Varovanie pred poruchou príjmu potravy: Symptóm bulímia nervosa

Porucha príjmu potravy: Bulimia Nervosa

Úvod

Poruchy príjmu potravy sú skupinou závažných duševných ochorení, ktoré môžu spôsobovať fyzické, emocionálne a psychické ťažkosti. Bulimia nervosa je jednou z najčastejších porúch príjmu potravy, ktorá sa vyznačuje záchvatovitým jedením, po ktorom nasleduje očistné správanie. Ľudia s bulímiou nervózou zjedia veľké množstvo jedla v krátkom čase a potom sa snažia zbaviť skonzumovaných kalórií očistou.

Príznaky

 • Opakované prejedanie sa: Zjedenie väčšieho množstva jedla, ako by zjedla väčšina ľudí za podobné časové obdobie, a s pocitom nedostatočnej kontroly nad jedlom počas epizódy.
 • Vyprázdňovacie správanie: Osoba sa môže zapojiť do správania, ako je vracanie, hladovanie, nadmerné cvičenie alebo používanie preháňadiel, aby sa pokúsila zbaviť skonzumovaných kalórií.
 • Sebahodnotenie nadmerne súvisiace s telesnou hmotnosťou a postavou
 • Nadmerné obavy týkajúce sa telesnej postavy a hmotnosti
 • Chronická únava
 • Dehydratácia
 • Nerovnováha elektrolytov
 • Depresia a úzkosť
 • Zubný kaz a ochorenie ďasien z vracania
 • Opuch slinných žliaz z opakovaného zvracania
 • nepravidelnosti menštruácie

Príčiny

Presné príčiny nervovej bulímie nie sú jasné, ale k jej vzniku môže prispieť niekoľko faktorov, vrátane:

 • Biologické faktory: Chemická nerovnováha v mozgu a genetická predispozícia môžu zvýšiť riziko vzniku nervovej bulímie.
 • Psychologické faktory: Nízke sebavedomie, negatívny obraz tela a tendencia používať jedlo na zvládanie stresu a emócií môžu tiež zvyšovať riziko vzniku nervovej bulímie.
 • Environmentálne faktory: Sociálny a kultúrny tlak na štíhlosť a dokonalú postavu môže tiež zohrávať úlohu pri vzniku nervovej bulímie.

Diagnóza

Lekár alebo odborník na duševné zdravie vykoná dôkladné vyšetrenie na diagnostikovanie nervovej bulímie vrátane anamnézy a fyzického vyšetrenia, psychologického hodnotenia a laboratórnych testov na kontrolu akýchkoľvek fyzických zdravotných problémov súvisiacich s čistiacim správaním.

Liečba

Liečba nervovej bulímie zvyčajne zahŕňa kombináciu psychologických a lekárskych zásahov vrátane:

 • Psychoterapia: Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT), interpersonálna terapia (IPT) a rodinná terapia (FBT) patria medzi najúčinnejšie psychoterapie nervovej bulímie. Tieto terapie pomáhajú človeku identifikovať a zmeniť negatívne vzorce myslenia a správania súvisiace s jedlom a telesným obrazom.
 • Lieky: Na pomoc pri príznakoch depresie a úzkosti sa môžu predpísať antidepresíva.
 • Výživové poradenstvo: Diétny poradca môže osobe pomôcť naučiť sa zdravo a vyvážene stravovať a vytvoriť si pozitívny vzťah k jedlu.
 • Náhrada elektrolytov a tekutín: Dehydratácia a nerovnováha elektrolytov môžu byť závažnými zdravotnými problémami súvisiacimi s očistným správaním a môže byť potrebné ich liečiť perorálnou alebo intravenóznou náhradou tekutín.

Bulimia nervosa je závažná a komplexná porucha príjmu potravy, ktorá môže mať vážne fyzické a emocionálne následky. Pri včasnej diagnostike a vhodnej liečbe sa mnohí ľudia s nervovou bulímiou dokážu zotaviť a viesť zdravý a plnohodnotný život. Ak vy alebo niekto, koho poznáte, bojuje s nervovou bulímiou, je dôležité čo najskôr vyhľadať pomoc lekára alebo odborníka na duševné zdravie.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Ako človek, ktorý sám bojoval s nervovou bulímiou, som sa chcela podeliť o niekoľko vlastných tipov a trikov, ktoré mi pomohli na ceste k uzdraveniu.

V prvom rade veľmi odporúčam nájsť si systém podpory, či už ide o terapeuta, podpornú skupinu alebo dôveryhodného priateľa či člena rodiny. Rozhovor s niekým, kto rozumie tomu, čím prechádzate, môže byť neuveriteľne terapeutický a pomôže vám cítiť sa na svojej ceste menej osamelo.

Zistila som tiež, že mi neuveriteľne pomohlo vedenie denníka jedla. Zapisovanie toho, čo som jedla, ako som sa cítila, a akýchkoľvek spúšťačov alebo emócií, ktoré mohli viesť k záchvatu prejedania alebo očisty, mi umožnilo identifikovať vzorce v mojom správaní a pracovať na ich zmene.

Pokiaľ ide o stravovanie, pomohlo mi sústrediť sa na konzumáciu plnohodnotných potravín s vysokým obsahom živín a udržiavanie hydratácie pitím veľkého množstva vody počas dňa. A pokiaľ ide o cvičenie, snažila som sa zamerať na hľadanie fyzických aktivít, ktoré ma bavili a necítila som ich ako trest, ako napríklad turistika alebo joga.

Napokon je dôležité nezabúdať na to, aby ste boli k sebe láskaví a venovali sa starostlivosti o seba. To môže zahŕňať čokoľvek od relaxačného kúpeľa až po čítanie dobrej knihy alebo sledovanie filmu. Nezabúdajte, že zotavenie je cesta, nie cieľ, a je v poriadku brať veci deň po dni.

Dúfam, že niektoré z týchto tipov a trikov pomôžu ostatným, ktorí bojujú s nervovou bulímiou. Je to náročná cesta, ale so správnou podporou a nástrojmi je zotavenie určite možné.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú bežné príznaky nervovej bulímie?

Odpoveď č. 1: Medzi bežné príznaky nervovej bulímie patria časté epizódy záchvatovitého jedenia, po ktorých nasleduje očista (napríklad samovoľné zvracanie, zneužívanie preháňadiel alebo diuretík, hladovanie alebo nadmerné cvičenie), extrémny záujem o telesnú hmotnosť a tvar, tajnostkárstvo v súvislosti s jedlom a stravovacími návykmi, nepravidelný menštruačný cyklus, nerovnováha elektrolytov a problémy so zubami (napríklad kazy, ochorenia ďasien a erózia skloviny).

Otázka č. 2: Čo spôsobuje nervovú bulímiu?

Odpoveď č. 2: Presná príčina nervovej bulímie nie je úplne objasnená, ale predpokladá sa, že ide o kombináciu genetických, environmentálnych a psychologických faktorov. Tie môžu zahŕňať traumu alebo zneužívanie v minulosti, poruchy príjmu potravy alebo duševné ochorenia v rodine, kultúrny tlak na prispôsobenie sa určitému telesnému typu, nízke sebavedomie a úzkosť alebo depresiu.

Otázka č. 3: Aký je najlepší spôsob liečby nervovej bulímie?

Odpoveď č. 3: Najúčinnejšia liečba nervovej bulímie zvyčajne zahŕňa kombináciu psychoterapie, liekov a výživovej podpory. Ukázalo sa, že pri liečbe bulímie je obzvlášť užitočná kognitívno-behaviorálna terapia (KBT), pretože pomáha jednotlivcom identifikovať a zmeniť negatívne vzorce myslenia a správania súvisiace s poruchou príjmu potravy. Na zvládnutie príznakov depresie, úzkosti alebo obsedantno-kompulzívneho správania sa môžu predpísať aj antidepresíva. Je dôležité spolupracovať s odborníkom na duševné zdravie a registrovaným dietológom na vytvorení individuálneho plánu liečby, ktorý rieši jedinečné potreby a problémy každej osoby s nervovou bulímiou.Zdroje použité v článku: