Uši, oči a COVID: Chápanie ušných infekcií ako príznaku

Uši, oči a COVID: Chápanie ušných infekcií ako príznaku Prebiehajúca pandémia COVID-19 má za následok výrazný nárast počtu ušných infekcií u pacientov. Hoci infekcie uší boli vždy bežným ochorením, súčasné okolnosti ho len zhoršili. V tomto článku preskúmame vzťah medzi COVID-19 a infekciami ucha a poskytneme prehľad o príznakoch, príčinách a možnostiach liečby tohto ochorenia.…
Read more