MI Symptom App: Život zachraňujúci nástroj na odhalenie infarktu

Aplikácia MI Symptom: Život zachraňujúci nástroj na detekciu infarktu Srdcový infarkt, známy aj ako infarkt myokardu (MI), je závažný a potenciálne život ohrozujúci zdravotný stav. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každoročne zomrie na kardiovaskulárne ochorenia 17,9 milióna ľudí, čo z nich robí hlavnú príčinu úmrtí na celom svete. Včasné odhalenie a liečba infarktu sú rozhodujúce…
Read more