Anorexia nervosa: Pochopenie symptómov

Anorexia Nervosa: Pochopenie symptómov

Anorexia nervosa je porucha príjmu potravy charakterizovaná trvalým obmedzovaním príjmu kalórií, intenzívnym strachom z priberania a neúnavnou snahou o štíhlosť. Ide o závažné duševné ochorenie, ktoré môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám a dokonca k smrti, ak sa nelieči. Pochopenie príznakov anorexia nervosa môže jednotlivcom pomôcť rozpoznať toto ochorenie u seba alebo u iných a vyhľadať potrebnú liečbu.

Príznaky

 • Extrémny úbytok hmotnosti: Ľudia s anorexiou nervózou majú často telesnú hmotnosť, ktorá je výrazne nižšia, ako sa považuje za zdravú pre ich vek a výšku. U dospelých sa za príznak anorexie nervózy považuje index telesnej hmotnosti (BMI) nižší ako 18,5.
 • Strach z priberania: Ľudia s anorexiou nervózou majú intenzívny strach z priberania na váhe a z toho, že budú tuční, aj keď už majú podváhu.
 • Skreslený obraz tela: Osoby s anorexiou majú skreslený pohľad na svoje telo a vnímajú sa ako osoby s nadváhou, aj keď sú vychudnuté.
 • Odmietanie jesť: Ľudia s anorexiou často odmietajú jesť alebo extrémne obmedzujú príjem kalórií. Môžu sa tiež venovať obmedzujúcemu stravovaciemu správaniu, ako je vyhýbanie sa určitým potravinám alebo skupinám potravín, alebo dodržiavanie prísnych diét či stravovacích plánov.
 • Nadmerné cvičenie: Jedinci s anorexiou nervózou sa často venujú nadmernému cvičeniu ako prostriedku spaľovania kalórií a chudnutia.
 • Amenorea: Ženy s anorexiou nervózou často pociťujú zastavenie menštruácie v dôsledku drastického zníženia príjmu kalórií a úbytku hmotnosti.

Príčiny:

Presné príčiny anorexie nervózy nie sú dobre známe, ale pravdepodobne v nich zohráva úlohu kombinácia genetických, environmentálnych a psychologických faktorov.

Rizikové faktory

 • Anorexia nervosa alebo iné poruchy príjmu potravy v rodinnej anamnéze
 • depresia alebo úzkosť v anamnéze
 • Perfekcionistické sklony alebo potreba kontroly
 • tlak na prispôsobenie sa kultúrnym štandardom krásy
 • Trauma alebo zneužívanie

Komplikácie

Anorexia nervosa môže mať vážne zdravotné komplikácie, vrátane:

 • problémy so srdcom, ako je arytmia alebo zlyhanie srdca
 • nerovnováha elektrolytov, ktorá môže spôsobiť svalovú slabosť a problémy so srdcom
 • úbytok kostí, ktorý môže viesť k osteoporóze
 • problémy s obličkami
 • Anémia
 • Neplodnosť
 • Neurokognitívne ťažkosti, napríklad strata pamäti alebo ťažkosti so sústredením

Liečba

Liečba anorexie nervózy zvyčajne zahŕňa kombináciu terapie, liekov a výživovej podpory.

 • Terapia: Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) a rodinná terapia (FBT) sa bežne používajú na pomoc osobám s anorexiou nervózou pri zmene ich myslenia a správania v súvislosti s jedlom a hmotnosťou.
 • Lieky: Na pomoc jedincom s anorexiou nervózou pri zvládaní depresie a úzkosti sa môžu predpísať antidepresíva.
 • Výživová podpora: Jedinci s anorexiou nervózou môžu potrebovať pozorné sledovanie a podporu registrovaného dietológa, aby sa zabezpečilo, že prijímajú primerané množstvo kalórií a živín.

Anorexia nervosa je závažné a potenciálne život ohrozujúce ochorenie, ale pri správnej liečbe sa mnohí jedinci dokážu úplne zotaviť. Ak vy alebo niekto, koho poznáte, bojuje s príznakmi anorexia nervosa, je dôležité čo najskôr vyhľadať pomoc.

Názor od čitatela

Ahojte všetci,

Chcela som sa podeliť o vlastnú skúsenosť s anorexiou nervózou. Táto porucha mi bola diagnostikovaná pred niekoľkými rokmi a bola to dlhá a náročná cesta k uzdraveniu, ale so správnou podporou a liečbou sa mi ju podarilo prekonať.

