Tag: OCD

Mind Over Matter: Rozpoznávanie symptómov OCD

Mind Over Matter: Rozpoznávanie symptómov OCD Obsedantno-kompulzívna porucha (OCD) je duševná porucha, ktorá postihuje milióny ľudí na celom svete. Tento stav je charakterizovaný vtieravými a opakujúcimi sa myšlienkami, obrazmi alebo nutkaniami, ktorých sa človek nedokáže zbaviť, spolu s opakujúcim sa správaním alebo duševnými úkonmi, ktoré sa človek cíti nútený vykonať, aby sa zbavil úzkosti. Príznaky…
Read more

Navigácia vo svete OCD: Komplexný kontrolný zoznam symptómov

Navigácia vo svete OCD: Komplexný kontrolný zoznam symptómov Obsedantno-kompulzívna porucha (OCD) je duševné ochorenie, ktoré postihuje milióny ľudí na celom svete. Tento stav je charakterizovaný pretrvávajúcimi, vtieravými myšlienkami (obsesiami), ktoré môžu spôsobovať intenzívnu úzkosť a potrebu vykonávať opakované správanie (kompulzie) v snahe zmierniť túto úzkosť. Bežné príznaky OCD Príznaky OCD sa môžu u jednotlivých ľudí…
Read more