The Journal of Pain and Symptom Management: A Guide to Understanding and Managing Chronic Pain (Príručka pre pochopenie a zvládanie chronickej bolesti)

The Journal of Pain and Symptom Management: A Guide to Understanding and Managing Chronic Pain (Príručka pre pochopenie a zvládanie chronickej bolesti) Chronická bolesť je komplexný stav, ktorý postihuje milióny ľudí na celom svete. Charakterizuje ju pretrvávajúca bolesť, ktorá trvá viac ako tri mesiace a môže mať významný vplyv na kvalitu života človeka. V tomto…
Read more