Tag: Depresia

Depresia a disociácia: Je to symptóm duševného stavu?

Depresia a disociácia: Je to príznak duševného stavu? Depresia a disociácia sú dva bežné stavy duševného zdravia, ktoré sa môžu vyskytovať samostatne alebo vo vzájomnej kombinácii. Kým depresia je charakterizovaná pretrvávajúcimi pocitmi smútku, beznádeje a straty záujmu o predtým príjemné činnosti, disociácia je obranný mechanizmus, ktorý umožňuje jednotlivcovi odpútať sa od traumatickej alebo stresujúcej situácie.…
Read more

Byť človekom: symptómy, ktoré všetci niekedy zažívame

Byť človekom: Symptómy, ktoré niekedy zažijeme všetci Ako ľudia zažívame počas svojho života celý rad fyzických a emocionálnych symptómov. Niektoré z nich sú dočasné a ľahko liečiteľné, iné môžu byť chronické a vyžadujú si trvalú liečbu. V tomto článku sa budeme zaoberať niektorými z najbežnejších symptómov, ktoré v určitom okamihu zažívame všetci. Bolesti hlavy Jedným…
Read more

Únava z depresie: Ako rozpoznať a prekonať tento príznak

Únava z depresie: Ako rozpoznať a prekonať tento príznak Depresia je duševná porucha, ktorá postihuje milióny ľudí na celom svete. Jedným z jej najčastejších príznakov je únava, ktorá môže sťažovať vykonávanie každodenných činností, čo vedie k zníženiu kvality života. Čo je to únava pri depresii? Únava pri depresii je pretrvávajúci pocit fyzického aj psychického vyčerpania.…
Read more

Depresia a úzkosť: Pochopenie prekrývania symptómov

Depresia a úzkosť: Pochopenie prekrývania symptómov Depresia a úzkosť sú dve najčastejšie duševné poruchy a často sa môžu u jednotlivcov vyskytovať súčasne. Hoci oba stavy môžu mať podobné príznaky, majú odlišnú povahu a odlišné príčiny a spôsoby liečby. Pochopenie prekrývania príznakov depresie a úzkosti môže byť užitočné pri stanovení správnej diagnózy a účinnej liečby. Príznaky…
Read more

Depresia 101: Príznaky, ktoré potrebujete poznať podľa Everfi

Depresia 101: Príznaky, ktoré potrebujete poznať podľa Everfi Depresia je bežné a závažné zdravotné ochorenie, ktoré negatívne ovplyvňuje vaše pocity, myslenie a správanie. Depresia spôsobuje pocity smútku a/alebo stratu záujmu o činnosti, ktoré vás kedysi bavili. Môže viesť k rôznym emocionálnym a fyzickým problémom a môže znížiť schopnosť človeka fungovať v práci, doma a vo…
Read more

Depresia a úzkosť: Pochopenie prepojenia medzi príznakmi

Depresia a úzkosť: Pochopenie prepojenia medzi symptómami Depresia a úzkosť sú dve najčastejšie diagnostikované duševné poruchy. Obe sa vyznačujú pretrvávajúcimi pocitmi smútku, obáv a nízkej nálady a môžu mať výrazný vplyv na kvalitu života človeka. Napriek týmto podobnostiam sú však depresia a úzkosť odlišné stavy, každý s vlastným súborom príznakov, príčin a možností liečby. V…
Read more

COVID-19 Depresia: Pochopenie symptómov a stratégie zvládania

COVID-19 Depresia: Pochopenie symptómov a stratégie zvládania Pandémia COVID-19 si vybrala daň na duševnom zdraví jednotlivcov na celom svete. Okrem fyzických zdravotných účinkov vírusu ľudia bojujú aj s emocionálnymi a psychologickými dôsledkami pandémie. Jedným z najčastejších stavov duševného zdravia spojených s COVID-19 je depresia. Čo je to depresia spôsobená vírusom COVID-19? Depresia COVID-19 je forma…
Read more

Podráždenosť a depresia: Pochopenie súvislostí

Podráždenosť a depresia: Pochopenie súvislostí Depresia a podráždenosť sú dva samostatné, ale súvisiace stavy duševného zdravia. Podráždenosť je pocit hnevu alebo frustrácie, ktorý sa často prejavuje nepriateľským alebo agresívnym spôsobom. Na druhej strane depresia je porucha nálady charakterizovaná pocitmi smútku, beznádeje a stratou záujmu o činnosti, ktoré boli kedysi príjemné. Hoci sa môže zdať, že…
Read more

Apatia: Symptóm viac než len depresie

Apatia: Symptóm viac než len depresie Apatia je stav charakterizovaný nedostatkom citov, emócií, záujmu alebo obáv o niečo. Hoci sa často spája s depresiou, apatia môže byť aj príznakom iných duševných a fyzických zdravotných stavov. Príznaky apatie Nižšie sú uvedené niektoré bežné príznaky apatie: Nedostatok motivácie ľahostajnosť k činnostiam alebo udalostiam, ktoré predtým prinášali radosť…
Read more

NM Symptom Checker: Buďte vpredu vďaka včasnému odhaleniu

Kontrola príznakov NM: Buďte vpredu vďaka včasnému odhaleniu Úvod Udržiavať si prehľad o svojom zdraví je dôležité pre vedenie zdravého a plnohodnotného života. Znalosť potenciálnych príznakov, príčin a možností liečby rôznych zdravotných ťažkostí je dôležitým krokom k udržaniu dobrého zdravia. V tomto článku sa budeme venovať niekoľkým bežným zdravotným stavom a tomu, čo by ste…
Read more

Kontrolný zoznam príznakov depresie: Pochopenie príznakov

Kontrolný zoznam príznakov depresie: Pochopenie príznakov Depresia je bežný stav duševného zdravia, ktorý postihuje milióny ľudí na celom svete. Je charakterizovaná pretrvávajúcimi pocitmi smútku, beznádeje a nízkej nálady, ktoré môžu narúšať každodenné aktivity, vzťahy a celkovú pohodu. Ak máte podozrenie, že vy alebo váš blízky môžete trpieť depresiou, je dôležité poznať bežné príznaky a symptómy.…
Read more