Jedným z tipov, ktorý mi pomohol, bolo vedenie si potravinového denníka. Zapisovanie všetkého, čo som zjedla, bez ohľadu na to, ako málo, mi pomohlo lepšie si uvedomiť svoje stravovacie návyky a uľahčilo mi identifikovať vzorce obmedzovania. Zistila som tiež, že kľúčové bolo mať podporný systém. Či už to bola rodina, priatelia alebo podporná skupina, mať v živote ľudí, ktorí chápali, čím prechádzam, a povzbudzovali ma, aby som pokračovala, znamenalo veľký rozdiel.

Ďalším tipom, ktorý mi pomohol, bolo spochybnenie mojich negatívnych myšlienok a presvedčení o jedle a mojom tele. Spolupracovala som so svojím terapeutom, aby som identifikovala a prerámcovala škodlivé myšlienky, ako napríklad “Nie som dosť dobrá, pokiaľ nie som štíhla”, a nahradila ich pozitívnejšími, sebapotvrdzujúcimi presvedčeniami.

Dôležité je tiež pamätať na to, aby ste boli k sebe láskaví a trpezliví. Zotavenie z anorexie je maratón, nie šprint, a na ceste k nej vás čakajú vzostupy a pády. Ale so správnymi nástrojmi a podporou môžete túto chorobu prekonať a žiť šťastný a zdravý život.

Dúfam, že tieto tipy a triky pomôžu aj ostatným, ktorí bojujú s anorexiou nervózou. Ak potrebujete podporu, neváhajte sa obrátiť na dôveryhodného priateľa, člena rodiny alebo odborníka na duševné zdravie. Nie ste v tom sami a je vám k dispozícii pomoc.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je anorexia nervosa?

Odpoveď č. 1: Anorexia nervosa je závažné duševné ochorenie charakterizované posadnutosťou jedlom a hmotnosťou, ktoré vedie k obmedzovaniu v jedení a skreslenému obrazu tela. Ľudia s anorexiou nervózou majú intenzívny strach z priberania a často sa veľmi snažia schudnúť, vrátane vynechávania jedál, obsedantného počítania kalórií a nadmerného cvičenia. Ak sa anorexia nervosa nelieči, môže mať vážne a život ohrozujúce následky vrátane podvýživy, nerovnováhy elektrolytov, srdcových problémov a dokonca smrti.

Otázka č. 2: Aké sú bežné príznaky anorexie nervózy?

Odpoveď č. 2: Medzi bežné príznaky anorexie nervózy patria:

Extrémny úbytok hmotnosti, často sprevádzaný skresleným obrazom tela
Odmietanie udržať si zdravú telesnú hmotnosť
Strach z priberania na váhe alebo z tlsťochy
Vyhýbanie sa určitým potravinám alebo skupinám potravín
Nutkavé cvičenie alebo nadmerné cvičenie
Amenorea (absencia menštruácie) u žien
Zápcha a bolesti brucha
závraty alebo mdloby
Suchá pokožka a lámavé nechty
Jemné ochlpenie na tvári a tele
Neznášanlivosť nízkych teplôt

Je dôležité poznamenať, že tieto príznaky sa môžu u jednotlivých osôb líšiť a môžu sa vyvíjať postupne v priebehu času. Ak vy alebo niekto, koho poznáte, pociťuje niektorý z týchto príznakov, je dôležité vyhľadať odbornú pomoc.

Otázka č. 3: Ako sa lieči anorexia nervosa?

Odpoveď č. 3: Liečba anorexia nervosa zvyčajne zahŕňa kombináciu terapie, liekov a výživovej podpory. Cieľom liečby je pomôcť jedincovi znovu nadobudnúť zdravú telesnú hmotnosť a naučiť sa, ako si ju udržať, ako aj riešiť základné psychologické a emocionálne problémy, ktoré môžu prispievať k poruche príjmu potravy. kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) a rodinná terapia (FBT) sú dve najúčinnejšie formy terapie Anorexia Nervosa. CBT sa zameriava na zmenu negatívnych myšlienok a správania súvisiacich s jedlom a telesným obrazom, zatiaľ čo FBT zapája do procesu liečby rodinu, aby podporila jednotlivca v jeho zotavovaní. v niektorých prípadoch sa môžu predpísať aj lieky na pomoc pri príznakoch, ako sú depresia, úzkosť a obsedantno-kompulzívne správanie. Je dôležité úzko spolupracovať s odborníkom na duševné zdravie, aby sa vypracoval individuálny plán liečby, ktorý zodpovedá vašim špecifickým potrebám a cieľom. dôležitým aspektom liečby anorexie nervózy je aj výživová podpora. Môže to zahŕňať spoluprácu s registrovaným dietológom pri vytváraní stravovacieho plánu, ktorý poskytuje dostatok kalórií a živín na podporu fyzického a emocionálneho zdravia.

Zdroje použité v článku: