Symptóm paranoidnej schizofrénie: pochopenie mysle chorého

Pochopenie paranoidnej schizofrénie: Príznaky, príčiny a možnosti liečby Paranoidná schizofrénia je typ schizofrénie charakterizovaný pretrvávajúcimi a často iracionálnymi myšlienkami na prenasledovanie, strach a nedôveru. Môže to byť zničujúci a život meniaci stav pre tých, ktorí ňou trpia, ako aj pre ich blízkych. Príznaky paranoidnej schizofrénie Príznaky paranoidnej schizofrénie možno rozdeliť na pozitívne, negatívne a kognitívne…
Read more