Tichý zabijak: Pochopenie príznakov rakoviny obličiek

Tichý zabijak: Tichý zabijak: Pochopenie príznakov rakoviny obličiek

Rakovina obličiek, známa aj ako rakovina obličiek, je typ rakoviny, ktorá vzniká v obličkách. Obličky sú dva orgány v tvare fazule umiestnené v dolnej časti chrbta, ktoré filtrujú odpad a prebytočnú tekutinu z krvného obehu. Nanešťastie, rakovina obličiek zostáva v počiatočných štádiách často nepovšimnutá, pretože zvyčajne nevyvoláva príznaky, kým nepokročí. V dôsledku toho sa rakovina obličiek často označuje ako “tichý zabijak”.

Príznaky rakoviny obličiek

Nižšie sú uvedené najčastejšie príznaky rakoviny obličiek:

 • krv v moči (hematúria)
 • Bolesť v dolnej časti chrbta na jednej strane, ktorá nemizne
 • Hrčka alebo útvar v bruchu
 • Únava a slabosť
 • Strata chuti do jedla a úbytok hmotnosti
 • Vysoká horúčka, ktorá prichádza a odchádza a nie je spôsobená infekciou

Je dôležité poznamenať, že tieto príznaky môžu byť spôsobené aj inými zdravotnými stavmi a nemusia nevyhnutne znamenať prítomnosť rakoviny obličiek. Vždy je najlepšie poradiť sa s lekárom, ak sa u vás vyskytnú akékoľvek nezvyčajné príznaky.

Príčiny rakoviny obličiek

Presná príčina vzniku rakoviny obličiek nie je známa, ale existuje niekoľko rizikových faktorov, ktoré boli identifikované, vrátane:

 • Fajčenie: Fajčenie je najväčším rizikovým faktorom rakoviny obličiek. Riziko vzniku rakoviny obličiek je u fajčiarov dvakrát vyššie v porovnaní s nefajčiarmi.
 • Vek: Riziko vzniku rakoviny obličiek sa zvyšuje s vekom, pričom väčšina prípadov je diagnostikovaná u ľudí nad 50 rokov.
 • Pohlavie: U mužov je pravdepodobnosť vzniku rakoviny obličiek dvakrát vyššia ako u žien.
 • Obezita: Ľudia s nadváhou alebo obezitou majú zvýšené riziko vzniku rakoviny obličiek.
 • Rodinná anamnéza: Ak mal rakovinu obličiek blízky príbuzný, riziko vzniku ochorenia je zvýšené.

Diagnostika rakoviny obličiek

Ak máte niektorý z uvedených príznakov, je dôležité čo najskôr navštíviť lekára. Lekár vykoná fyzikálne vyšetrenie a môže nariadiť ďalšie testy na určenie príčiny vašich príznakov. Na diagnostiku rakoviny obličiek sa bežne používajú nasledujúce testy:

 • Ultrazvuk: Ultrazvuk využíva vysokofrekvenčné zvukové vlny na vytvorenie obrazu vnútra tela. Je to neinvazívny test, ktorý môže pomôcť určiť, či sa v obličke nachádza útvar.

 • CT vyšetrenie (počítačová tomografia): CT vyšetrenie využíva röntgenové žiarenie a počítačovú technológiu na vytvorenie podrobných snímok vnútra tela. Je to neinvazívne vyšetrenie, ktoré môže pomôcť určiť, či sa v obličke nachádza útvar.

 • Biopsia: Biopsia je postup, pri ktorom sa z obličky odoberie malá vzorka tkaniva a vyšetrí sa pod mikroskopom, aby sa zistilo, či ide o rakovinu.

Liečba rakoviny obličky

Liečba rakoviny obličky závisí od štádia ochorenia a ďalších faktorov, ako je vek pacienta a jeho celkový zdravotný stav. Nižšie sú uvedené najčastejšie spôsoby liečby rakoviny obličiek:

 • Chirurgický zákrok: Najčastejšou liečbou rakoviny obličiek je chirurgické odstránenie postihnutej obličky. Táto operácia sa nazýva nefrektómia. V niektorých prípadoch sa môže odstrániť časť obličky, a nie celý orgán.

 • Rádioterapia: Rádioterapia využíva vysokoenergetické lúče na zničenie rakovinových buniek. Niekedy sa používa po operácii na zničenie všetkých zostávajúcich rakovinových buniek.

 • Chemoterapia: Chemoterapia používa lieky na zničenie rakovinových buniek. Niekedy sa používa v pokročilých prípadoch rakoviny obličiek, ktoré nemožno liečiť chirurgickým zákrokom alebo rádioterapiou.

 • Cielená liečba: Cielená liečba je typ liečby, ktorá sa zameriava na špecifické molekuly v rakovinových bunkách, ktoré sú zodpovedné za rast a šírenie rakoviny. Tento typ liečby sa môže použiť v kombinácii s chirurgickou alebo rádioterapiou alebo ako samostatná liečba pokročilého karcinómu obličky.

Je dôležité úzko spolupracovať so svojím lekárom, aby ste určili najlepší plán liečby pre vaše individuálne potreby. V niektorých prípadoch sa na dosiahnutie najlepších výsledkov môže použiť kombinácia liečby.

Prevencia rakoviny obličiek

Hoci neexistuje žiadny istý spôsob, ako predísť rakovine obličiek, existujú kroky, ktoré môžete podniknúť na zníženie rizika vzniku tohto ochorenia:

 • Prestaňte fajčiť: Ak fajčíte, prestať fajčiť je najdôležitejšia vec, ktorú môžete urobiť na zníženie rizika vzniku rakoviny obličiek.

 • Udržujte si zdravú hmotnosť: Nadváha alebo obezita zvyšujú riziko vzniku rakoviny obličiek. Zdravá strava a pravidelný pohyb vám pomôžu udržať si zdravú hmotnosť.

 • Obmedzte konzumáciu alkoholu: Pitie veľkého množstva alkoholu môže zvýšiť riziko vzniku rakoviny obličiek.

 • Pravidelne sa podrobujte preventívnym prehliadkam: Pravidelné prehliadky u lekára môžu pomôcť odhaliť rakovinu obličiek v jej počiatočnom štádiu, keď je najlepšie liečiteľná.

Na záver možno povedať, že rakovina obličiek je závažné zdravotné ochorenie, ktoré sa často označuje ako “tichý zabijak”, pretože v počiatočných štádiách často zostáva nepovšimnuté. Pochopenie príznakov, príčin a možností liečby rakoviny obličiek je dôležité, aby ste ochorenie zachytili včas a zvýšili svoje šance na úspešný výsledok. Ak máte akékoľvek obavy alebo príznaky, je dôležité čo najskôr navštíviť lekára.

Názor od čitatela

Ako človek, ktorý si osobne prešiel cestou boja s rakovinou obličiek, sa chcem podeliť o niekoľko tipov, ktoré mi v tomto procese pomohli.

V prvom rade by som vám veľmi odporúčal nájsť si lekára, ktorému dôverujete a s ktorým sa vám dobre hovorí. Mať silný podporný systém vrátane kompetentného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti znamenalo pre mňa obrovský rozdiel.

Doplnkovo je pre udržanie celkového zdravia a potenciálne zníženie rizika rakoviny obličiek veľmi dôležité zostať fyzicky aktívny a stravovať sa vyváženou stravou. Zistil som, že zaradenie veľkého množstva čerstvého ovocia a zeleniny, ako aj chudých bielkovín do stravy mi pomohlo cítiť sa počas liečby čo najlepšie.

Počas tohto obdobia je tiež dôležité starať sa o svoje duševné zdravie. Zistil som, že mi pomáha spojiť sa s inými ľuďmi, ktorí si prešli podobnými skúsenosťami, buď prostredníctvom podporných skupín, alebo online komunít. Pomohlo mi to cítiť sa menej izolovaný a umožnilo mi to zdieľať svoje obavy a otázky s inými ľuďmi, ktorí rozumeli tomu, čím som prechádzal.

Napokon, veľmi odporúčam viesť si denník alebo nejakú formu dokumentácie o vašej ceste. Zapisovanie vašich skúseností, pocitov a akýchkoľvek otázok, ktoré máte pre svojho lekára, vám pomôže udržať si prehľad a prehľad o vašom zdraví.

Dúfam, že tieto tipy budú užitočné pre ostatných, ktorí prechádzajú podobnou skúsenosťou. Nezabudnite, že nie ste sami a že sú k dispozícii zdroje, ktoré vám pomôžu pri tejto ceste. Veľa šťastia!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú príznaky rakoviny obličiek?

Odpoveď č. 1: Príznaky rakoviny obličiek môžu byť rôzne a môžu sa objaviť až v neskorších štádiách ochorenia. Medzi bežné príznaky patria krv v moči, útvar alebo hrča v boku alebo v dolnej časti chrbta, bolesť v boku, ktorá nemizne, únava, nevysvetliteľný úbytok hmotnosti a horúčka, ktorá nemizne. Je však dôležité poznamenať, že tieto príznaky môžu byť spôsobené aj inými zdravotnými stavmi, preto je dôležité navštíviť lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto príznakov.

Otázka č. 2: Aké sú rizikové faktory vzniku rakoviny obličiek?

Odpoveď č. 2: Existuje niekoľko rizikových faktorov, ktoré môžu zvýšiť pravdepodobnosť vzniku rakoviny obličiek, vrátane fajčenia, obezity, vysokého krvného tlaku, dlhodobej dialýzy, rodinnej anamnézy rakoviny obličiek a vystavenia určitým chemickým látkam. Je dôležité, aby ste sa o svojom individuálnom riziku porozprávali s lekárom a podnikli kroky na zníženie rizika, napríklad prestali fajčiť, udržiavali si zdravú hmotnosť a kontrolovali vysoký krvný tlak.

Otázka č. 3: Aké sú možnosti liečby rakoviny obličiek?

Odpoveď č. 3: Možnosti liečby rakoviny obličiek sa líšia v závislosti od štádia a závažnosti ochorenia, ako aj od zdravotného stavu a anamnézy konkrétneho pacienta. Bežné možnosti liečby zahŕňajú chirurgické odstránenie postihnutej obličky alebo jej časti, rádioterapiu, cielenú liečbu a imunoterapiu. V niektorých prípadoch sa na dosiahnutie najlepších výsledkov môže použiť kombinácia liečby. Je dôležité úzko spolupracovať so svojím lekárom, aby ste určili najlepší plán liečby pre vaše individuálne potreby.

Zdroje použité v článku: