Delirium Tremens: Pochopenie symptómov a liečby tohto syndrómu z odvykania od alkoholu

Delirium Tremens: Pochopenie príznakov a liečby tohto syndrómu z odvykania od alkoholu

Delirium tremens (DTs) je závažná forma syndrómu z vysadenia alkoholu, ktorý sa môže vyskytnúť, keď jedinec prestane piť po dlhšom období intenzívnej konzumácie alkoholu. Ide o naliehavú lekársku situáciu, ktorá si vyžaduje rýchlu liečbu. V tomto článku sa budeme venovať príznakom, príčinám a možnostiam liečby DTs.

Príznaky delíria tremens

Príznaky DTs sa môžu rozvinúť do 48-72 hodín po poslednom pití a môžu trvať niekoľko dní. Medzi najčastejšie príznaky DTs patria:

 • Zmätenosť: Jedinec môže pociťovať zmätenosť, dezorientáciu a ťažkosti s jasným myslením.

 • Agitovanosť: Osoba môže byť rozrušená, podráždená a bojovná.

 • Tras: DTs je často sprevádzaný trasom, ktorý môže byť silný a môže postihovať celé telo.

 • Halucinácie: Jedinec môže mať zrakové alebo sluchové halucinácie.

 • Záchvaty: Záchvaty sú častým príznakom DT a môžu byť život ohrozujúce.

 • Vysoký krvný tlak: Krvný tlak osoby môže náhle stúpnuť a stať sa nebezpečne vysokým.

 • Horúčka: Osoba môže mať horúčku.

Príčiny delíria tremens

DTs vzniká ako dôsledok reakcie organizmu na náhlu absenciu alkoholu v organizme. Intenzívne a dlhodobé užívanie alkoholu vedie k fyzickej závislosti, a keď jedinec prestane piť, telo reaguje abstinenčnými príznakmi vrátane DTs.

Liečba delíria tremens

DTs je lekársky urgentný stav a vyžaduje si okamžitú liečbu. Liečba DTs zvyčajne zahŕňa:

 • Hospitalizácia: Jedinec musí byť prijatý do nemocnice na monitorovanie a liečbu.

 • Lieky: Na kontrolu záchvatov, trasenia a agitovanosti sa môžu použiť lieky, ako sú benzodiazepíny.

 • Náhrada tekutín: Môže byť potrebné, aby jedinec dostával tekutiny prostredníctvom infúzie, aby sa zabránilo dehydratácii.

 • Náhrada vitamínov: Jedincovi sa môže podávať tiamín a iné vitamíny skupiny B, aby sa zabránilo ich nedostatku.

 • Detoxikácia od alkoholu: Jednotlivec bude musieť podstúpiť detoxikáciu od alkoholu pod lekárskym dohľadom, aby bezpečne abstinoval od alkoholu.

 • Terapia: Po detoxikácii môže jednotlivec využiť terapiu na riešenie základných psychologických a sociálnych problémov súvisiacich s užívaním alkoholu.

Na záver možno povedať, že DTs je závažný stav, ktorý sa môže vyvinúť v dôsledku odvykania od alkoholu. Je dôležité, aby jednotlivci s anamnézou intenzívneho užívania alkoholu vyhľadali lekársku pomoc, ak sa u nich objavia akékoľvek príznaky DTs. Pri rýchlej liečbe možno DTs zvládnuť a jednotlivec môže začať proces zotavovania sa zo závislosti od alkoholu.

Názor od čitatela

Ahoj! Chcel som sa podeliť o svoje skúsenosti s DTs, keďže som v minulosti bojoval so závislosťou od alkoholu a sám som si prešiel odvykacím procesom. Predovšetkým vás chcem pochváliť za napísanie tohto článku a šírenie povedomia o DTs. Je dôležité, aby ľudia pochopili nebezpečenstvo odvykania od alkoholu a to, aké vážne môže byť.

Jednou z rád, ktorá mi počas mojej vlastnej cesty pomohla, bolo vyhľadať podporu u priateľov a rodiny. Mať podporný systém môže mať veľký význam, najmä keď prechádzate takýmto ťažkým obdobím. Nemusíte tým prechádzať sami a mať okolo seba ľudí, ktorým na vás záleží a ktorí vás chápu, vám môže poskytnúť veľkú útechu a povzbudenie.

Ďalšou radou, ktorú mám, je byť trpezlivý sám so sebou a s procesom zotavovania. Odvykanie od alkoholu môže byť dlhá a hrboľatá cesta, ale je dôležité si uvedomiť, že to nie sú preteky a že cesta každého človeka je iná. Berte to deň po dni a buďte na seba láskaví.

Nakoniec chcem zdôrazniť, že je dôležité vyhľadať odbornú pomoc. DTs môžu byť život ohrozujúce a je veľmi dôležité, aby ste mali počas procesu odvykania lekársky dohľad. Lekár alebo terapeut vám môže poskytnúť podporu, poradenstvo a lieky, ktoré potrebujete na zvládnutie príznakov DTs a bezpečné a úspešné zotavenie.

Dúfam, že tieto tipy a triky budú užitočné pre tých, ktorí prechádzajú procesom DTs alebo bojujú so závislosťou od alkoholu. Nezabudnite, že zotavenie je možné a že vždy existuje nádej na lepší zajtrajšok.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je to delírium tremens (DT)?

Odpoveď č. 1: Delirium Tremens (DTs) je závažná forma abstinenčného syndrómu, ktorá sa vyskytuje u osôb, ktoré boli dlhší čas silne závislé od alkoholu. Vyznačuje sa náhlymi a závažnými zmenami duševného stavu vrátane zmätenosti, dezorientácie a halucinácií a môže viesť k život ohrozujúcim komplikáciám, ak nie je okamžite liečený.

Otázka č. 2: Aké sú príznaky DTs?

Odpoveď č. 2: Príznaky DTs sa zvyčajne objavia do 2 až 4 dní po poslednom pití, hoci v niektorých prípadoch sa môžu objaviť až o týždeň neskôr. Medzi najčastejšie príznaky patrí zmätenosť, dezorientácia, rýchle zmeny nálad, živé halucinácie (často zahŕňajúce hmyz, hady alebo iné desivé objekty) a silný tras. Medzi ďalšie príznaky môže patriť horúčka, vysoký krvný tlak, zrýchlený tep a záchvaty.

Otázka č. 3: Aká je liečba DT?

Odpoveď č. 3: Liečba DTs zvyčajne zahŕňa kombináciu liekov a podpornej starostlivosti. Na zvládnutie záchvatov sa môžu použiť antikonvulzívne lieky, zatiaľ čo na zvládnutie agitovanosti, úzkosti a nespavosti sa môžu použiť benzodiazepíny. V závažných prípadoch môže byť potrebné podávať intravenózne tekutiny a elektrolyty, aby sa zabránilo dehydratácii a nerovnováhe elektrolytov. Najdôležitejším aspektom liečby je dôkladný lekársky dohľad a monitorovanie, pretože DT môžu byť život ohrozujúce, ak nie sú riadne zvládnuté. Okrem toho môžu jedinci s DTs vyžadovať ďalšiu liečbu základnej závislosti od alkoholu vrátane behaviorálnej terapie, podporných skupín a/alebo medikamentóznej liečby.Zdroje použité v článku: