Tinnitus a COVID-19: Existuje súvislosť?

Tinnitus a COVID-19: Existuje súvislosť?

Tinnitus je bežné ochorenie, ktoré postihuje milióny ľudí na celom svete. Charakterizuje ho zvonenie, bzučanie alebo iné zvuky v uchu, ktoré nesúvisia so žiadnym vonkajším zdrojom. Hoci presná príčina tinitu stále nie je známa, je známe, že k jeho vzniku prispieva niekoľko faktorov, ako napríklad vystavenie hlasnému hluku, vek a určité zdravotné ťažkosti.

V poslednom čase sa medzi verejnosťou zvyšuje znepokojenie v súvislosti s možnou súvislosťou medzi tinnitom a COVID-19. V tomto článku sa budeme zaoberať súčasnými dôkazmi týkajúcimi sa tohto vzťahu a tým, čo by to mohlo znamenať pre ľudí postihnutých tinnitom.

Čo je tinnitus?

Tinnitus je fantómový zvuk, ktorý jedinec vníma, aj keď nemá žiadny vonkajší zdroj zvuku. Zvuky možno opísať ako zvonenie, bzučanie, šumenie, syčanie alebo dokonca hudobné. Tinnitus môže byť dočasný alebo trvalý a jeho intenzita môže byť od miernej až po silnú. Môže ovplyvniť kvalitu života jednotlivca, spôsobiť ťažkosti so spánkom, koncentráciou a dokonca aj depresiu.

Čo je COVID-19?

COVID-19, známy aj ako nový koronavírus, je vysoko infekčné respiračné ochorenie spôsobené koronavírusom ťažkého akútneho respiračného syndrómu 2 (SARS-CoV-2). Prvýkrát bol identifikovaný v čínskom meste Wuhan v decembri 2019 a odvtedy sa rýchlo rozšíril a stal sa globálnou pandémiou.

COVID-19 sa šíri predovšetkým prostredníctvom kvapôčok dýchacích ciest, ktoré vznikajú, keď infikovaná osoba hovorí, kašle alebo kýcha. Príznaky môžu byť od miernych až po závažné a môžu zahŕňať horúčku, kašeľ, dýchavičnosť, únavu, bolesti svalov alebo tela, bolesť hlavy, stratu chuti alebo čuchu, bolesť hrdla, upchatie a nádchu.

Súvislosť medzi tinnitom a COVID-19

V súčasnosti existujú len obmedzené dôkazy týkajúce sa vzťahu medzi tinnitom a COVID-19. Niekoľko kazuistík a malých štúdií však ukázalo, že niektorí jedinci, ktorí sa nakazili COVID-19, uvádzali ako príznak výskyt hučania v ušiach.

V jednej štúdii uskutočnenej v Španielsku sa zistilo, že tinnitus bol hlásený u 7,5 % pacientov s COVID-19, zatiaľ čo v inej štúdii v Spojenom kráľovstve sa zistilo, že tinnitus bol hlásený u 9 % pacientov s COVID-19. Tieto zistenia naznačujú, že tinnitus môže byť potenciálnym príznakom COVID-19.

Je dôležité poznamenať, že presný mechanizmus, ktorým môže COVID-19 spôsobovať tinnitus, stále nie je známy. Niektorí odborníci sa domnievajú, že môže súvisieť so zápalom a poškodením vnútorného ucha spôsobeným vírusom, zatiaľ čo iní sa domnievajú, že môže súvisieť so stresom a úzkosťou spôsobenou pandémiou.

Ako sa lieči tinnitus?

Liečba tinitu závisí od príčiny a závažnosti príznakov. Medzi bežné spôsoby liečby tinitu patria:

  • Vyhýbanie sa hlasitým zvukom
  • zvládanie stresu a úzkosti
  • Liečba základných zdravotných ťažkostí, ako je vysoký krvný tlak alebo strata sluchu
  • používanie načúvacích prístrojov
  • kognitívno-behaviorálna terapia
  • Terapia na rekvalifikáciu tinnitu

V niektorých prípadoch sa na liečbu tinnitu môžu použiť lieky, ale malo by sa to robiť pod dohľadom zdravotníckeho pracovníka.

Záverom možno konštatovať, že existujú len obmedzené dôkazy, ktoré naznačujú potenciálnu súvislosť medzi tinnitom a COVID-19. Na úplné pochopenie vzťahu medzi týmito dvoma stavmi je však potrebný ďalší výskum. Ak sa u vás vyskytuje tinnitus a máte podozrenie, že by mohol súvisieť s COVID-19, je dôležité vyhľadať radu zdravotníckeho pracovníka. Ten bude schopný zhodnotiť vaše príznaky a poskytnúť vám vhodné možnosti liečby.

Je dôležité si uvedomiť, že tinnitus je bežný stav, ktorý postihuje mnoho ľudí, a nie vždy je spôsobený COVID-19. Ak vám však bol nedávno diagnostikovaný COVID-19 a máte problémy s hučaním v ušiach, je dôležité prediskutovať to so svojím zdravotníckym pracovníkom, aby sa určil najlepší postup.

Medzitým je veľmi dôležité prijať opatrenia na ochranu seba a ostatných pred COVID-19, ako je nosenie masky, dodržiavanie správnej hygieny rúk a dodržiavanie zásad spoločenského odstupu. Týmto spôsobom môžete pomôcť zabrániť šíreniu vírusu a znížiť riziko vzniku tinitu alebo akýchkoľvek iných zdravotných ťažkostí súvisiacich s COVID-19.

Názor od čitatela

Ako človek, ktorý roky bojuje s tinnitom, môžem povedať, že nájsť účinnú úľavu môže byť skutočnou výzvou. Hoci je stále veľa neznámych o vzťahu medzi tinnitom a COVID-19, našla som niekoľko vecí, ktoré mi pomohli pri zvládaní mojich príznakov.

V prvom rade je kľúčové znížiť stres. Stres je jedným z najväčších spúšťačov tinitu, takže hľadanie spôsobov, ako sa uvoľniť a zvládnuť stres, môže byť neuveriteľne užitočné. Zistila som, že joga a meditácia sú obzvlášť účinné, a snažím sa nájsť si čas na tieto praktiky každý deň.

Druhé, zistila som, že zmeny v stravovaní môžu byť tiež prospešné. Napríklad sa ukázalo, že niektorým ľuďom s tinnitom pomáha zníženie príjmu kofeínu a alkoholu. Okrem toho mi pomohlo aj zvýšenie príjmu vitamínov a minerálov, ako sú horčík a vitamíny skupiny B.

Nakoniec som zistila, že na zvládnutie tinnitu môže byť veľmi účinná zvuková terapia. Existuje mnoho rôznych možností zvukovej terapie, od prístrojov s bielym šumom až po špecializované aplikácie. Ja osobne uprednostňujem používanie bieleho šumu, pretože ho považujem za najúčinnejší, ale každý je iný a možno budete musieť experimentovať, aby ste zistili, čo vám najlepšie vyhovuje.

Na záver chcem povedať, že aj keď je potrebný ďalší výskum, aby sme plne pochopili vzťah medzi tinnitom a COVID-19, tieto tipy a triky mi pomohli pri zvládaní mojich príznakov. Ak bojujete s tinnitom, odporúčam vám, aby ste ich vyskúšali a zistili, či sú užitočné aj pre vás. Nezabudnite, že je dôležité vždy sa poradiť so svojím lekárom, aby ste určili najlepší postup pre vašu individuálnu situáciu.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Môže byť tinnitus príznakom COVID-19?

Odpoveď č. 1: Áno, tinnitus bol hlásený ako príznak COVID-19. Hoci presná súvislosť medzi týmito dvoma stavmi ešte nie je úplne objasnená, niektoré výskumy naznačujú, že COVID-19 môže spôsobovať zápal vnútorného ucha, čo vedie k tinitu a iným problémom so sluchom. Je však dôležité poznamenať, že tinnitus môže byť spôsobený aj mnohými inými faktormi, ako je stres, vystavenie hlasným zvukom a niektoré lieky.

Otázka č. 2: Ako môžem liečiť tinnitus, ak súvisí s COVID-19?

Odpoveď č. 2: Ak máte podozrenie, že váš tinnitus súvisí s COVID-19, je dôležité vyhľadať radu zdravotníckeho pracovníka. Ten bude schopný zhodnotiť vaše príznaky a poskytnúť vám vhodné možnosti liečby. Tá môže zahŕňať lieky na zníženie zápalu, zvukovú terapiu a techniky na zníženie stresu. V niektorých prípadoch môže tinnitus po odznení infekcie COVID-19 sám ustúpiť.

Otázka č. 3: Ako môžem predísť tinnitusu, ak mám COVID-19?

Odpoveď č. 3: Hoci neexistuje zaručený spôsob, ako zabrániť tinitu, existuje niekoľko vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste znížili riziko. Napríklad prijatie opatrení na ochranu pred vírusom COVID-19, ako je nosenie masky a dodržiavanie správnej hygieny rúk, vám môže pomôcť znížiť riziko vzniku tinitu a iných zdravotných ťažkostí súvisiacich s týmto vírusom. Okrem toho zníženie stresu, vyhýbanie sa hlasným zvukom a obmedzenie vystavenia sa určitým liekom môže tiež pomôcť znížiť riziko vzniku tinitu. Je však dôležité, aby ste sa vždy poradili so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a určili najlepší postup pre vašu individuálnu situáciu.Zdroje použité v článku: