AML: Pochopenie príznakov akútnej myeloidnej leukémie

Pochopenie príznakov akútnej myeloidnej leukémie (AML) Akútna myeloidná leukémia (AML) je typ rakoviny krvi, ktorá postihuje kostnú dreň, čo je hubovité tkanivo vo vnútri kostí, ktoré produkuje krvné bunky. Považuje sa za “myeloidnú” rakovinu krvi, pretože sa začína v bunkách, ktoré sa vyvíjajú na myeloidné bunky, ktoré sa môžu premeniť na červené krvinky, krvné doštičky…
Read more