ADHD Self-Check: Kontrolný zoznam príznakov pre dospelých

ADHD Self-Check: Kontrolný zoznam symptómov pre dospelých

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je neurovývojová porucha, ktorá postihuje milióny ľudí na celom svete vrátane dospelých. Charakterizuje ju pretrvávajúci vzorec nepozornosti a/alebo hyperaktivity a impulzívnosti, ktorý zasahuje do každodenného fungovania.

Ak máte podozrenie, že máte ADHD, je dôležité vyhľadať riadne vyhodnotenie u kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka. Môžete však začať tým, že si sami skontrolujete príznaky pomocou nasledujúceho kontrolného zoznamu.

Príznaky nepozornosti

 • Často nevenujete pozornosť detailom alebo robíte neopatrné chyby v škole, v práci alebo pri iných činnostiach
 • Často má problém udržať pozornosť počas úloh alebo činností
 • Často sa zdá, že nepočúva, keď sa s ním hovorí priamo
 • Často nedodržiava pokyny a nedokončí školské úlohy, domáce práce alebo povinnosti na pracovisku
 • Často má problémy s organizáciou úloh a činností
 • vyhýba sa úlohám, ktoré si vyžadujú trvalé duševné úsilie, ako sú školské úlohy alebo papierovanie, alebo ich nemá rád
 • často stráca veci potrebné na plnenie úloh alebo vykonávanie činností, ako sú knihy, ceruzky, nástroje alebo peňaženky
 • Ľahko sa nechá rozptýliť nepodstatnými podnetmi
 • Často zabúda pri každodenných činnostiach

Symptómy hyperaktivity a impulzívnosti

 • Často sa vrtí rukami alebo nohami alebo sa krúti na sedadle
 • Často opúšťa miesto v situáciách, keď sa očakáva, že zostane sedieť
 • Často behá alebo nadmerne lezie v situáciách, v ktorých je to nevhodné
 • Často má problém hrať sa alebo sa pokojne venovať voľnočasovým aktivitám
 • Často je “v pohybe” alebo sa správa, akoby bol “poháňaný motorom”.
 • Často nadmerne rozpráva
 • Odpovede vymazáva skôr, ako dokončí otázky.
 • problém počkať, kým príde na rad
 • Prerušuje alebo vyrušuje ostatných, napríklad sa pletie do rozhovoru alebo hry

Diagnóza

Je dôležité si uvedomiť, že niektoré z týchto príznakov sa občas vyskytnú u každého. Aby však bolo možné diagnostikovať ADHD, príznaky musia byť pretrvávajúce, musia zhoršovať každodenné fungovanie a musia byť prítomné v dvoch alebo viacerých prostrediach (napríklad v práci, škole alebo doma).

Možnosti liečby

Ak sa domnievate, že máte ADHD, je dôležité vyhľadať riadne vyšetrenie u kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka. Niektoré bežné možnosti liečby ADHD zahŕňajú:

 • Lieky: Stimulanciá, ako sú Ritalin a Adderall, sa často predpisujú na pomoc pri zvládaní príznakov ADHD.
 • Behaviorálna terapia: Tento typ terapie môže jednotlivcom s ADHD pomôcť naučiť sa zvládnuť problémy, zlepšiť organizačné schopnosti a zvládnuť impulzívnosť.
 • Koučovanie: Kouč ADHD môže pomôcť jedincom s ADHD stanoviť si a dosiahnuť ciele, zlepšiť zručnosti v riadení času a zvýšiť sebavedomie.
 • Zmeny životného štýlu: Zmeny v stravovaní, pohybových návykoch a spánku môžu pomôcť zvládnuť príznaky ADHD.

Ak máte podozrenie, že máte ADHD, prvým krokom je vyhľadať riadne vyšetrenie u kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka. Pri správnej liečbe môžu jedinci s ADHD úspešne zvládať svoje príznaky a zlepšiť svoje každodenné fungovanie.

Názor od čitatela

Ahojte všetci,

Som pravidelný čitateľ a chcel som sa podeliť o niekoľko vlastných tipov a trikov na zvládanie príznakov ADHD. Žil som s ADHD väčšinu svojho života a zistil som, že tieto stratégie mi naozaj pomohli.

V prvom rade vrelo odporúčam viesť si plánovač alebo zoznam úloh. Zapisovanie úloh a stretnutí mi pomáha udržať si organizáciu a prehľad počas celého dňa. Pomáha mi tiež rozdeliť väčšie úlohy na menšie, lepšie zvládnuteľné kroky.

Okrem toho mi pri zvládaní príznakov ADHD pomohlo cvičenie. Každý deň sa snažím venovať aspoň 30 minút fyzickej aktivite, či už je to rýchla prechádzka, hodina jogy alebo beh. To mi pomáha cítiť sa počas dňa sústredenejší a plný energie.

Dbám aj na to, aby som uprednostnil spánok. Dostatok pokojného spánku každú noc je kľúčový pre zvládanie príznakov ADHD. Každý deň sa snažím chodiť spať a vstávať v rovnakom čase a aspoň hodinu pred spaním sa vyhýbam obrazovkám (napríklad telefónom a notebookom).

Nakoniec som zistil, že praktiky všímavosti, ako napríklad meditácia a hlboké dýchanie, mi pomáhajú zostať pokojným a sústredeným. Každý deň si vyhradím niekoľko minút na cvičenie všímavosti a vyčistenie mysle.

Dúfam, že tieto tipy a triky pomôžu aj ostatným čitateľom, ktorí žijú s ADHD. Nezabudnite, že každý človek je iný, preto je dôležité nájsť to, čo vám najlepšie vyhovuje. Veľa šťastia na vašej ceste!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú príznaky ADHD u dospelých?

Odpoveď č. 1: Medzi príznaky ADHD u dospelých môžu patriť: ťažkosti s pozornosťou a sústredením, zabúdanie a dezorganizácia, impulzívnosť, nepokoj, impulzívnosť a emocionálna nestabilita. Je dôležité poznamenať, že každý človek prežíva ADHD inak a príznaky môžu byť od miernych až po závažné. Ak sa obávate, že môžete mať ADHD, najlepšie je porozprávať sa s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý vám pomôže určiť, či potrebujete podrobnejšie vyšetrenie.

Otázka č. 2: Aké sú príčiny ADHD u dospelých?

Odpoveď č. 2: Presná príčina ADHD u dospelých zatiaľ nie je známa, ale predpokladá sa, že ide o kombináciu genetických, neurologických a environmentálnych faktorov. ADHD má tendenciu vyskytovať sa v rodinách, takže výskyt tohto ochorenia v rodine môže zvýšiť pravdepodobnosť vzniku ADHD. Okrem toho štúdie zobrazovania mozgu ukázali, že ľudia s ADHD majú rozdiely v štruktúre a funkcii určitých oblastí mozgu v porovnaní s ľuďmi bez ADHD. Príznaky ADHD môžu zhoršovať aj faktory prostredia, ako je stres, nedostatok spánku a nesprávna výživa.

Otázka č. 3: Aké sú niektoré možnosti liečby ADHD u dospelých?

Odpoveď č. 3: Existuje niekoľko účinných možností liečby ADHD u dospelých vrátane liekov, terapie a zmeny životného štýlu. Na zvládnutie príznakov ADHD sa často predpisujú stimulačné lieky, ako sú Ritalin a Adderall. Účinné môžu byť aj nestimulačné lieky, ako napríklad Strattera. Okrem liekov môže terapia, napríklad kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) a koučing, pomôcť jedincom s ADHD vyvinúť stratégie zvládania a zlepšiť ich celkové fungovanie. Zvládnuť príznaky ADHD môžu pomôcť aj zmeny životného štýlu, ako je dostatok spánku, cvičenie a dodržiavanie zdravej stravy. Je dôležité spolupracovať s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby sa určil najlepší plán liečby pre vaše individuálne potreby a preferencie.

Zdroje použité v článku: