Depresia 101: Príznaky, ktoré potrebujete poznať podľa Everfi

Depresia 101: Príznaky, ktoré potrebujete poznať podľa Everfi

Depresia je bežné a závažné zdravotné ochorenie, ktoré negatívne ovplyvňuje vaše pocity, myslenie a správanie. Depresia spôsobuje pocity smútku a/alebo stratu záujmu o činnosti, ktoré vás kedysi bavili. Môže viesť k rôznym emocionálnym a fyzickým problémom a môže znížiť schopnosť človeka fungovať v práci, doma a vo vzťahoch.

Je dôležité rozpoznať príznaky depresie a vyhľadať liečbu, ak ich vy alebo niekto, koho poznáte, pociťuje. Tu sú príznaky depresie, ktoré by ste mali poznať podľa Everfi:

Príznaky depresie podľa informácií

 • Pretrvávajúce smutné, úzkostné alebo “prázdne” pocity: Ľudia s depresiou sa často cítia smutní, úzkostní alebo prázdni väčšinu dňa, takmer každý deň.

 • Strata záujmu alebo potešenia z činností: Ľudia s depresiou môžu stratiť záujem o činnosti, ktoré ich kedysi bavili, vrátane sexu.

 • Zmeny chuti do jedla a/alebo spánku: Zmeny chuti do jedla, hmotnosti alebo spánku sú pri depresii bežné. Niektorí ľudia sa môžu prejedať a priberať, zatiaľ čo iní môžu chudnúť. Príznakom depresie môže byť aj príliš dlhý alebo príliš krátky spánok.

 • Únava alebo strata energie: Ľudia s depresiou sa často cítia unavení alebo majú nedostatok energie. Môžu mať problém vstať z postele alebo mať problémy s plnením každodenných úloh.

 • Pocity bezcennosti alebo viny: Ľudia s depresiou sa môžu cítiť bezcenní alebo vinní, aj keď pre tieto pocity neexistuje jasný dôvod.

 • Ťažkosti s myslením, sústredením alebo rozhodovaním: Depresia môže spôsobovať ťažkosti s pamäťou a koncentráciou. Môže tiež sťažovať rozhodovanie.

 • Myšlienky na smrť alebo samovraždu: Ľudia s depresiou môžu mať myšlienky na smrť alebo samovraždu. Ak máte vy alebo niekto, koho poznáte, myšlienky na samovraždu, okamžite vyhľadajte pomoc.

Je dôležité mať na pamäti, že tieto príznaky môžu byť dôsledkom iných zdravotných stavov alebo životných udalostí, ale ak pretrvávajú dva týždne alebo dlhšie, odporúča sa vyhľadať lekára.

Príčiny depresie

Presná príčina depresie nie je známa, ale k jej vzniku môže prispieť celý rad faktorov vrátane:

 • Biologické faktory: Depresiu môžu spôsobovať zmeny v chemickom zložení mozgu alebo hladiny hormónov.

 • Environmentálne faktory: Životné udalosti, ako je trauma, strata alebo stres, môžu vyvolať depresiu.

 • Genetické faktory: Depresia sa môže vyskytovať v rodinách a môže byť dedičná.

Liečba depresie

Existuje účinná liečba depresie a je možné sa z nej zotaviť. Najbežnejšie spôsoby liečby depresie sú:

 • Psychoterapia: Psychoterapia, známa aj ako terapia rozhovorom, je forma liečby, ktorá zahŕňa rozhovor s odborníkom na duševné zdravie o vašich pocitoch, myšlienkach a správaní.

 • Antidepresívne lieky: Antidepresíva môžu pomôcť zmierniť príznaky depresie.

 • Terapia svetlom: Svetelná terapia, známa aj ako fototerapia, môže byť užitočná pri liečbe depresie. Zahŕňa vystavenie jasnému svetlu, ktoré môže pomôcť regulovať cirkadiánny rytmus tela.

 • Cvičenie: Bolo preukázané, že cvičenie zlepšuje náladu a znižuje príznaky depresie.

Ak vy alebo niekto, koho poznáte, pociťuje príznaky depresie, je dôležité vyhľadať pomoc. Depresia je liečiteľné ochorenie a pri správnej liečbe sa väčšina ľudí s depresiou bude cítiť lepšie a bude môcť žiť produktívny život.

Názor od čitatela

Skvelý článok! S depresiou sa stretávam už mnoho rokov a chcel som sa podeliť o niekoľko tipov a trikov, ktoré sa mi osvedčili.

V prvom rade si myslím, že je dôležité si uvedomiť, že každý človek je iný a to, čo funguje u jedného, nemusí fungovať u druhého. Ale s tým, čo bolo povedané, existuje niekoľko vecí, ktoré mi veľmi pomohli.

Jednou z vecí, ktorá mi neuveriteľne pomohla, je cvičenie. Každý deň sa snažím venovať aspoň 30 minút fyzickej aktivite, či už ide o prechádzky, jogu alebo návštevu posilňovne. Cvičenie preukázateľne zlepšuje náladu a duševné zdravie, takže určite stojí za to ho vyskúšať.

Ďalšia vec, ktorá mi pomohla, je porozprávať sa o svojich pocitoch s dôveryhodným priateľom alebo členom rodiny. Nekedy môže mať obrovský význam už len to, že sa s niekým porozprávam a dostanem veci zo seba.

Zistil som tiež, že mi môže veľmi pomôcť, keď si stanovím rutinu a štruktúru dňa. To znamená, že si vyhradím čas na starostlivosť o seba, napríklad na čítanie alebo kúpeľ, a tiež si nájdem čas na svoje koníčky a záujmy. Rutina môže poskytnúť pocit stability a pomôcť zmierniť pocity úzkosti a depresie.

Nakoniec by som odporučil zvážiť terapiu alebo poradenstvo. Rozhovor s odborníkom na duševné zdravie môže byť skvelým spôsobom, ako lepšie porozumieť svojim pocitom a myšlienkam, ako aj vytvoriť stratégie zvládania depresie.

Dúfam, že tieto tipy budú užitočné pre niektorých čitateľov tohto článku. Nezabudnite, že je dôležité vyhľadať pomoc, ak sa cítite preťažení, a nikdy sa nebojte požiadať o podporu.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú príznaky depresie?

Odpoveď č. 1: Depresia sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi, ale medzi bežné príznaky patria:

Pretrvávajúce pocity smútku alebo beznádeje
Strata záujmu o činnosti, ktoré sa kedysi páčili
zmeny chuti do jedla a/alebo spánku
Únava alebo nedostatok energie
ťažkosti so sústredením alebo rozhodovaním
Pocity bezcennosti alebo viny
Fyzické príznaky, ako sú bolesti hlavy alebo žalúdka
myšlienky na smrť alebo samovraždu

Je dôležité poznamenať, že nie každý človek s depresiou pociťuje všetky tieto príznaky a ich závažnosť sa môže u jednotlivých ľudí líšiť. Ak pociťujete niektorý z týchto príznakov a ovplyvňujú váš každodenný život, je dobré poradiť sa s lekárom alebo odborníkom na duševné zdravie.

Otázka č. 2: Čo spôsobuje depresiu?

Odpoveď č. 2: Príčiny depresie nie sú úplne objasnené, ale predpokladá sa, že ide o kombináciu genetických, environmentálnych a psychologických faktorov. Medzi najčastejšie príčiny depresie patria:

Životné udalosti, napríklad strata blízkej osoby alebo významná životná zmena.
Chronické ochorenia, ako napríklad ochorenie srdca alebo cukrovka
zneužívanie návykových látok alebo závislosť
depresia v rodinnej anamnéze
chronický stres alebo trauma

Dôležité je tiež poznamenať, že depresia sa môže vyskytnúť aj bez konkrétnej príčiny. Preto je dôležité, aby ste sa v prípade príznakov depresie obrátili na lekára alebo odborníka na duševné zdravie.

Otázka č. 3: Aké sú niektoré účinné spôsoby liečby depresie?

Odpoveď č. 3: Existuje niekoľko účinných spôsobov liečby depresie, vrátane:

Antidepresíva
Psychoterapia, napríklad kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) alebo interpersonálna terapia (IPT)
Elektrokonvulzívna terapia (ECT)
Svetelná terapia
Cvičenie a fyzická aktivita
Mindfulness a relaxačné techniky
Podporné skupiny alebo vzájomná podpora

Najlepšia liečba depresie závisí od konkrétneho človeka a závažnosti jeho príznakov. V niektorých prípadoch môže byť na účinné zvládnutie depresie potrebná kombinácia liečby. Je dôležité spolupracovať s lekárom alebo odborníkom na duševné zdravie, aby ste určili najvhodnejší plán liečby pre vás.

Zdroje použité v článku: