Záchvaty: Príznaky a symptómy, na ktoré si treba dávať pozor

Záchvaty: Príznaky a symptómy, na ktoré si treba dávať pozor

Záchvat je náhly a nekontrolovaný elektrický výboj, ktorý postihuje mozog a má za následok zmeny správania, pohybov alebo vedomia. Záchvaty môžu mať rôzne príčiny vrátane epilepsie, poranenia hlavy, nádorov mozgu, infekcií a ďalších.

Ak sa u vás alebo u niekoho, koho poznáte, vyskytnú záchvaty, je dôležité poznať príznaky a symptómy, na ktoré si treba dávať pozor.

Príznaky a symptómy

 • Strata vedomia: Osoba môže počas záchvatu stratiť vedomie a nemusí byť schopná reagovať na váš hlas alebo dotyk.
 • Trhavé alebo zášklbové pohyby: Počas záchvatu sa môžu končatiny osoby nekontrolovateľne triasť alebo šklbať. Môže to byť krátke alebo trvať niekoľko minút.
 • Stuhnutie tela: Počas záchvatu môže osoba pociťovať stuhnutosť alebo strnulosť tela.
 • Nezvyčajné pocity: Osoba môže pred záchvatom alebo počas neho pociťovať zvláštne pocity, ako napríklad mravčenie alebo blikajúce svetlá.
 • Zmätenosť alebo dezorientácia: Po záchvate sa osoba môže cítiť zmätená, dezorientovaná alebo môže mať problém spomenúť si, čo sa stalo.
 • Pády alebo zranenia: Záchvaty môžu spôsobiť pády alebo iné nehody, ktoré vedú k zraneniam.
 • Zmeny správania alebo nálady: Záchvaty môžu ovplyvniť správanie alebo náladu a spôsobiť podráždenosť, úzkosť, depresiu alebo iné zmeny.

Kedy vyhľadať lekársku pomoc

Záchvaty môžu byť závažným stavom a je dôležité vyhľadať lekársku pomoc, ak sa u vás alebo u niekoho, koho poznáte, vyskytnú záchvaty. Lekársku pomoc by ste mali vyhľadať najmä vtedy, ak:

 • Záchvat trvá dlhšie ako 5 minút.
 • Osoba má ťažkosti s dýchaním alebo má počas záchvatu modrý odtieň kože.
 • Osoba má viacero záchvatov za sebou bez toho, aby sa medzi nimi úplne prebrala.
 • Osoba má horúčku alebo infekciu.
 • Osoba má v anamnéze úraz hlavy alebo užíva lieky, ktoré znižujú prah záchvatov.

Diagnostika a liečba

Diagnostika záchvatov zvyčajne zahŕňa kompletné lekárske vyšetrenie vrátane podrobnej anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia, ako aj laboratórnych testov a zobrazovacích vyšetrení. Liečba záchvatov závisí od príčiny a môže zahŕňať lieky, chirurgický zákrok a zmenu životného štýlu, napríklad vyhýbanie sa spúšťačom, ako je alkohol alebo nedostatok spánku.

Na záver možno povedať, že záchvaty môžu mať rôzne príznaky a symptómy a je dôležité vyhľadať lekársku pomoc, ak sa u vás alebo u niekoho, koho poznáte, vyskytnú záchvaty. Pri správnej liečbe a manažmente je väčšina ľudí so záchvatmi schopná viesť zdravý a produktívny život.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Ako človek, ktorý žije so záchvatmi už niekoľko rokov, som sa chcel podeliť o niekoľko vlastných tipov a trikov, ktoré mi pomohli zvládnuť môj stav.

V prvom rade vrelo odporúčam viesť si denník záchvatov. Bol to pre mňa cenný nástroj na sledovanie spúšťacích faktorov, ako je napríklad úroveň stresu, nedostatok spánku a zmeny v užívaní liekov. Vedením záznamov o svojich záchvatoch som bol schopný spolupracovať so svojím lekárom a podľa potreby upraviť svoj liečebný plán.

Ďalším tipom je nájsť si podpornú skupinu. Rozhovory s inými ľuďmi, ktorí si prešli podobnými skúsenosťami, môžu byť neuveriteľne užitočné a môžu poskytnúť pocit spolupatričnosti a porozumenia. Za mimoriadne užitočné považujem online fóra a osobné podporné skupiny.

Dôležité je tiež starať sa o seba, a to fyzicky aj psychicky. Pre mňa to znamená zostať aktívny, jesť vyváženú stravu a praktizovať techniky zvládania stresu, ako je meditácia alebo joga. Ukázalo sa tiež, že pravidelné cvičenie pomáha niektorým ľuďom znížiť frekvenciu a závažnosť záchvatov.

Nakoniec sa vždy uistím, že mám vypracovaný akčný plán pre prípad záchvatu. Patrí sem aj informovanie blízkej rodiny a priateľov o tom, čo majú robiť v prípade záchvatu, a nosenie zdravotnej identifikačnej karty vždy pri sebe. Mať vypracovaný plán mi dáva pokoj a pomáha mi zaistiť bezpečnosť v prípade záchvatu.

Dúfam, že tieto tipy a triky pomôžu aj ostatným, ktorí sa stretávajú so záchvatmi. Nezabudnite, že skúsenosti každého človeka sú jedinečné, preto je dôležité spolupracovať s lekárom a nájsť pre vás ten najlepší plán liečby.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo spôsobuje záchvaty?

Odpoveď č. 1: Záchvaty môžu byť spôsobené rôznymi faktormi vrátane epilepsie, poranenia hlavy, nádorov mozgu, infekcií a ďalších. Okrem toho môžu záchvaty vyvolať aj niektoré lieky, užívanie alkoholu alebo drog a nerovnováha elektrolytov. Ak sa u vás alebo u niekoho, koho poznáte, vyskytnú záchvaty, je dôležité vyhľadať lekársku pomoc, pretože presnú diagnózu a plán liečby možno určiť len na základe kompletného lekárskeho vyšetrenia.

Otázka č. 2: Čo mám robiť, ak má niekto záchvat?

Odpoveď č. 2: Ak má niekto záchvat, je dôležité zachovať pokoj a postupovať podľa krokov akčného plánu pre prípad záchvatu, ak ho má. Medzi všeobecné tipy patrí napr:

Udržujte osobu v bezpečí tým, že odstránite všetky blízke predmety, ktoré by jej mohli ublížiť.
Uvoľnenie tesného odevu okolo krku, aby sa osobe uľahčilo dýchanie.
Otočenie osoby na bok, aby sa predišlo zaduseniu.
Nesnažiť sa osobu držať dole alebo jej niečo vkladať do úst.
Načasujte záchvat, aby ste pomohli určiť jeho dĺžku.
Zostaňte s osobou, kým sa záchvat neskončí a kým sa úplne neprebudí.

Otázka č. 3: Dá sa záchvatom predchádzať?

Odpoveď č. 3: Prevencia záchvatov závisí od ich príčiny. Ak sú záchvaty spôsobené epilepsiou, možno im predchádzať pomocou liekov a zmeny životného štýlu, napríklad vyhýbaním sa spúšťačom, ako je alkohol alebo nedostatok spánku. V iných prípadoch možno záchvatom predchádzať včasnou diagnostikou a liečbou základných ochorení, ako sú nádory mozgu alebo infekcie. Je dôležité, aby ste v spolupráci s lekárom vypracovali plán liečby, ktorý bude prispôsobený vašim špecifickým potrebám.

Zdroje použité v článku: