Trauma u detí: Kontrolný zoznam symptómov

Trauma u detí: Kontrolný zoznam symptómov

Trauma môže mať významný vplyv na duševné a fyzické zdravie dieťaťa a je dôležité porozumieť jej príznakom a príčinám, aby sa deťom dostalo správnej liečby.

Čo je trauma?

Trauma označuje hlboko stresujúci alebo znepokojujúci zážitok, ktorý prekoná schopnosť jednotlivca vyrovnať sa s ním. Môže byť dôsledkom jednej traumatickej udalosti alebo opakovaného vystavenia traumatickým udalostiam. U detí je trauma často dôsledkom zážitkov, ako je fyzické, sexuálne alebo emocionálne zneužívanie, zanedbávanie alebo vystavenie násiliu či nehodám.

Príznaky traumy u detí

Príznaky traumy u detí sa môžu líšiť a môžu zahŕňať:

 • zmeny v správaní: Deti môžu byť podráždené, agresívne alebo môžu mať problémy s ovládaním svojich emócií. Môžu sa tiež zapájať do rizikového správania, mať problémy so spánkom a prejavovať známky úzkosti alebo depresie.

 • Fyzické príznaky: Deti môžu pociťovať bolesti hlavy, žalúdka, únavu a ťažkosti so sústredením. Môžu mať tiež problémy s fyzickou koordináciou a trpieť častými chorobami.

 • Flashbacky: Deti môžu zažívať vtieravé spomienky na traumatickú udalosť, čo môže spôsobiť, že majú pocit, akoby zážitok prežívali znova.

 • Nočné mory: Deti môžu mať živé a desivé sny súvisiace s traumatickou udalosťou.

 • Vyhýbanie sa: Deti sa môžu vyhýbať situáciám, ľuďom alebo činnostiam, ktoré im pripomínajú traumatickú udalosť.

 • Odpútanie: Deti sa môžu citovo odlúčiť a mať problémy s vytváraním väzieb s ostatnými.

Príčiny traumy u detí

Trauma sa môže vyskytnúť v dôsledku širokej škály zážitkov vrátane:

 • fyzické alebo sexuálne zneužívanie: Deti, ktoré sú fyzicky alebo sexuálne zneužívané, môžu v dôsledku zneužívania zažiť traumu.

 • Zanedbávanie: Deti, ktoré sú zanedbávané, môžu tiež zažiť traumu. Môže ísť o fyzické zanedbávanie (napríklad neposkytnutie dostatočnej stravy alebo oblečenia), emocionálne zanedbávanie (napríklad ignorovanie emocionálnych potrieb dieťaťa) alebo zdravotné zanedbávanie (napríklad nevyhľadanie lekárskej starostlivosti pre dieťa, keď je to potrebné).

 • Vystavenie násiliu: Traumu môžu zažiť aj deti, ktoré sú vystavené násiliu, či už doma alebo v komunite.

 • Nehody: Traumu môžu zažiť aj deti, ktoré sa stali účastníkmi vážnych nehôd, napríklad dopravných nehôd alebo požiarov.

Možnosti liečby traumy u detí

Liečba traumy u detí zvyčajne zahŕňa kombináciu terapie a liekov. Cieľom liečby je pomôcť dieťaťu spracovať a pochopiť traumatický zážitok, zmierniť príznaky a vybudovať odolnosť.

 • Psychoterapia: Psychoterapia je forma terapie rozhovorom, ktorá môže deťom pomôcť spracovať ich zážitky a vytvoriť stratégie zvládania. Medzi bežné formy psychoterapie traumy u detí patrí kognitívno-behaviorálna terapia (KBT), desenzibilizácia a reprocesing očnými pohybmi (EMDR) a terapia hrou.

 • Lieky: Na pomoc deťom pri zvládaní príznakov traumy, ako je úzkosť alebo depresia, sa môžu predpísať lieky.

Je dôležité si uvedomiť, že liečenie traumy si vyžaduje čas a že cesta každého dieťaťa bude jedinečná. So správnou podporou sa však deti môžu naučiť prekonať svoje traumatické zážitky a viesť zdravý a šťastný život.

Ak máte podozrenie, že dieťa vo vašom živote zažilo traumu, je dôležité vyhľadať odbornú pomoc. Odborník na duševné zdravie môže posúdiť situáciu a poskytnúť usmernenia o najlepšom postupe.

