Tag: Impulzívnosť

Hádanka porúch osobnosti: Definovanie symptómov antisociálnej poruchy osobnosti

Antisociálna porucha osobnosti: Pochopenie definujúcich príznakov Antisociálna porucha osobnosti, známa aj ako sociopatia, je duševný stav charakterizovaný pretrvávajúcim nerešpektovaním etiky a morálnych kódexov, ako aj nerešpektovaním práv a pocitov iných. Ľudia s touto poruchou sa často dopúšťajú kriminálneho správania a majú problémy s nadväzovaním a udržiavaním vzťahov. Tu sú niektoré z charakteristických príznakov antisociálnej poruchy…
Read more

Impulzívnosť a ADHD: Pochopenie prepojenia a jeho prekonanie

Impulzívnosť a ADHD: Pochopenie súvislosti a spôsob jej prekonania Úvod Porucha pozornosti s deficitom pozornosti/hyperaktivitou (ADHD) je neurovývojová porucha, ktorá postihuje milióny ľudí na celom svete. Vyznačuje sa nepozornosťou, impulzívnosťou a hyperaktivitou. Impulzívnosť je jedným z charakteristických príznakov ADHD a môže viesť k výrazným ťažkostiam v rôznych oblastiach života vrátane študijných výsledkov, vzťahov a rozhodovania.…
Read more