Inventár neurobehaviorálnych symptómov: A Comprehensive Guide: A Comprehensive Guide

Neurobehavioral Symptom Inventory: A Comprehensive Guide (Komplexná príručka) Neurobehavioral Symptom Inventory (NSI) je cenný nástroj, ktorý sa používa na hodnotenie symptómov jednotlivca súvisiacich s neurobehaviorálnymi poruchami, ako sú traumatické poranenie mozgu (TBI), postkoncussion syndróm a posttraumatická stresová porucha (PTSD). V tomto článku sa budeme podrobne zaoberať NSI vrátane jeho účelu, spôsobu podávania, toho, čo meria,…
Read more