Názor od čitatela

Ako pravidelná čitateľka tohto článku som chcela ponúknuť niekoľko ďalších tipov a trikov, ktoré mi pomohli pri mojich vlastných skúsenostiach s deťmi a traumou.

V prvom rade je dôležité pochopiť, že deti nemusia vždy vyjadriť svoju traumu slovami. V dôsledku toho je dôležité venovať pozornosť zmenám v správaní a fyzickým príznakom, pretože to môžu byť indikátory traumy. Podporovať deti v hre a fyzickej aktivite môže byť tiež prospešné, pretože tieto činnosti im môžu pomôcť uvoľniť nahromadené emócie a energiu.

Po druhé, kľúčové je budovanie dôvery s dieťaťom. Deti, ktoré zažili traumu, sa môžu zdráhať otvoriť a dôverovať druhým, preto je dôležité vytvoriť bezpečné a podporné prostredie, v ktorom sa budú cítiť pohodlne pri zdieľaní svojich pocitov a zážitkov. To možno dosiahnuť prostredníctvom aktivít, ako je trávenie kvalitného spoločného času, aktívne počúvanie a byť tu pre ne, keď potrebujú podporu.

A nakoniec, je dôležité byť trpezlivý a chápavý. Uzdravenie z traumy si vyžaduje čas a cesta každého dieťaťa bude jedinečná. Je dôležité ponúkať dôslednú a bezpodmienečnú podporu, aj keď je pokrok pomalý alebo sa vyskytnú neúspechy.

Dúfam, že tieto tipy a triky budú užitočné pre ostatných čitateľov, ktorí sa snažia podporovať deti, ktoré zažili traumu. Ak má niekto ďalšie otázky alebo by sa chcel podeliť o svoje vlastné tipy a triky, budem rada, ak mi ich napíšete do komentárov!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú bežné fyzické príznaky traumy u detí?

Odpoveď č. 1: Medzi bežné fyzické príznaky úrazu u detí môžu patriť bolesti hlavy, žalúdka, hrudníka, zrýchlený tep, potenie, tras a únava. Tieto fyzické príznaky môžu byť dôsledkom prirodzenej reakcie tela na stres a môžu poukazovať na traumu. U detí sa môžu prejaviť aj zmeny chuti do jedla a spánku, ako aj podráždenosť a zmeny správania. Ak máte podozrenie, že dieťa prežíva traumu, je dôležité vyhľadať radu zdravotníckeho pracovníka.

Otázka č. 2: Ako môžu rodičia pomôcť svojim deťom vyrovnať sa s traumou?

Odpoveď č. 2: Rodičia môžu svojim deťom pomôcť vyrovnať sa s traumou vytvorením bezpečného a podporného prostredia, v ktorom sa budú cítiť príjemne a budú sa môcť podeliť o svoje pocity a zážitky. To sa dá dosiahnuť prostredníctvom aktivít, ako je trávenie kvalitného spoločného času, aktívne počúvanie a to, že sú im k dispozícii, keď potrebujú podporu. Prospešné môže byť aj povzbudzovanie detí k fyzickým aktivitám, ako je cvičenie alebo hra, pretože tieto aktivity im môžu pomôcť uvoľniť nahromadené emócie a energiu. Okrem toho môže byť užitočným nástrojom pomoci deťom vyrovnať sa s traumou aj vyhľadanie odbornej pomoci, napríklad terapie alebo poradenstva.

Otázka č. 3: Čo by si mali rodičia uvedomiť pri hľadaní odbornej pomoci pre svoje deti, ktoré zažili traumu?

Odpoveď č. 3: Pri hľadaní odbornej pomoci pre deti, ktoré zažili traumu, by rodičia mali hľadať zdravotníckych pracovníkov, ktorí majú skúsenosti s prácou s deťmi a ktorí dobre rozumejú traume. Okrem toho je dôležité hľadať odborníkov, ktorí používajú liečbu založenú na dôkazoch, ako je kognitívno-behaviorálna terapia (KBT), a ktorí majú pozitívny a podporný prístup. Rodičia by si tiež mali uvedomiť, že liečenie z traumy si vyžaduje čas a že cesta každého dieťaťa bude jedinečná. Je dôležité ponúknuť dôslednú a bezpodmienečnú podporu, aj keď je pokrok pomalý alebo sa vyskytnú neúspechy. Napokon je dôležité vyhľadať pomoc čo najskôr, pretože včasný zásah môže zvýšiť šance na úspešný výsledok.

Zdroje použité v článku: