Tag: ADHD

Test príznakov ADHD: Ako zistiť, či máte ADHD

Test symptómov ADHD: Ako zistiť, či ho máte Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je bežná neurovývojová porucha, ktorá postihuje deti aj dospelých. Vyznačuje sa príznakmi, ako sú nepozornosť, impulzívnosť a hyperaktivita, ktoré môžu jednotlivcom sťažovať sústredenie a plnenie úloh. Ak máte podozrenie, že môžete mať ADHD, tu je návod, ako zistiť, či ju máte. Príznaky…
Read more

ADHD u dospelých: Pochopenie škály na hodnotenie symptómov BADDS

ADHD u dospelých: Pochopenie škály hodnotenia príznakov BADDS Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je neurovývinová porucha, ktorá postihuje milióny ľudí na celom svete vrátane dospelých. Hoci sa ADHD bežne považuje za poruchu v detstve, môže pretrvávať aj v dospelosti a ovplyvňovať každodenný život a pohodu človeka. Škála hodnotenia symptómov BADDS (Brown Assessment of Beliefs and…
Read more

ADHD a maskovanie: Je to symptóm alebo mechanizmus zvládania?

ADHD a maskovanie: Je to symptóm alebo mechanizmus zvládania? Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je neurovývinové ochorenie charakterizované nepozornosťou, impulzívnosťou a hyperaktivitou. Hoci sa bežne diagnostikuje v detstve, ADHD môže pretrvávať aj v dospelosti, ovplyvňovať každodenný život a spôsobovať významné poruchy. Jedným z aspektov ADHD, ktorý je menej známy, je pojem “maskovanie”. Maskovanie sa vzťahuje…
Read more

ADHD Self-Check: Kontrolný zoznam príznakov pre dospelých

ADHD Self-Check: Kontrolný zoznam symptómov pre dospelých Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je neurovývojová porucha, ktorá postihuje milióny ľudí na celom svete vrátane dospelých. Charakterizuje ju pretrvávajúci vzorec nepozornosti a/alebo hyperaktivity a impulzívnosti, ktorý zasahuje do každodenného fungovania. Ak máte podozrenie, že máte ADHD, je dôležité vyhľadať riadne vyhodnotenie u kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka. Môžete však…
Read more

Je disociácia skrytým príznakom ADHD? Pochopenie súvislosti

Je disociácia skrytým príznakom ADHD? Pochopenie súvislosti Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je neurovývojové ochorenie charakterizované príznakmi, ako sú nepozornosť, impulzívnosť a hyperaktivita. U mnohých jedincov s ADHD sa však vyskytuje aj disociácia, jav, pri ktorom sa jedinec cíti oddelený od svojich myšlienok, pocitov alebo okolia. V tomto článku sa budeme zaoberať súvislosťou medzi ADHD…
Read more

Depresia a ADHD: ako spolu súvisia a ako získať pomoc

Depresia a ADHD: Ako spolu súvisia a ako získať pomoc Depresia a ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) sú dve bežné duševné poruchy, ktoré môžu postihovať osoby všetkých vekových kategórií. Hoci ide o odlišné stavy, často sú prepojené spôsobom, ktorý môže viesť k zvýšeným ťažkostiam pri efektívnom zvládaní oboch stavov. Pochopenie depresie Depresia je závažná porucha…
Read more

Impulzívnosť a ADHD: Pochopenie prepojenia a jeho prekonanie

Impulzívnosť a ADHD: Pochopenie súvislosti a spôsob jej prekonania Úvod Porucha pozornosti s deficitom pozornosti/hyperaktivitou (ADHD) je neurovývojová porucha, ktorá postihuje milióny ľudí na celom svete. Vyznačuje sa nepozornosťou, impulzívnosťou a hyperaktivitou. Impulzívnosť je jedným z charakteristických príznakov ADHD a môže viesť k výrazným ťažkostiam v rôznych oblastiach života vrátane študijných výsledkov, vzťahov a rozhodovania.…
Read more

Porozumenie Connersovmu skrátenému dotazníku symptómov

Porozumenie Connersovmu skrátenému dotazníku symptómov Connersov skrátený dotazník symptómov (ASQ) je behaviorálny hodnotiaci nástroj používaný na meranie symptómov poruchy pozornosti/hyperaktivity (ADHD) u detí a dospievajúcich. Je to krátka a účinná metóda na hodnotenie prítomnosti a závažnosti príznakov ADHD a súvisiacich stavov. Účel Connersovho dotazníka ASQ Connersov dotazník ASQ je určený na hodnotenie prítomnosti a závažnosti…
Read more

Navigácia pri ADHD u dospelých: Kontrolný zoznam symptómov na základe vlastnej škály

Navigácia pri ADHD u dospelých: Kontrolný zoznam symptómov na stupnici vlastného hlásenia Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je neurovývojová porucha, ktorá postihuje milióny ľudí na celom svete. Hoci si väčšina ľudí spája ADHD s deťmi, táto porucha môže pretrvávať aj v dospelosti a spôsobovať značné ťažkosti v každodennom živote. ADHD sa často vyznačuje príznakmi, ako…
Read more

ADHD: Pochopenie základných príznakov

ADHD: Pochopenie základných symptómov Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je neurovývinová porucha, ktorá postihuje milióny ľudí na celom svete. Vyznačuje sa príznakmi, ako sú nepozornosť, impulzívnosť a hyperaktivita. Pochopenie základných príznakov ADHD je dôležité pre účinnú diagnostiku a liečbu tohto ochorenia. Nepozornosť Nepozornosť je najčastejším príznakom ADHD a zahŕňa ťažkosti so sústredením, pozornosťou a udržaním…
Read more

Príznaky ADHD u dospelých: Ako rozpoznať a zvládnuť tento stav

Príznaky ADHD u dospelých: Ako rozpoznať a zvládnuť tento stav ADHD alebo porucha pozornosti s hyperaktivitou je neurovývojová porucha, ktorá postihuje milióny ľudí na celom svete. Hoci sa ADHD často považuje za stav, ktorý postihuje deti a dospievajúcich, odhaduje sa, že až 60 % detí s ADHD má príznaky aj v dospelosti. Príznaky ADHD u…
Read more