AML: Pochopenie príznakov akútnej myeloidnej leukémie

Pochopenie príznakov akútnej myeloidnej leukémie (AML)

Akútna myeloidná leukémia (AML) je typ rakoviny krvi, ktorá postihuje kostnú dreň, čo je hubovité tkanivo vo vnútri kostí, ktoré produkuje krvné bunky. Považuje sa za “myeloidnú” rakovinu krvi, pretože sa začína v bunkách, ktoré sa vyvíjajú na myeloidné bunky, ktoré sa môžu premeniť na červené krvinky, krvné doštičky alebo biele krvinky.

AML sa môže vyvinúť rýchlo a často má závažný priebeh, preto je dôležité rozpoznať jej príznaky a okamžite vyhľadať liečbu. Tu nájdete informácie, ktoré potrebujete vedieť o príznakoch AML, príčinách a možnostiach liečby.

Príznaky AML

Príznaky AML sa môžu líšiť v závislosti od štádia ochorenia a počtu nezrelých bielych krviniek (blastov) prítomných v krvi a kostnej dreni. Medzi bežné príznaky AML patria:

 • Únava a slabosť
 • dýchavičnosť
 • Ľahké tvorenie modrín alebo krvácanie
 • Bolesť kĺbov alebo kostí
 • Horúčky alebo zimnica
 • Bledá pokožka
 • Strata chuti do jedla alebo úbytok hmotnosti
 • Nočné potenie
 • Opakujúce sa infekcie
 • Opuch ďasien, tváre alebo krku

Príčiny AML

Presná príčina AML nie je známa, ale existuje niekoľko rizikových faktorov, ktoré sa spájajú so zvýšeným rizikom vzniku tohto ochorenia, vrátane:

 • Vek: Riziko AML sa zvyšuje s vekom a najčastejšie sa diagnostikuje u osôb starších ako 65 rokov.
 • Vystavenie určitým chemickým látkam: Vystavenie chemickým látkam, ako je benzén, ktorý sa používa v niektorých priemyselných výrobkoch a výrobkoch pre domácnosť, sa spája so zvýšeným rizikom AML.
 • Predchádzajúca liečba rakoviny: U osôb, ktoré podstúpili liečbu ožarovaním alebo chemoterapiu v súvislosti s inou rakovinou, je zvýšené riziko vzniku AML.
 • Dedičné poruchy: Niektoré genetické poruchy, ako napríklad Downov syndróm, sú spojené so zvýšeným rizikom AML.

Možnosti liečby AML

Liečba AML závisí od celkového zdravotného stavu jedinca, štádia ochorenia a konkrétneho typu AML. Bežné možnosti liečby AML zahŕňajú:

 • Chemoterapia: Chemoterapia je bežnou možnosťou liečby AML a zahŕňa použitie liekov na usmrtenie rakovinových buniek. Táto liečba sa môže podávať perorálne alebo intravenózne.
 • Rádioterapia: Rádioterapia využíva vysokoenergetické röntgenové žiarenie na ničenie rakovinových buniek. Táto liečba sa zvyčajne používa v kombinácii s chemoterapiou.
 • Transplantácia kmeňových buniek: Transplantácia kmeňových buniek zahŕňa nahradenie poškodenej alebo zničenej kostnej drene zdravými kmeňovými bunkami. Táto liečba môže byť možnosťou pre jedincov s AML, ktorí sú v remisii (nemajú žiadne príznaky aktívneho ochorenia) a ktorí majú kompatibilného darcu.
 • Cielená liečba: Cielená liečba je novšia forma liečby, pri ktorej sa používajú lieky zamerané na špecifické mutácie v rakovinových bunkách, a nie na všetky bunky. Môže to byť možnosť pre jedincov s AML, ktorí majú špecifické genetické mutácie.

AML môže byť závažné a život ohrozujúce ochorenie, ale pri včasnej liečbe môže mnoho jedincov dosiahnuť remisiu a viesť zdravý a produktívny život. Ak vy alebo niekto, koho poznáte, pociťuje niektorý z príznakov AML, je dôležité, aby ste okamžite vyhľadali lekársku pomoc. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vám pomôže určiť najlepší spôsob liečby pre vaše špecifické potreby a pomôže vám zvládnuť vedľajšie účinky liečby.


Upozorňujeme, že tento článok je určený na poskytnutie všeobecných informácií a nemal by sa používať ako náhrada lekárskej rady od zdravotníckeho pracovníka. Ak máte príznaky AML alebo akéhokoľvek iného zdravotného stavu, poraďte sa s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Názor od čitatela

Ako pravidelný čitateľ som chcel povedať, že tento článok o AML považujem za neuveriteľne informatívny a dobre napísaný. Osobne som sa v rodine stretol s AML a môžem potvrdiť, aké dôležité je uvedomiť si príznaky a vyhľadať rýchlu liečbu. Chcel som sa tiež podeliť o niekoľko tipov, ktoré mne a mojej rodine pomohli vyrovnať sa s následkami AML:

 1. Viesť si denník: To im môže pomôcť sledovať váš pokrok a určiť najúčinnejší spôsob liečby.

 2. Zostaňte aktívni: Počas liečby je dôležité udržiavať si zdravú úroveň fyzickej aktivity. To môže pomôcť posilniť váš imunitný systém a znížiť vedľajšie účinky liečby. Každý deň sa snažte vykonávať aspoň 30 minút ľahkej fyzickej aktivity.

 3. Jedzte zdravú stravu: Snažte sa jesť stravu bohatú na bielkoviny, vitamíny a minerály, aby ste si počas liečby udržali silu a energiu.

 4. Zachovávajte si hydratáciu: Dehydratácia môže zhoršiť príznaky AML, preto je dôležité, aby ste počas liečby zostali hydratovaní. Snažte sa každý deň vypiť aspoň 8 šálok (2 litre) vody.

 5. Vyhľadajte podporu: Je dôležité hľadať podporu u rodiny a priateľov, ako aj v podporných skupinách a poradenských službách. Rozhovory s inými ľuďmi, ktorí prešli podobnými skúsenosťami, môžu byť neuveriteľne užitočné.

Dúfam, že tieto tipy budú užitočné pre ostatných, ktorí sa stretávajú s AML. Je to náročná cesta, ale so správnou podporou a zdrojmi je možné toto ochorenie prekonať a viesť zdravý, plnohodnotný život.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je AML a čím sa líši od iných typov leukémie?

Odpoveď č. 1: AML je skratka pre akútnu myeloidnú leukémiu. Je to typ rakoviny, ktorá postihuje krv a kostnú dreň, čo sú tkanivá zodpovedné za produkciu krvných buniek. Na rozdiel od iných typov leukémie, ako je napríklad chronická lymfocytárna leukémia, ktorá sa časom vyvíja pomaly, AML postupuje rýchlo a vyžaduje si rýchlu liečbu. AML sa od iných typov leukémie líši aj tým, že postihuje iný typ krvných buniek. Pri AML kostná dreň produkuje abnormálne biele krvinky, ktoré nefungujú správne a narúšajú tvorbu zdravých krviniek.

Otázka č. 2: Aké sú príznaky AML a ako sa diagnostikuje?

Odpoveď č. 2: Príznaky AML sa môžu líšiť, ale medzi bežné príznaky patrí únava, slabosť, dýchavičnosť, časté infekcie, ľahké krvácanie alebo tvorba modrín, bolesti kostí a bledosť v dôsledku anémie. Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto príznakov, je dôležité, aby ste okamžite navštívili svojho lekára. Váš lekár vám pravdepodobne nariadi krvné testy a zobrazovacie vyšetrenia, ako je napríklad biopsia kostnej drene, aby diagnostikoval AML.

Otázka č. 3: Aké sú možnosti liečby AML?

Odpoveď č. 3: Liečba AML bude závisieť od rôznych faktorov vrátane vášho veku, celkového zdravotného stavu a špecifík vašej rakoviny. Medzi bežné spôsoby liečby AML patrí chemoterapia, rádioterapia, transplantácia kmeňových buniek a cielená liečba. V niektorých prípadoch sa môže odporučiť chirurgický zákrok. Váš zdravotnícky tím s vami bude spolupracovať na určení najlepšieho spôsobu liečby pre vašu konkrétnu situáciu. Je dôležité pochopiť, že AML môže byť zložité a náročné ochorenie, ale so správnou kombináciou liečby a podpory je možné dosiahnuť remisiu a viesť zdravý, plnohodnotný život.Zdroje použité v článku: