Závrat a dlhý COVID: aké je prepojenie?

Vertigo a Long COVID: Aké je prepojenie?

Vertigo je pocit závratu, točenie alebo strata rovnováhy. Je to častá sťažnosť ľudí a môže byť spôsobená rôznymi základnými stavmi. Na druhej strane, dlhý COVID sa vzťahuje na príznaky COVID-19, ktoré pretrvávajú niekoľko týždňov alebo dokonca mesiacov po počiatočnej infekcii.

V posledných mesiacoch čoraz viac pacientov s Long COVID hlási, že ako jeden z príznakov sa u nich vyskytuje závrat. V tomto článku sa budeme zaoberať súvislosťou medzi závratmi a Long COVID vrátane možných príčin a možností liečby.

Príčiny závratov u pacientov s Long COVID

Presná príčina závratov u pacientov s Long COVID ešte nie je úplne objasnená. Bolo však navrhnutých niekoľko teórií vrátane:

  • Poškodenie vnútorného ucha: Vnútorné ucho je zodpovedné za reguláciu rovnováhy a priestorovej orientácie. COVID-19 môže poškodiť vnútorné ucho, čo vedie k závratom.

  • Vestibulárna neuronitída: Vestibulárna neuronitída je zápal vestibulárneho nervu, ktorý spája vnútorné ucho s mozgom. To môže spôsobiť závraty a ďalšie príznaky, ako je nevoľnosť a vracanie.

  • Postihnutie mozočku: Mozoček, časť mozgu, sa podieľa na kontrole pohybu a rovnováhy. Niektorí pacienti s Long COVID hlásili postihnutie mozočku, ktoré môže spôsobovať závrate.

  • Postvírusový únavový syndróm: Pacienti s dlhou COVID často pociťujú únavu, ktorá môže prispieť k vzniku závratov.

Možnosti liečby závratov u pacientov s dlhou COVID

Možnosti liečby závratov u pacientov s Long COVID závisia od príčiny. Niektoré bežné spôsoby liečby však zahŕňajú:

  • Vestibulárna rehabilitačná terapia: Ide o formu fyzikálnej terapie, ktorá pomáha zlepšiť rovnováhu a znížiť závraty.

  • Lieky: Na liečbu závratov sa môžu použiť niektoré lieky, napríklad lieky proti nevoľnosti a protizápalové lieky.

  • Chirurgický zákrok: V niektorých prípadoch môže byť potrebný chirurgický zákrok na odstránenie príčiny závratov.

Je dôležité poznamenať, že nie všetci pacienti s ochorením Long COVID budú mať závraty a že vyššie uvedené možnosti liečby nemusia byť vhodné pre každého. Ak sa u vás vyskytne závrat, je dôležité obrátiť sa na zdravotníckeho pracovníka, ktorý stanoví presnú diagnózu a vhodnú liečbu.

Závraty sú častým príznakom Long COVID a existuje niekoľko možných príčin vrátane poškodenia vnútorného ucha, vestibulárnej neuronitídy, postihnutia mozočka a postvirózneho únavového syndrómu. Možnosti liečby závratov u pacientov s Long COVID závisia od príčiny a môžu zahŕňať vestibulárnu rehabilitačnú terapiu, lieky a chirurgický zákrok. Ak sa u vás vyskytne závrat, je dôležité obrátiť sa na zdravotníckeho pracovníka, ktorý stanoví presnú diagnózu a vhodnú liečbu.

Názor od čitatela

Zdravím všetkých! Chcel som sa len podeliť o vlastné skúsenosti so závratmi a dlhou COVID. Bol som jedným z mnohých ľudí, ktorí trpeli oboma stavmi, a chcel som ponúknuť niekoľko rád pre všetkých, ktorí prechádzajú tým istým.

Po prvé, je dôležité pochopiť, že závraty môžu byť veľmi vyčerpávajúcim príznakom. Zistil som, že je neuveriteľne ťažké normálne fungovať, keď som prežíval epizódy závratov. Objavil som však niekoľko techník, ktoré mi skutočne pomohli zvládnuť moje príznaky.

Jednou z najprospešnejších vecí, ktoré som urobil, bolo začatie vestibulárnej rehabilitačnej terapie. Túto terapiu mi odporučil môj lekár a priniesla obrovský rozdiel. Táto terapia sa zameriava na cvičenia, ktoré pomáhajú zlepšiť rovnováhu a znížiť závraty. Zistil som, že pravidelným vykonávaním týchto cvičení sa mi podarilo znížiť frekvenciu a intenzitu epizód závratov.

Ďalšou vecou, ktorá mi pomohla, bolo dbať na úroveň stresu. Zistil som, že stres môže spúšťať epizódy závratov, preto bolo pre mňa dôležité nájsť spôsoby, ako zvládať stres. To môže znamenať čokoľvek od relaxačného kúpeľa až po prechádzku v prírode. A nech už vám vyhovuje čokoľvek, nezabudnite uprednostniť starostlivosť o seba a zvládanie stresu.

Nakoniec by som vám odporučil vyskúšať niektoré jednoduché domáce prostriedky, ktoré vám pomôžu zmierniť príznaky závratov. Napríklad sa ukázalo, že zázvor je účinný na zníženie nevoľnosti a závratov. Môžete skúsiť piť zázvorový čaj alebo užívať zázvorové doplnky, aby ste zistili, či to pomôže.

Celkovo je dôležité si uvedomiť, že skúsenosti každého človeka s ochorením Long COVID a závratmi budú odlišné. Ale so správnou liečbou a starostlivosťou o seba je možné zvládnuť vaše príznaky a zlepšiť kvalitu života. Ak máte závraty, odporúčam vám, aby ste sa porozprávali so svojím lekárom a preskúmali rôzne možnosti liečby. Veľa šťastia!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je Long COVID a ako súvisí so závratmi?

Odpoveď č. 1: Dlhý COVID, známy aj ako postakútne následky infekcie SARS-CoV-2 (PASC), sa vzťahuje na pretrvávanie príznakov po akútnej fáze COVID-19. Závraty sú jedným z mnohých príznakov, ktoré boli hlásené osobami s Long COVID. Hoci presná príčina Long COVID zatiaľ nie je známa, predpokladá sa, že súvisí so spôsobom, akým vírus ovplyvňuje organizmus, najmä nervový systém.

Otázka č. 2: Aké sú niektoré z bežných príznakov závratov?

Odpoveď č. 2: Medzi najčastejšie príznaky závratov patria závraty, pocit točenia alebo kolísania, točenie hlavy, nevoľnosť a vracanie. Niektorí ľudia môžu mať aj ťažkosti s chôdzou alebo udržaním rovnováhy, ako aj zvonenie v ušiach alebo stratu sluchu. Závraty môžu trvať len niekoľko minút alebo môžu pretrvávať niekoľko dní či dokonca týždňov.

Otázka č. 3: Aké sú niektoré možnosti liečby závratov?

Odpoveď č. 3: Možnosti liečby závratov závisia od príčiny. Medzi najčastejšie odporúčané spôsoby liečby však patrí vestibulárna rehabilitačná terapia, lieky na zmiernenie nevoľnosti a závratov a techniky zvládania stresu. V niektorých prípadoch môže byť potrebná operácia na odstránenie základného ochorenia, ktoré spôsobuje závraty. Ak máte závrate, je dôležité, aby ste sa poradili so svojím lekárom a prediskutovali najlepší postup liečby pre vaše individuálne potreby.Zdroje použité v článku: