Porucha so somatickými príznakmi: Pochopenie prepojenia medzi mysľou a telom

Somatická symptómová porucha: Pochopenie prepojenia medzi mysľou a telom

Somatická symptómová porucha (SSD) je duševný stav, pri ktorom osoba pociťuje výrazné utrpenie a zhoršenie v dôsledku fyzických symptómov, ako je bolesť alebo únava, ktoré nemožno úplne vysvetliť zdravotným stavom alebo zranením. SSD postihuje približne 1 % celkovej populácie a môže sa rozvinúť v akomkoľvek veku.

Príznaky poruchy so somatickými príznakmi

Medzi najčastejšie príznaky SSD patria:

 • pretrvávajúce a znepokojujúce fyzické príznaky, ako je bolesť, únava alebo tráviace problémy, ktoré trvajú najmenej 6 mesiacov
 • Nadmerné myšlienky, pocity a správanie súvisiace s fyzickými príznakmi, ako napríklad strach z vážneho ochorenia alebo neustále vyhľadávanie lekárskej pomoci.
 • výrazné ťažkosti a zhoršenie každodenného fungovania vrátane práce, spoločenských aktivít a vzťahov

Príčiny poruchy so somatickými príznakmi

Presná príčina SSD ešte nie je úplne objasnená, ale predpokladá sa, že zahŕňa komplexnú súhru fyzických, psychologických a environmentálnych faktorov. Medzi faktory, ktoré môžu prispieť k vzniku SSD, patria:

 • psychická alebo emocionálna trauma, napríklad zneužívanie, zanedbávanie alebo strata blízkej osoby
 • chronický stres a úzkosť
 • genetika alebo rodinná anamnéza duševných porúch
 • predchádzajúce skúsenosti s lekárskymi postupmi alebo liečbou
 • neurologické alebo biologické faktory, napríklad zmeny v spôsobe, akým mozog spracováva a interpretuje fyzické vnemy

Možnosti liečby poruchy somatických príznakov

Liečba SSD zvyčajne zahŕňa kombináciu liekov a terapie a môže zahŕňať nasledujúce kroky:

 • Psychoterapia: Tento typ terapie zahŕňa rozhovor s odborníkom na duševné zdravie s cieľom identifikovať a riešiť psychologické a emocionálne faktory, ktoré prispievajú k fyzickým príznakom. Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) a terapia prijatia a odovzdania (ACT) sú dve bežné formy psychoterapie používané na liečbu SSD.

 • Lieky: Na zvládnutie psychologických príznakov SSD, ako sú úzkosť a depresia, sa môžu predpísať lieky proti úzkosti a antidepresíva.

 • Techniky duševného a telesného zdravia: Praktizovanie všímavosti, relaxačných techník a fyzickej aktivity môže pomôcť znížiť stres a zlepšiť fyzickú a emocionálnu pohodu.

 • Liečba bolesti: V niektorých prípadoch môžu byť na zvládnutie chronickej bolesti potrebné lieky alebo iné spôsoby liečby, napríklad fyzikálna terapia, masáže alebo akupunktúra.

Je dôležité spolupracovať s odborníkom na duševné zdravie, aby sa určil najlepší plán liečby pre vaše špecifické potreby. Správnou liečbou a podporou je možné zmierniť príznaky SSD a zlepšiť celkovú pohodu.

Somatická symptómová porucha je komplexný a často nesprávne pochopený stav, ktorý ovplyvňuje myseľ aj telo. Pochopenie prepojenia medzi mysľou a telom je kľúčové pre účinnú liečbu SSD a zlepšenie fyzického a emocionálneho zdravia. Ak pociťujete pretrvávajúce fyzické príznaky a máte pocit, že ovplyvňujú kvalitu vášho života, je dôležité vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Osobne som sa stretol s poruchou somatických symptómov a môžem potvrdiť, aké zdrvujúce a nepríjemné to môže byť. Chcel som sa podeliť o niekoľko tipov a trikov, ktoré mi pomohli zvládnuť moje príznaky:

 1. Vedomé dýchanie: Keď začnem pociťovať stres alebo úzkosť v súvislosti s mojimi fyzickými symptómami, venujem niekoľko minút cvičeniu hlbokého dýchania. Toto mi pomohlo zostať pokojným a sústredeným a môže tiež pomôcť znížiť fyzickú bolesť.

 2. Cvičenie: Pravidelná fyzická aktivita, dokonca aj každodenná prechádzka, môže pomôcť zlepšiť náladu a zmierniť fyzické príznaky. Len nezabudnite počúvať svoje telo a príliš sa nenamáhať.

 3. Zostaňte organizovaní: Sledovanie príznakov a lekárskych stretnutí mi pomáha udržať si prehľad o svojom stave a vyhnúť sa tomu, aby som bol preťažený. Používam denný plánovač alebo aplikáciu kalendára, aby som mal všetko usporiadané.

 4. Pohovoriť sa s dôveryhodným priateľom alebo členom rodiny: Mať niekoho, s kým sa môžem porozprávať o svojich skúsenostiach so SSD, je pre mňa veľkou oporou. Je dôležité mať niekoho, s kým sa môžem vyrozprávať, a tiež sa podeliť o všetky tipy alebo triky, ktoré sa mi osvedčili.

 5. Vyhľadajte odbornú pomoc: Terapeut vám môže pomôcť spracovať psychologické a emocionálne aspekty SSD a vypracovať individuálny plán liečby.

Pamätajte si, že skúsenosti každého človeka so SSD sú jedinečné a to, čo funguje u mňa, nemusí fungovať u vás. Najdôležitejšie je nájsť to, čo funguje u vás, a byť trpezlivý sám so sebou, keď sa pohybujete v tomto stave.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je somatická symptómová porucha?

Odpoveď č. 1: Porucha so somatickými príznakmi (SSD) je duševný stav charakterizovaný pretrvávajúcimi a znepokojujúcimi fyzickými príznakmi, ktoré nemožno vysvetliť zdravotným stavom alebo zranením. Fyzické príznaky sú zvyčajne sprevádzané nadmernou úzkosťou a obavami o ich príčinu a môžu výrazne zasahovať do každodenného života.

Otázka č. 2: Aké sú bežné príznaky poruchy somatických príznakov?

Odpoveď č. 2: Bežné príznaky SSD zahŕňajú širokú škálu fyzických symptómov, ako sú chronická bolesť, únava, bolesti hlavy, žalúdočné problémy a ďalšie. Tieto príznaky sú pretrvávajúce a obťažujúce a môžu viesť k nadmerným obavám a úzkosti z ich príčiny. U ľudí so SSD sa môže vyskytnúť aj depresia, vyhýbavé správanie a funkčné poruchy.

Otázka č. 3: Ako sa lieči porucha so somatickými príznakmi?

Odpoveď č. 3: Liečba SSD zvyčajne zahŕňa kombináciu psychoterapie a liekov. Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) a iné formy terapie rozhovorom môžu pomôcť riešiť psychologické a emocionálne aspekty ochorenia, zatiaľ čo lieky, ako sú antidepresíva, môžu byť predpísané na zmiernenie fyzických príznakov a pomoc pri zvládaní úzkosti a depresie. Je dôležité spolupracovať s odborníkom na duševné zdravie na vypracovaní individuálneho liečebného plánu, ktorý zodpovedá vašim individuálnym potrebám.Zdroje použité v článku: