Tag: motor

Kontrolka motora: Pochopenie príznakov zlého EGR ventilu

Pochopenie kontrolky kontrolného motora: Symptómy zlého EGR ventilu Častým dôvodom rozsvietenia kontrolky motora je chybný ventil recirkulácie výfukových plynov (EGR). EGR ventil je dôležitou súčasťou systému regulácie emisií vozidla a pomáha znižovať emisie oxidov dusíka (NOx), ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie. V tomto článku sa budeme zaoberať bežnými príznakmi, príčinami a možnosťami liečby…
Read more

Šumivé zdravie: Ako rozpoznať príznaky zlých zapaľovacích sviečok

Šumivé zdravie: Ako rozpoznať príznaky zlých zapaľovacích sviečok Zapaľovacie sviečky vozidla zohrávajú kľúčovú úlohu pri udržiavaní hladkého a efektívneho chodu motora. Časom sa môžu zapaľovacie sviečky opotrebovať a spôsobiť problémy vo vašom vozidle. Je dôležité poznať príznaky zlej zapaľovacej sviečky, aby ste mohli konať a odstrániť problém skôr, ako povedie k vážnejším problémom. Príznaky zlých…
Read more

Hrubý voľnobeh: Ako identifikovať zlý ventil PCV a riešenie

Hrubý voľnobeh: Ako identifikovať zlý ventil PCV a riešenie Hrubý chod motora na voľnobeh je bežný problém, s ktorým sa stretáva mnoho majiteľov vozidiel. Jednou z možných príčin hrubého voľnobehu je zlý ventil pozitívneho vetrania kľukovej skrine (PCV). V tomto článku sa budeme zaoberať tým, čo je to ventil PCV, ako identifikovať zlý ventil PCV…
Read more