Bipolárne príznaky: Ako ich rozpoznať a zvládnuť

Bipolárne príznaky: Ako ich rozpoznať a zvládnuť

Bipolárna porucha, známa aj ako maniodepresívne ochorenie, je duševné ochorenie charakterizované extrémnymi výkyvmi nálad od extrémnych vzostupov (mánia alebo hypománia) až po extrémne poklesy (depresia). Pochopenie príznakov bipolárnej poruchy je kľúčové pri jej rozpoznávaní a hľadaní vhodnej liečby.

Príznaky mánie alebo hypománie

Mánia je stav zvýšenej alebo podráždenej nálady, zvýšenej energie, zníženej potreby spánku, pretekárskych myšlienok a impulzívneho správania. Hypománia je miernejšia forma mánie, ktorá nezasahuje do každodenného života. Nižšie sú uvedené bežné príznaky mánie alebo hypománie:

 • Zvýšená alebo podráždená nálada: Jedinec sa môže cítiť nadmerne šťastný, radostný alebo plný energie, a to aj bez príčiny.

 • Zvýšená energia: Jedinec sa môže cítiť mimoriadne aktívny a produktívny, s bezhraničnou energiou.

 • Znížená potreba spánku: Jedinec môže mať pocit, že nepotrebuje veľa spánku alebo že dokáže dobre fungovať aj s malým množstvom spánku.

 • Pretekárske myšlienky: Jedinec môže pociťovať rýchly tok myšlienok, čo mu sťažuje sústredenie.

 • Impulzívne správanie: Jedinec môže konať impulzívne a dopúšťať sa riskantného správania, ako je napríklad utrácanie, sexuálna promiskuita alebo bezohľadné šoférovanie.

 • Grandióznosť: Jedinec môže mať pocit prehnaného sebavedomia a veľkolepé predstavy alebo plány.

Príznaky depresie

Depresia je stav nízkej nálady, straty záujmu alebo potešenia z činností, zníženej energie a zníženej schopnosti fungovať. Nižšie sú uvedené bežné príznaky depresie:

 • Nízka nálada: Jedinec sa môže cítiť smutný, beznádejný alebo prázdny.

 • Strata záujmu alebo potešenia z činností: Jedinec môže stratiť záujem o veci, ktoré ho kedysi tešili, a pociťovať nedostatok motivácie.

 • Znížená energia: Jedinec sa môže cítiť unavený a nemá dostatok energie na vykonávanie každodenných činností.

 • Znížená schopnosť fungovať: Jedinec môže mať problémy s prácou, školou alebo inými každodennými povinnosťami.

 • Poruchy spánku: Jedinec môže mať problémy s nespavosťou alebo nadmerným spánkom.

 • Poruchy chuti do jedla: U jedinca sa môžu vyskytnúť zmeny chuti do jedla, buď strata chuti do jedla, alebo prejedanie.

 • Samovražedné myšlienky: Jedinec môže mať myšlienky na smrť alebo samovraždu.

Diagnóza a liečba

Na správne diagnostikovanie bipolárnej poruchy je potrebné komplexné vyšetrenie odborníkom na duševné zdravie, napríklad psychiatrom alebo psychológom. Vyhodnotenie zvyčajne zahŕňa dôkladnú anamnézu, fyzikálne vyšetrenie a laboratórne testy na vylúčenie iných možných príčin príznakov.

Liečba bipolárnej poruchy je zvyčajne kombináciou liekov a psychoterapie. Medzi lieky používané pri bipolárnej poruche patria stabilizátory nálady, ako je lítium, a atypické antipsychotiká. Psychoterapia, ako napríklad kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) alebo interpersonálna a sociálna rytmická terapia (IPSRT), môže jednotlivcom s bipolárnou poruchou pomôcť zvládnuť ich príznaky a zlepšiť celkovú kvalitu života.

Bipolárna porucha je závažné duševné ochorenie charakterizované extrémnymi výkyvmi nálad. Pochopenie príznakov mánie alebo hypománie a depresie je kľúčové pri rozpoznávaní bipolárnej poruchy a hľadaní vhodnej liečby. Na správne stanovenie diagnózy je potrebné komplexné vyšetrenie odborníkom na duševné zdravie a liečba zvyčajne zahŕňa kombináciu liekov a psychoterapie.

Názor od čitatela

Jako človek, ktorý osobne bojoval s bipolárnou poruchou, som sa chcel podeliť o niekoľko vlastných tipov a trikov, ktoré mi pomohli zvládnuť moje príznaky. Po prvé, je dôležité mať pevný podporný systém priateľov a rodiny, ktorí vám rozumejú a môžu vám poskytnúť emocionálnu podporu v ťažkých časoch. Okrem toho bolo pre mňa kľúčové mať denný režim a čo najviac sa ho držať, aby som dokázal regulovať svoju náladu a sledovať akékoľvek zmeny v príznakoch. Pomáha mi aj pravidelné cvičenie, vyvážená strava a dostatok spánku, aby som si udržal fyzické a duševné zdravie pod kontrolou.

Ďalšou užitočnou stratégiou pre mňa bolo vedenie denníka nálady, aby som mohol sledovať akékoľvek zmeny svojej nálady a identifikovať spúšťače manických alebo depresívnych epizód. To mi umožňuje včas riešiť akékoľvek potenciálne problémy a v prípade potreby spolupracovať s lekárom na úprave plánu liečby.

Napokon, veľmi odporúčam vyhľadať terapiu, či už individuálnu alebo skupinovú, ako spôsob spracovania a zvládania emocionálnych a psychologických aspektov bipolárnej poruchy. Terapeut môže tiež poskytnúť mechanizmy zvládania a stratégie na zvládanie príznakov v každodennom živote.

Pamätajte si, že skúsenosť každého človeka s bipolárnou poruchou je jedinečná a to, čo funguje u jedného človeka, nemusí fungovať u iného. Ale nestrácajte nádej, existuje mnoho účinných možností liečby a podporných systémov a s časom a trpezlivosťou môžete úspešne zvládať svoje príznaky a žiť plnohodnotný život.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú bežné príznaky bipolárnej poruchy?

Odpoveď č. 1: Príznaky bipolárnej poruchy sa líšia v závislosti od toho, či osoba prežíva manickú alebo depresívnu epizódu. Počas manickej epizódy medzi bežné príznaky patria: nadmerná energia, malá alebo žiadna potreba spánku, pretekárske myšlienky, zvýšené sebavedomie, impulzívnosť a zlý úsudok. Počas depresívnej epizódy medzi bežné príznaky patria: strata energie, pocity smútku alebo beznádeje, poruchy spánku, zmeny chuti do jedla, ťažkosti so sústredením a myšlienky na sebapoškodzovanie. Je dôležité poznamenať, že nie každý s bipolárnou poruchou bude pociťovať rovnaké príznaky a závažnosť a frekvencia príznakov sa môže u jednotlivých osôb líšiť.

Otázka č. 2: Ako sa diagnostikuje bipolárna porucha?

Odpoveď č. 2: Bipolárnu poruchu zvyčajne diagnostikuje odborník na duševné zdravie, napríklad psychológ alebo psychiater, po komplexnom vyšetrení. To môže zahŕňať dôkladnú lekársku a psychiatrickú anamnézu, fyzické vyšetrenie a laboratórne testy na vylúčenie iných zdravotných stavov, ktoré môžu spôsobovať príznaky. Okrem toho môže odborník na duševné zdravie použiť štandardizované dotazníky a hodnotenia na získanie informácií o príznakoch, ako aj na pozorovanie zmien správania a nálady v priebehu času. Diagnóza bipolárnej poruchy sa zvyčajne stanovuje na základe prítomnosti špecifických kritérií uvedených v príručke DSM-5, ktorú používajú odborníci na duševné zdravie na diagnostikovanie duševných porúch.

Otázka č. 3: Aké sú možnosti liečby bipolárnej poruchy?

Odpoveď č. 3: Existuje niekoľko účinných možností liečby bipolárnej poruchy vrátane liekov, psychoterapie a úpravy životného štýlu. Lieky, ako sú stabilizátory nálady, antipsychotiká a antidepresíva, môžu pomôcť regulovať výkyvy nálady a predchádzať manickým a depresívnym epizódam. Psychoterapia, napríklad kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) alebo interpersonálna terapia (IPT), môže jednotlivcom pomôcť lepšie pochopiť a zvládnuť ich príznaky, ako aj riešiť všetky emocionálne a psychologické aspekty ochorenia. Úprava životného štýlu, ako napríklad pravidelné cvičenie, vyvážená strava a dostatok spánku, môže tiež zohrávať úlohu pri zvládaní príznakov a udržiavaní celkového fyzického a duševného zdravia. Je dôležité spolupracovať s odborníkom na duševné zdravie, aby sa určil najlepší plán liečby pre každého jednotlivca, pretože potreby a preferencie každého človeka sa budú líšiť.Zdroje použité v článku: