Porucha so somatickými príznakmi: Oddelenie faktov od fikcie

Somatická symptómová porucha: Oddelenie faktov od fikcie

Porucha so somatickými príznakmi (SSD) je duševný stav, ktorý sa vyznačuje fyzickými príznakmi, ktoré nemožno úplne vysvetliť zdravotným stavom. Príznaky sú často závažné a môžu výrazne ovplyvniť kvalitu života človeka, čo vedie k invalidite a zvýšenému využívaniu služieb zdravotnej starostlivosti. Napriek jeho rozšírenosti je okolo SSD stále veľa nedorozumení, čo ľuďom sťažuje získanie pomoci, ktorú potrebujú. V tomto článku oddelíme fakty od fikcie, aby sme lepšie pochopili tento stav.

Príznaky

Hlavným príznakom SSD sú pretrvávajúce a obťažujúce fyzické príznaky, ktoré nie sú plne vysvetliteľné zdravotným stavom. Príznaky sa môžu týkať ktorejkoľvek časti tela vrátane kože, svalov, kostí, tráviaceho systému alebo reprodukčného systému. Medzi najčastejšie príznaky patria:

  • bolesť (napr. bolesť hlavy, chrbta, brucha)
  • Únava
  • Závraty
  • Pocity necitlivosti alebo mravčenia
  • Sexuálna dysfunkcia

Je dôležité poznamenať, že ľudia so SSD svoje príznaky nepredstierajú. Skutočne prežívajú fyzické pocity, ale príznaky nie sú spôsobené výlučne zdravotným stavom.

Príčiny

Presné príčiny SSD nie sú dobre známe, ale predpokladá sa, že ide o kombináciu psychologických, biologických a environmentálnych faktorov. Niektoré z týchto faktorov zahŕňajú:

  • Trauma alebo zneužívanie
  • Chronický stres
  • osobnostné črty (napr. úzkosť, neurotizmus)
  • rodinná anamnéza duševných porúch
  • interpersonálne ťažkosti

Diagnóza

SSD diagnostikuje odborník na duševné zdravie na základe príznakov a ich vplyvu na život človeka. Na diagnostikovanie SSD musia byť fyzické príznaky prítomné najmenej šesť mesiacov a nesmú byť plne vysvetliteľné zdravotným stavom. Odborník na duševné zdravie tiež vylúči iné možné vysvetlenia príznakov, ako je úzkosť alebo depresia.

Liečba

Základnou liečbou SSD je psychoterapia, konkrétne kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) a/alebo terapia prijatia a odovzdania (ACT). Tieto formy terapie pomáhajú ľuďom so SSD pochopiť vzťah medzi ich myšlienkami, pocitmi a fyzickými príznakmi. Pomáhajú tiež ľuďom rozvíjať zručnosti zvládania príznakov a zlepšovať kvalitu života.

V niektorých prípadoch môžu byť predpísané aj lieky na zvládnutie príznakov, ako sú bolesť alebo ťažkosti so spánkom. Lieky však zvyčajne nie sú prvou líniou liečby SSD a používajú sa v kombinácii so psychoterapiou.

Somatická symptómová porucha je skutočný a vyčerpávajúci stav, ktorý postihuje značný počet ľudí. Je dôležité pochopiť, že ľudia so SSD svoje príznaky nepredstierajú a že existuje pomoc. Odlíšením faktov od fikcie môžeme pomôcť znížiť stigmu obklopujúcu SSD a zlepšiť prístup k liečbe pre tých, ktorí ju potrebujú. Ak vy alebo niekto, koho poznáte, pociťujete pretrvávajúce fyzické príznaky, ktoré nie sú plne vysvetliteľné zdravotným stavom, zvážte možnosť vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie.

Názor od čitatela

Ahoj všetci, chcel som sa prihlásiť a podeliť sa o vlastnú skúsenosť s poruchou somatických príznakov. SSD mi diagnostikovali asi pred dvoma rokmi a bola to dlhá cesta, ale veľa som sa počas nej naučil.

V prvom rade chcem povedať, že je dôležité pochopiť, že SSD je skutočný stav a nie je to len “všetko vo vašej hlave”. Mal som problém prijať, že moje príznaky sú spôsobené duševným stavom a nie fyzickým, ale keď som začal s terapiou, začal som vidieť, ako moje myšlienky a emócie ovplyvňujú moje telo.

Jedným z tipov, ktorý mi pomohol, bolo viesť si denník svojich príznakov. Zapisoval som si, kedy sa moje príznaky začali, ako dlho trvali a čo som v tom čase cítil alebo na čo som myslel. Pomohlo mi to vidieť vzorce v mojich príznakoch a dalo mi to niečo konkrétne na diskusiu s terapeutom.

Ďalším tipom je nájsť si nejakú formu fyzickej aktivity, ktorá vás baví, a zaradiť ju do svojho denného programu. Zistil som, že aj 20 minút jogy alebo prechádzka v prírode každý deň mi skutočne pomohli zmierniť príznaky a zlepšiť celkovú náladu.

Napokon je dôležité byť k sebe láskavý a pamätať si, že zotavenie si vyžaduje čas. Je v poriadku mať dobré aj zlé dni a je v poriadku robiť veci postupne. Obklopte sa ľuďmi, ktorí vás podporujú, a nebojte sa požiadať o pomoc, keď ju potrebujete.

Dúfam, že tieto tipy pomôžu aj ostatným, ktorí bojujú so syndrómom SSD. Nezabudnite, že nie ste sami a že existuje pomoc.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Je somatická symptómová porucha to isté ako hypochondria?

Odpoveď č. 1: Nie, somatická symptómová porucha (SSD) a hypochondria nie sú to isté. Hypochondria je stav, keď sa človek nadmerne obáva, že má vážne ochorenie, aj keď na to nie sú žiadne lekárske dôkazy. Na druhej strane SSD zahŕňa prežívanie fyzických symptómov, ktoré nie sú plne vysvetliteľné zdravotným stavom a spôsobujú výrazné utrpenie a narušenie každodenného života. Hoci oba stavy môžu zahŕňať somatické príznaky, navzájom sa od seba líšia a vyžadujú si odlišné typy liečby.

Otázka č. 2: Čo spôsobuje poruchu so somatickými príznakmi?

Odpoveď č. 2: Presná príčina poruchy somatických príznakov nie je zatiaľ úplne objasnená, ale predpokladá sa, že ide o kombináciu biologických, psychologických a sociálnych faktorov. Niektoré štúdie naznačujú, že k vzniku SSD môže prispievať základný zdravotný stav, zatiaľ čo iné poukazujú na úlohu stresu, traumy a iných emocionálnych faktorov. Predpokladá sa tiež, že pri vzniku tohto stavu môžu zohrávať úlohu genetické a environmentálne faktory.

Otázka č. 3: Dá sa somatická symptómová porucha liečiť?

Odpoveď č. 3: Áno, porucha so somatickými príznakmi sa dá liečiť a mnohí ľudia sa dokážu zotaviť a zlepšiť svoje príznaky so správnou podporou. Najúčinnejšou liečbou SSD je zvyčajne kombinácia psychoterapie a liekov, hoci v niektorých prípadoch môžu byť užitočné aj iné spôsoby liečby, napríklad fyzikálna terapia, relaxačné techniky a praktiky všímavosti. Najdôležitejšie je nájsť liečebný plán, ktorý vám vyhovuje, a byť trpezlivý, pretože zotavenie môže trvať určitý čas. Je tiež dôležité úzko spolupracovať so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby ste zvládli všetky základné zdravotné ťažkosti a aby ste časom sledovali svoje príznaky.Zdroje použité v článku: