ADHD a senzorické preťaženie: Pochopenie vzťahu

ADHD a senzorické preťaženie: Pochopenie vzťahu

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je neurovývojová porucha, ktorá postihuje milióny ľudí na celom svete. Vyznačuje sa príznakmi, ako sú nepozornosť, impulzívnosť a hyperaktivita. Na druhej strane, zmyslové preťaženie označuje stav, pri ktorom človek zažíva nadmerné množstvo zmyslových informácií, ktoré ho zahlcujú a spôsobujú mu ťažkosti.

Čo je ADHD?

ADHD je chronický stav, ktorý postihuje deti aj dospelých. Odhaduje sa, že ADHD má 5-11 % detí a 2-5 % dospelých. Vyznačuje sa príznakmi, ako sú napr:

 • nepozornosť: ťažkosti s pozornosťou, zabúdanie, dezorganizácia
 • hyperaktivita: neposednosť, neustály pohyb, ťažkosti s pokojným sedením
 • Impulzívnosť: konanie bez premýšľania, vyrušovanie ostatných, unáhlené konanie.

Tieto príznaky môžu výrazne ovplyvniť každodenný život, čo jednotlivcom s ADHD sťažuje úspech v škole, práci a vo vzťahoch.

Čo je to senzorické preťaženie?

K senzorickému preťaženiu dochádza vtedy, keď mozog nie je schopný spracovať alebo zvládnuť veľký objem zmyslových informácií, ktoré prijíma. To môže viesť k fyzickým a emocionálnym ťažkostiam, ktoré spôsobujú, že sa jedinec cíti preťažený a úzkostný.

Senzorické informácie môžu pochádzať z rôznych zdrojov vrátane:

 • Zrak: jasné svetlá, blikajúce svetlá alebo vizuálny neporiadok.
 • Zvuk: hlasné zvuky, piskľavé zvuky alebo hluk v pozadí
 • hmat: tesné oblečenie, drsné textúry alebo náhle pohyby
 • Čuch: silné pachy, vône alebo parfumy
 • Chuť: intenzívne chute alebo korenie
 • Propriocepcia: silný tlak, tesné objatie alebo hrubé zaobchádzanie.

Súvislosť medzi ADHD a senzorickým preťažením

Mnohí jedinci s ADHD sú veľmi citliví na podnety a môžu byť náchylnejší na preťaženie zmyslov. Je to spôsobené spôsobom, akým ich mozog spracúva zmyslové informácie, ktorý je odlišný od spôsobu, akým spracúvajú informácie osoby bez ADHD.

Jedinci s ADHD môžu mať napríklad problém odfiltrovať nepodstatné podnety a namiesto toho sa ľahko nechajú rozptýliť okolím. To môže spôsobiť, že sa cítia zahltení, čo vedie k zmyslovému preťaženiu. Okrem toho môže k zmyslovému preťaženiu viesť aj impulzívne správanie, ktoré je bežným príznakom ADHD, keďže jedinci s ADHD môžu v reakcii na podnety konať impulzívne, čo spôsobuje stres.

Možnosti liečby zmyslového preťaženia pri ADHD

Liečba senzorického preťaženia u jedincov s ADHD často zahŕňa kombináciu behaviorálnej terapie a liekov.

Behaviorálna terapia sa zameriava na učenie jedincov s ADHD zvládať svoje príznaky a zlepšiť ich schopnosť zvládať podnety. To môže zahŕňať techniky, ako je hlboké dýchanie, všímavosť a terapia senzorickej integrácie, ktorá pomáha jednotlivcom lepšie porozumieť zmyslovým informáciám a reagovať na ne.

Jedincom s ADHD môžu pri zvládaní ich príznakov, vrátane zmyslového preťaženia, pomôcť aj lieky, napríklad stimulanciá. Stimulanciá môžu pomôcť zlepšiť sústredenie a pozornosť a znížiť vplyv zmyslového preťaženia na každodenný život.

ADHD a zmyslové preťaženie sú dva úzko súvisiace stavy, pričom mnohí jedinci s ADHD sú veľmi citliví na podnety a náchylní na zmyslové preťaženie. Liečba zmyslového preťaženia u jedincov s ADHD často zahŕňa kombináciu behaviorálnej terapie a liekov, ktoré môžu jednotlivcom pomôcť lepšie zvládať ich príznaky a viesť plnohodnotnejší život.

Názor od čitatela

Skvelý článok! S ADHD a zmyslovým preťažením som bojoval väčšinu svojho života a naučil som sa niekoľko tipov a trikov, ktoré mi naozaj pomohli zvládať moje príznaky. Tu je niekoľko vecí, ktoré sa mi osvedčili:

 1. Vytvorte prostredie vhodné pre zmysly: To môže zahŕňať mäkké osvetlenie, pohodlný nábytok a pokojnú hudbu.

 2. Praktizujte hlboké dýchanie a všímavosť: Každý deň venujte niekoľko minút hlbokému dýchaniu a všímavosti, čo vám pomôže zvládnuť stres a úzkosť, ktoré môžu prispieť k preťaženiu zmyslov.

 3. Pravidelné cvičenie: Pravidelné cvičenie môže pomôcť regulovať chemické zloženie mozgu a zlepšiť náladu, čo uľahčí zvládanie zmyslového preťaženia.

 4. Používajte špunty do uší alebo slúchadlá s potlačením hluku: Ak vás ľahko zahlcujú hlasné zvuky, skúste používať štuple do uší alebo slúchadlá s potlačením hluku, aby ste znížili vplyv zvukov na váš zmyslový systém.

 5. Plánujte si to dopredu: Ak sa začnete cítiť preťažení, môžete si napríklad priniesť stresovú loptičku na stláčanie alebo si dať prestávku v tichom priestore.

Dúfam, že tieto tipy pomôžu ostatným ľuďom s ADHD a senzorickým preťažením. Nezabudnite, že každý človek je iný a to, čo funguje u jedného, nemusí fungovať u druhého, ale ide o to, aby ste našli to, čo vám vyhovuje, a držali sa toho. Veľa šťastia!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je ADHD a ako súvisí so zmyslovým preťažením?

Odpoveď č. 1: ADHD alebo porucha pozornosti s hyperaktivitou je neurovývojová porucha, ktorá ovplyvňuje pozornosť, impulzívnosť a hyperaktivitu. Zmyslové preťaženie je stav, pri ktorom sú zmysly zahltené stimuláciou a môže spôsobovať nepohodlie, úzkosť alebo dokonca bolesť. Ľudia s ADHD sú náchylnejší na zmyslové preťaženie, pretože ich mozog je už nastavený na iné spracovanie informácií a je citlivejší na podnety.

Otázka č. 2: Aké sú niektoré bežné príznaky zmyslového preťaženia u osôb s ADHD?

Odpoveď č. 2: Medzi bežné príznaky zmyslového preťaženia u jedincov s ADHD môže patriť podráždenosť, frustrácia, únava, bolesti hlavy, problémy so sústredením, nepokoj a pocit preťaženia. V závažných prípadoch môže zmyslové preťaženie spôsobiť fyzické príznaky, ako je svalové napätie, zrýchlený tep a dokonca záchvaty paniky.

Otázka č. 3: Aké stratégie môžu pomôcť osobám s ADHD zvládnuť zmyslové preťaženie?

Odpoveď č. 3: Medzi stratégie, ktoré môžu jednotlivcom s ADHD pomôcť zvládnuť zmyslové preťaženie, patrí vytvorenie prostredia priaznivého pre zmysly, cvičenie hlbokého dýchania a všímavosti, pravidelné cvičenie, používanie štupľov do uší alebo slúchadiel s potlačením hluku a plánovanie dopredu. V prípade potreby je tiež dôležité vyhľadať odbornú pomoc a podporu u odborníka na duševné zdravie, ako aj preskúmať možnosti užívania liekov, ak vám ich odporučí lekár. Okrem toho môže útechu a povzbudenie poskytnúť vyhľadanie podpornej skupiny alebo komunity iných ľudí s podobnými skúsenosťami.

Zdroje použité v článku: