Záleží na duševnom zdraví: Bezplatný zdroj na kontrolu symptómov

Mental Health Matters: Bezplatný zdroj na kontrolu symptómov Duševné zdravie je dôležitou súčasťou celkového zdravia a pohody. Žiaľ, mnohí ľudia sa zdráhajú vyhľadať pomoc v prípade problémov s duševným zdravím kvôli stigmatizácii, nedostatočnému prístupu k zdrojom alebo jednoducho nevedia, kam sa obrátiť. Získanie presnej a rýchlej diagnózy a liečby duševných porúch je však kľúčové pre…
Read more