Zápalová symfónia: pochopenie zápalového syndrómu s viacerými príznakmi

Zápalová symfónia: Pochopenie zápalového syndrómu s viacerými príznakmi Úvod V posledných rokoch sa najmä u detí a mladých dospelých objavuje nový zdravotný stav známy ako Multi-Symptómový zápalový syndróm (MSIS). MSIS je komplexný stav charakterizovaný príznakmi, ktoré môžu postihovať rôzne časti tela, ako sú srdce, obličky, koža a kĺby. Hoci presné príčiny MSIS ešte nie sú…
Read more