Príznaky GBS: Ako rozpoznať a liečiť streptokoka skupiny B

Príznaky GBS: Ako rozpoznať a liečiť streptokoka skupiny B

Streptokok skupiny B (GBS) je typ baktérie, ktorá môže spôsobiť závažné infekcie u novorodencov a dospelých s oslabeným imunitným systémom. V tomto článku sa budeme venovať bežným príznakom GBS, ako ich rozpoznať a dostupným možnostiam liečby.

Príznaky GBS

Príznaky GBS závisia od typu infekcie, ktorú spôsobuje. U novorodencov môže GBS spôsobiť ochorenie so skorým nástupom (vyskytujúce sa počas prvého týždňa života) a s neskorým nástupom (vyskytujúce sa po prvom týždni života).

Včasné ochorenie

 • Horúčka
 • Podráždenosť
 • Ťažkosti s kŕmením
 • Rýchly alebo pomalý tlkot srdca
 • ťažkosti s dýchaním
 • Hnis alebo zakalená tekutina vytekajúca z pupočníka

Neskorý nástup ochorenia

 • Horúčka
 • Zlé kŕmenie
 • Zvracanie
 • Hnačka
 • Podráždenosť
 • Dýchacie ťažkosti

U dospelých môže GBS spôsobiť infekcie močových ciest, infekcie krvného riečiska a zápal pľúc. Príznaky týchto infekcií môžu zahŕňať:

 • Horúčka
 • Zimnica
 • Bolesti tela
 • Únava
 • dýchavičnosť
 • Zmätenosť

Rozpoznanie GBS

Ak máte podozrenie, že vy alebo váš novorodenec môžete mať infekciu GBS, je dôležité čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc. Váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vykoná fyzikálne vyšetrenie a môže tiež nariadiť vyšetrenie krvi a moču na potvrdenie prítomnosti GBS.

Možnosti liečby

Liečba GBS závisí od typu infekcie a jej závažnosti. Antibiotiká sú najbežnejšou liečbou infekcií GBS. Penicilín je liekom prvej voľby na liečbu GBS infekcií u novorodencov a dospelých. Ak ste alergický na penicilín, váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vám môže predpísať alternatívne antibiotikum.

V závažných prípadoch môže byť potrebná hospitalizácia na intravenózne podávanie antibiotík a podpornú starostlivosť, ako je napríklad liečba kyslíkom a monitorovanie životných funkcií.

Prevencia GBS

Ak ste tehotná, môžete podniknúť kroky na zníženie rizika infekcie GBS. Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) odporúča, aby všetky tehotné ženy boli vyšetrené na GBS medzi 35. a 37. týždňom tehotenstva. Ak je váš test na GBS pozitívny, budete počas pôrodu liečená antibiotikami, aby sa znížilo riziko prenosu na vášho novorodenca.

GBS je závažná bakteriálna infekcia, ktorá môže spôsobiť závažné ochorenie u novorodencov a dospelých s oslabeným imunitným systémom. Rozpoznaním príznakov a rýchlym vyhľadaním lekárskej pomoci môžete pomôcť predísť závažným komplikáciám spôsobeným GBS. Ak ste tehotná, určite sa nechajte vyšetriť na GBS a dodržiavajte odporúčania poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, aby ste znížili riziko prenosu na novorodenca.

Názor od čitatela

Ahojte všetci! Dúfam, že vám tento článok pomohol pochopiť príznaky, rozpoznanie a možnosti liečby GBS. Osobne som zažil príznaky infekcie GBS a mám niekoľko tipov a trikov, ktoré sa mi osvedčili.

V prvom rade je dôležité dodržiavať správnu hygienu a pravidelne si umývať ruky, aby ste zabránili šíreniu GBS. Takisto dbám na to, aby som pil veľa vody, aby som zostal hydratovaný a udržiaval si zdravý imunitný systém.

Okrem toho, ak ste tehotná, veľmi odporúčam, aby ste sa medzi 35. a 37. týždňom tehotenstva poradili so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti o vyšetrení na GBS. Je to jednoduchý a rýchly proces, ktorý môže pomôcť ochrániť vás aj vaše novorodeniatko pred vážnou infekciou.

Napokon, ak máte príznaky infekcie GBS, neváhajte vyhľadať lekársku pomoc. Včasná liečba je kľúčom k prevencii závažných komplikácií a zabezpečeniu rýchleho zotavenia.

Dúfam, že tieto tipy a triky budú užitočné aj pre ostatných, ktorí sa zaoberajú GBS. Zostaňte zdraví!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú príznaky GBS u novorodencov?

Odpoveď č. 1: Príznaky GBS u novorodencov závisia od typu infekcie a môžu zahŕňať ochorenie so skorým nástupom (vyskytujúce sa počas prvého týždňa života) a ochorenie s neskorým nástupom (vyskytujúce sa po prvom týždni života):

Horúčka
podráždenosť
ťažkosti s kŕmením
rýchly alebo pomalý srdcový tep
ťažkosti s dýchaním
Hnis alebo zakalená tekutina vytekajúca z pupočníka

V prípade neskorého nástupu ochorenia môžu príznaky zahŕňať:

Horúčka
Slabé kŕmenie
Zvracanie
Hnačka
podráždenosť
Dýchacie ťažkosti

Otázka č. 2: Ako sa diagnostikuje GBS?

Odpoveď č. 2: Ak máte podozrenie, že vy alebo vaše novorodeniatko môže mať infekciu GBS, je dôležité čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc. Váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vykoná fyzikálne vyšetrenie a môže tiež nariadiť vyšetrenie krvi a moču, aby potvrdil prítomnosť GBS.

Otázka č. 3: Ako sa lieči GBS?

Odpoveď č. 3: Liečba GBS závisí od typu infekcie a jej závažnosti. Antibiotiká sú najbežnejšou liečbou infekcií GBS. Penicilín je liekom prvej voľby na liečbu GBS infekcií u novorodencov a dospelých. Ak ste alergický na penicilín, váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vám môže predpísať alternatívne antibiotikum. v závažných prípadoch môže byť potrebná hospitalizácia na intravenózne podávanie antibiotík a podpornú starostlivosť, ako je napríklad liečba kyslíkom a monitorovanie životných funkcií. Je dôležité dokončiť celú liečbu antibiotikami podľa pokynov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, aby sa zabezpečila správna liečba a zabránilo sa šíreniu infekcie.Zdroje použité v článku: