Syndróm presakujúceho čreva: Príznaky, príčiny a možnosti liečby

Syndróm presakujúceho čreva: Príznaky, príčiny a možnosti liečby Čo je syndróm presakujúceho čreva? Syndróm deravého čreva (Leaky Gut Syndrome, LGS) je porucha trávenia, pri ktorej sa črevná bariéra, ktorá je zodpovedná za filtrovanie toho, čo sa dostáva do krvného obehu, stáva priepustnejšou. To vedie k úniku toxínov, nestrávených častíc potravy a baktérií do krvného obehu,…
Read more