COVID-19 Kontrola príznakov pre deti: Čo potrebujú rodičia vedieť

COVID-19 Symptom Checker pre deti: Čo potrebujú vedieť rodičia

Pandémia COVID-19 zrazila svet na kolená a zmenila spôsob, akým žijeme, pracujeme a hráme sa. Zmenila aj náš prístup k zdraviu a wellness, najmä pokiaľ ide o naše deti. Vzhľadom na pretrvávajúcu hrozbu vírusu musia byť rodičia ostražití a informovaní o príznakoch a možnostiach liečby COVID-19 u detí.

Bežné príznaky COVID-19 u detí

 • Horúčka (100,4 °C alebo vyššia)
 • Kašeľ
 • Únava
 • Bolesti tela alebo svalov
 • Bolesť hlavy
 • Strata chuti alebo čuchu
 • Bolesť hrdla
 • Výtok z nosa alebo upchatie
 • nevoľnosť alebo vracanie
 • Hnačka

Je dôležité poznamenať, že nie všetky deti s COVID-19 budú mať všetky tieto príznaky a niektoré môžu mať len niektoré z nich. Príznaky môžu byť od miernych až po závažné a môžu trvať niekoľko dní až niekoľko týždňov.

Príčiny COVID-19 u detí

COVID-19 spôsobuje nový koronavírus SARS-CoV-2. Šíri sa predovšetkým z človeka na človeka prostredníctvom kvapôčok dýchacích ciest, ktoré vznikajú, keď infikovaná osoba hovorí, kýcha alebo kašle. Vírus sa môže šíriť aj dotykom povrchu alebo predmetu kontaminovaného vírusom a následným dotykom úst, nosa alebo očí.

Možnosti liečby COVID-19 u detí

V súčasnosti neexistuje žiadna špecifická liečba COVID-19. Deti s miernymi príznakmi sa zvyčajne liečia doma odpočinkom, hydratáciou a voľnopredajnými liekmi proti bolesti. Závažnejšie prípady si môžu vyžadovať hospitalizáciu a podpornú liečbu, napríklad liečbu kyslíkom.

Prevencia a bezpečnostné opatrenia pre COVID-19 u detí

 • Často si umývajte ruky vodou a mydlom po dobu aspoň 20 sekúnd
 • Noste masku na verejnosti a v blízkosti iných osôb, ktoré nepochádzajú z rovnakej domácnosti
 • Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s chorými ľuďmi
 • Zakrývajte si kašeľ a kýchanie vreckovkou alebo vnútornou stranou lakťa
 • denne čistite a dezinfikujte predmety a povrchy, ktorých sa často dotýkate
 • Zostaňte doma, ak sa vy alebo vaše dieťa necítite dobre

Ako rodič je nevyhnutné byť informovaný o príznakoch a možnostiach liečby COVID-19 u detí. Prijatím potrebných preventívnych opatrení a dodržiavaním odporúčaných bezpečnostných opatrení môžete pomôcť udržať svoju rodinu v bezpečí a zdraví počas tohto náročného obdobia. Ak máte akékoľvek obavy alebo otázky, obráťte sa na zdravotníckeho pracovníka.

Názor od čitatela

Ako pravidelný čitateľ tohto blogu som sa chcel podeliť o svoje vlastné tipy a triky, ako sa vysporiadať s COVID-19 u detí. Sám mám dve malé deti a posledný rok sa pohybujem v prostredí tejto pandémie, takže rozumiem obavám a starostiam, ktoré sú s ňou spojené. Tu je niekoľko vecí, ktoré sa mojej rodine osvedčili:

V prvom rade uprednostňujeme umývanie rúk a nosenie masky. Dbáme na časté umývanie rúk, najmä po pobyte na verejných miestach, a uisťujeme sa, že deti aj dospelí nosia masky, keď sú na verejnosti. Vždy máme pri sebe aj dezinfekčný prostriedok na ruky, keď nemáme prístup k umývadlu.

Po druhé, snažíme sa čo najviac obmedziť kontakt s inými ľuďmi. Väčšinu nákupov robíme online a vyhýbame sa veľkým stretnutiam, dokonca aj s rodinou a priateľmi. Takisto dbáme na to, aby náš spoločenský okruh bol malý a konzistentný, aby sme znížili riziko vystavenia.

Po tretie, ak sa niekto v domácnosti necíti dobre, aj keď ide len o mierne príznaky, ako je nádcha alebo bolesť hlavy, zostávame doma. Tieto príznaky berieme vážne a uisťujeme sa, že sa budeme zdržiavať v karanténe, kým sa všetci nebudú cítiť lepšie.

Napokon uprednostňujeme odpočinok a hydratáciu. Dbáme na to, aby deti dostatočne spali a pili dostatok tekutín, najmä vody. Snažíme sa tiež, aby sme sa čo najmenej stresovali, napríklad spoločným čítaním, hraním hier a prechádzkami vonku.

Dúfam, že tieto tipy a triky pomôžu aj ostatným rodičom, ktorí sa stretávajú s COVID-19 u detí. Zostaňte v bezpečí a dávajte na seba pozor!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú bežné príznaky COVID-19 u detí?

Odpoveď č. 1: Bežné príznaky COVID-19 u detí môžu zahŕňať horúčku, kašeľ, dýchavičnosť, únavu, bolesti tela, bolesť hlavy, stratu chuti alebo čuchu, bolesť hrdla, upchatie alebo výtok z nosa, nevoľnosť alebo vracanie a hnačku. Je však dôležité poznamenať, že niektoré deti môžu byť bez príznakov alebo mať len mierne príznaky, preto je dôležité, aby ste svoje dieťa pozorne sledovali a v prípade akýchkoľvek obáv vyhľadali lekársku pomoc.

Otázka č. 2: Čo mám robiť, ak mám podozrenie, že moje dieťa má COVID-19?

Odpoveď č. 2: Ak máte podozrenie, že vaše dieťa má COVID-19, je dôležité čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc. Lekár vášho dieťaťa môže posúdiť príznaky vášho dieťaťa a určiť najlepší postup, ktorý môže zahŕňať testovanie na COVID-19. Ak sa u vášho dieťaťa diagnostikuje COVID-19, riaďte sa radami poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a uistite sa, že vaše dieťa a všetky ostatné osoby v domácnosti sú izolované, kým sa nebude môcť bezpečne vrátiť k bežným činnostiam.

Otázka č. 3: Ako môžem chrániť svoje dieťa pred COVID-19?

Odpoveď č. 3: Existuje niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť na ochranu svojho dieťaťa pred COVID-19, vrátane:

Často si umývajte ruky vodou a mydlom aspoň 20 sekúnd, najmä po pobyte na verejných miestach.
Na verejných miestach noste masky a povzbudzujte svoje dieťa, aby robilo to isté.
Vyhýbajte sa veľkým zhromaždeniam a čo najviac obmedzte kontakt s inými ľuďmi.
Zostaňte doma, ak sa niekto v domácnosti necíti dobre, dokonca aj s miernymi príznakmi.
Pravidelne čistite a dezinfikujte povrchy a predmety, ktorých sa často dotýkate.
Uistite sa, že vaše dieťa dostatočne spí a pije veľa tekutín, najmä vody.
Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s inými chorými a na verejnosti udržiavajte vzdialenosť aspoň 6 metrov od ostatných.

Dodržiavaním týchto pokynov môžete pomôcť znížiť riziko prenosu COVID-19 a udržať vaše dieťa a ostatných vo vašom okolí zdravých.Zdroje použité v článku: