Mozgová hmla: príznaky, príčiny a riešenia

Mozgová hmla: príznaky, príčiny a riešenia Mozgová hmla je stav, keď človek pociťuje stratu mentálnej jasnosti a kognitívnych funkcií, čo sťažuje sústredenie a vykonávanie každodenných úloh. Môže ju sprevádzať pocit zmätenosti, zabúdania a únavy. Príznaky mozgovej hmly Zmätenosť a dezorientácia ťažkosti so sústredením a plnením úloh strata krátkodobej pamäte Zabúdanie duševná únava nedostatok motivácie a…
Read more