Depresia a ADHD: ako spolu súvisia a ako získať pomoc

Depresia a ADHD: Ako spolu súvisia a ako získať pomoc

Depresia a ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) sú dve bežné duševné poruchy, ktoré môžu postihovať osoby všetkých vekových kategórií. Hoci ide o odlišné stavy, často sú prepojené spôsobom, ktorý môže viesť k zvýšeným ťažkostiam pri efektívnom zvládaní oboch stavov.

Pochopenie depresie

Depresia je závažná porucha nálady, ktorá ovplyvňuje myslenie, pocity a správanie jednotlivca. Medzi bežné príznaky depresie patria:

 • pretrvávajúce pocity smútku, prázdnoty alebo beznádeje
 • Strata záujmu alebo potešenia z činností, ktoré boli kedysi príjemné
 • zmeny chuti do jedla a spánku
 • únava a strata energie
 • Pocity bezcennosti alebo viny
 • ťažkosti so sústredením a rozhodovaním
 • myšlienky na samovraždu alebo sebapoškodzovanie

Depresiu môže spôsobovať kombinácia genetických, biologických, environmentálnych a psychologických faktorov. Môže byť tiež vyvolaná životnými udalosťami, ako je strata milovanej osoby, finančné ťažkosti alebo stres.

Pochopenie ADHD

ADHD je neurovývinová porucha charakterizovaná príznakmi nepozornosti, hyperaktivity a impulzívnosti. Medzi bežné príznaky ADHD patria:

 • ťažkosti s venovaním pozornosti detailom alebo robenie neopatrných chýb
 • ťažkosti s dodržiavaním pokynov a dokončovaním úloh
 • šibalstvo a nepokoj
 • ťažkosti s pokojným sedením, čakaním v rade alebo pokojnými činnosťami
 • Prerušovanie ostatných alebo vymazávanie odpovedí pred dokončením otázok
 • ťažkosti s ovládaním impulzívneho správania, ako napríklad hovorenie mimo poradia alebo konanie bez rozmyslu

ADHD môže byť spôsobená kombináciou genetických faktorov, faktorov životného prostredia a životného štýlu. Môže byť spojená aj s inými stavmi, ako sú úzkosť, depresia a zneužívanie návykových látok.

Prepojenie medzi depresiou a ADHD

U jedincov s ADHD je vyššie riziko vzniku depresie a u jedincov s depresiou je vyššie riziko vzniku ADHD. Je to spôsobené viacerými faktormi vrátane:

 • Chronický stres a frustrácia spojené so zvládaním príznakov ADHD
 • ťažkosti s udržiavaním vzťahov a plnením osobných a profesionálnych cieľov v dôsledku príznakov ADHD
 • Nízke sebavedomie a pocity beznádeje v dôsledku ťažkostí s ADHD
 • zvýšená impulzívnosť a rizikové správanie spojené s ADHD, ktoré môže viesť k negatívnym dôsledkom a zvyšovať stres
 • ťažkosti s výkonnými funkciami, ako je plánovanie, organizácia a riadenie času, ktoré môžu prispievať k depresii.

Získanie pomoci pri depresii a ADHD

Ak máte príznaky depresie a/alebo ADHD, je dôležité vyhľadať pomoc. Možnosti liečby depresie a ADHD môžu zahŕňať:

 • Lieky, ako sú antidepresíva, stabilizátory nálady a stimulanty.
 • Psychoterapia, ako napríklad kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) a terapia rozhovorom
 • zmeny životného štýlu, ako je pravidelné cvičenie, zdravá strava a techniky zvládania stresu
 • Podpora zo strany priateľov, rodiny a podporných skupín

Je tiež dôležité nájsť odborníka na duševné zdravie, ktorý má skúsenosti s liečbou depresie aj ADHD, pretože tieto stavy sa často musia liečiť spoločne, aby sa dali účinne liečiť.

Na záver možno povedať, že depresia a ADHD sú dva bežné stavy duševného zdravia, ktoré sú často prepojené spôsobom, ktorý môže viesť k zvýšeným ťažkostiam pri účinnom zvládaní oboch stavov. Pri správnej liečbe a podpore môžu jedinci s depresiou a ADHD viesť plnohodnotný život a úspešne zvládať svoje príznaky.

Názor od čitatela

Ahojte všetci,

Chcel som len pridať svoje vlastné dva centy k tomuto skvelému článku o depresii a ADHD. Ako človek, ktorý dlhé roky bojoval s oboma stavmi, som sa naučil niekoľko tipov a trikov, ktoré mi skutočne pomohli zvládať moje príznaky a viesť plnohodnotnejší život.

Jednou z najdôležitejších vecí, na ktoré som prišiel, je dôležitosť dôslednosti pri zvládaní mojich príznakov. Či už ide o pravidelné užívanie liekov, účasť na terapii alebo fyzickú aktivitu, mať rutinu a dodržiavať ju pre mňa znamenalo obrovský rozdiel.

Ďalším užitočným tipom, ktorý som zistil, je dôležitosť nájsť si systém podpory. Či už sú to priatelia, rodina alebo podporná skupina, mať ľudí, s ktorými sa môžem porozprávať a podeliť sa o svoje skúsenosti, mi pomohlo zvládnuť depresiu a ADHD.

Takisto odporúčam nájsť si odborníka na duševné zdravie, ktorý má skúsenosti s liečbou oboch stavov, pretože vám najlepšie pomôže efektívne zvládnuť oba stavy. A nebojte sa vyskúšať rôzne možnosti liečby, pretože to, čo funguje u jedného človeka, nemusí fungovať u iného.

Nakoniec chcem zdôrazniť dôležitosť starostlivosti o seba a o svoje fyzické a duševné zdravie. Starostlivosť o seba je kľúčom k zvládaniu depresie a ADHD, či už ide o zdravú stravu, dostatok spánku alebo aktivity, ktoré vám prinášajú radosť.

Dúfam, že tieto tipy budú užitočné aj pre ostatných, ktorí bojujú s depresiou a ADHD. Ak máte akékoľvek otázky alebo sa chcete podeliť o svoje vlastné tipy, neváhajte a napíšte komentár nižšie.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Môže sa depresia a ADHD vyskytovať súčasne?

Odpoveď č. 1: Áno, depresia a ADHD sa môžu vyskytovať súčasne a nie je nezvyčajné, že jedinci majú obe ochorenia. Výskum ukazuje, že jedinci s ADHD majú vyššie riziko vzniku depresie a úzkosti v porovnaní s bežnou populáciou. Príznaky oboch stavov sa môžu navzájom zhoršovať, preto je dôležité, aby vám odborník na duševné zdravie stanovil správnu diagnózu a plán liečby.

Otázka č. 2: Sú lieky jedinou možnosťou liečby depresie a ADHD?

Odpoveď č. 2: Nie, lieky nie sú jedinou možnosťou liečby depresie a ADHD. Hoci lieky môžu byť účinné pri zvládaní príznakov, je dôležité mať komplexný plán liečby, ktorý zahŕňa aj iné intervencie, ako je terapia, zmena životného štýlu a postupy sebaobsluhy. Terapia, napríklad kognitívno-behaviorálna terapia, môže byť pri liečbe depresie a ADHD obzvlášť účinná. Zmeny životného štýlu, ako napríklad pravidelné cvičenie, vyvážená strava a dostatok spánku, môžu tiež výrazne zlepšiť príznaky.

Otázka č. 3: Môže pri zvládaní depresie a ADHD pomôcť systém podpory?

Odpoveď č. 3: Áno, pri zvládaní depresie a ADHD môže veľmi pomôcť silný podporný systém. Mať ľudí, s ktorými sa môžete porozprávať a podeliť sa o svoje skúsenosti, môže poskytnúť pocit útechy a potvrdenia. Vstup do podpornej skupiny, oslovenie priateľov a rodiny alebo spolupráca s terapeutom môžu poskytnúť podporné prostredie, ktoré môže pomôcť pri zvládaní príznakov a zlepšiť celkovú pohodu. Okrem toho zapojenie blízkych do liečby a zotavovania môže poskytnúť silnú sieť podpory a zodpovednosti.Zdroje použité v článku: