Tag: Laryngitída

Laryngitída a COVID-19: Existuje súvislosť?

Laryngitída a COVID-19: Existuje súvislosť? Laryngitída je bežné ochorenie charakterizované zápalom hrtana, čo je hlasivka nachádzajúca sa na krku. Často je sprevádzaný chrapotom alebo stratou hlasu a môže byť spôsobený rôznymi faktormi, ako sú vírusové infekcie, nadmerné používanie hlasiviek alebo pôsobenie dráždivých látok. V súvislosti s prebiehajúcou pandémiou COVID-19 je prirodzené sa pýtať, či medzi…
Read more

Laryngitída a COVID-19: Existuje súvislosť?

Laryngitída a COVID-19: Existuje súvislosť? Laryngitída je bežné ochorenie, ktoré spôsobuje zápal a opuch hlasiviek (hrtana), čo môže mať za následok zachrípnutie, stratu hlasu alebo ťažkosti pri hovorení. COVID-19 je nový koronavírus, ktorý sa rozšíril po celom svete a spôsobuje ochorenia dýchacích ciest. V súvislosti so súčasnou pandémiou sa mnoho ľudí obáva možnej súvislosti medzi…
Read more