Mierny autizmus: Pochopenie často prehliadaných príznakov

Ľahký autizmus: Pochopenie často prehliadaných symptómov Porucha autistického spektra (PAS) je neurovývinová porucha, ktorá ovplyvňuje sociálnu interakciu, komunikáciu a správanie. Pojem “spektrum” označuje širokú škálu príznakov, zručností a závažnosti, ktoré môžu mať jedinci s autizmom. Ľahký autizmus, známy aj ako vysokofunkčný autizmus, je termín používaný na označenie jedincov s autizmom, ktorí majú priemernú alebo nadpriemernú…
Read more