MRSA: Poznanie príznakov a rizík

MRSA: Pochopenie príznakov a rizík Zlatý stafylokok rezistentný voči meticilínu (MRSA) je typ baktérie, ktorá je odolná voči mnohým antibiotikám zvyčajne používaným na liečbu stafylokokových infekcií. To znamená, že ak máte infekciu MRSA, môže byť ťažšie liečiteľná a môže spôsobiť vážnejšie zdravotné problémy. Čo je MRSA? MRSA je typ stafylokokovej baktérie, ktorá je odolná voči…
Read more