Somatická symptómová porucha vs. úzkostná porucha: Pochopenie rozdielov

Somatická symptómová porucha vs. chorobná úzkostná porucha: Pochopenie rozdielov

Zdravotné stavy môžu spôsobovať úzkosť a stres. Keď fyzické príznaky pretrvávajú bez zjavného medicínskeho vysvetlenia, u jednotlivcov sa môže vyvinúť úzkosť o ich zdravie. Táto úzkosť potom môže viesť k ďalším príznakom a vyústiť do začarovaného kruhu. Dve bežné poruchy súvisiace so zdravotnou úzkosťou sú porucha somatických príznakov (SSD) a úzkostná porucha z choroby (IAD).

Porucha somatických príznakov (SSD)

Porucha somatických symptómov (SSD) je stav, pri ktorom osoba pociťuje fyzické symptómy, ako je bolesť, slabosť alebo dýchavičnosť, ktoré pretrvávajú dlhší čas a spôsobujú výrazné ťažkosti alebo zhoršenie každodenného života. Osoba sa nadmerne sústreďuje na príznaky a má nadmerný strach z vážneho ochorenia.

Diagnóza SSD vyžaduje, aby príznaky boli prítomné najmenej 6 mesiacov a neboli spôsobené iným zdravotným stavom.

Chorobná úzkostná porucha (IAD)

Úzkostná porucha z choroby (IAD), predtým známa ako hypochondria, je stav, pri ktorom sa osoba nadmerne obáva, že má alebo sa u nej vyvinie závažná choroba, aj keď neexistujú dôkazy o chorobe alebo sú príznaky mierne. Osoba môže absolvovať časté lekárske prehliadky a neustále sa uisťovať o svojom zdraví, ale napriek viacerým negatívnym výsledkom úzkosť pretrváva.

Diagnóza IAD si vyžaduje nadmerné obavy z vážneho ochorenia počas najmenej 6 mesiacov bez ohľadu na výsledky lekárskych vyšetrení.

Rozdiely medzi SSD a IAD

  • SSD sa zameriava na fyzické príznaky, zatiaľ čo IAD sa zameriava na nadmerný strach a obavy z vážneho ochorenia.
  • Pri SSD má osoba fyzické príznaky, zatiaľ čo pri IAD môže byť fyzických príznakov málo alebo žiadne.
  • SSD zahŕňa nadmerné zameranie na fyzické symptómy a strach z vážnej choroby, zatiaľ čo pri IAD sa osoba nadmerne obáva vážnej choroby, ale nemusí sa zameriavať na konkrétne fyzické symptómy.

Liečba

SSD aj IAD sú liečiteľné. Často sa odporúča kombinácia liekov a psychoterapie. Antidepresíva a lieky znižujúce úzkosť môžu pomôcť znížiť príznaky, zatiaľ čo kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) môže jednotlivcom pomôcť zvládnuť a prekonať ich zdravotnú úzkosť. V závažných prípadoch sa môže použiť expozičná terapia, pri ktorej sa osoba postupne vystavuje obávaným podnetom.

Na záver možno povedať, že SSD a IAD sú odlišné poruchy, ale obe zahŕňajú nadmernú úzkosť o svoje zdravie. Liečba oboch porúch môže byť účinná a je dôležité, aby jednotlivci vyhľadali pomoc, ak majú pretrvávajúce fyzické príznaky alebo nadmerné obavy o svoje zdravie.

Názor od čitatela

Wow, tento článok bol neuveriteľne nápomocný pri vysvetľovaní rozdielov medzi poruchou so somatickými príznakmi a poruchou úzkosti z choroby. Mám osobnú skúsenosť so zdravotnou úzkosťou a chcel som sa podeliť o niekoľko tipov, ktoré mi pomohli ju zvládnuť.

Po prvé, je dôležité pochopiť, že mať určitý stupeň obáv o svoje zdravie je normálne, ale keď sa stanú nadmernými a začnú zasahovať do každodenného života, je čas vyhľadať pomoc. Zistil som, že pri zvládaní mojej úzkosti mi veľmi pomohlo vedenie denníka, v ktorom som si zapisoval príznaky, spúšťače a emócie. Umožnilo mi to vidieť vzorce a sledovať svoj pokrok v priebehu času.

Zistil som, že každodenné prechádzky vonku, pravidelné cvičenie a nájdenie si času na koníčky alebo činnosti, ktoré ma bavia, môžu tiež pomôcť zlepšiť moju náladu a celkovú pohodu.

Napokon je dôležité mať systém podpory. Rozhovor s priateľmi, rodinou alebo odborníkom na duševné zdravie môže jednotlivcom pomôcť cítiť sa vypočutý a pochopený. Pridal som sa aj k podpornej skupine pre ľudí so zdravotnou úzkosťou, čo mi neuveriteľne pomohlo znížiť pocit izolácie a poskytnúť pocit spolupatričnosti.

Ak pociťujete príznaky SSD alebo IAD, je dôležité vyhľadať pomoc a vedieť, že nie ste sami. Nezabudnite byť k sebe láskavý a trpezlivý a dôverovať procesu liečby. S časom a správnou podporou je možné zdravotnú úzkosť zvládnuť a prekonať.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aký je rozdiel medzi somatickou symptomatickou poruchou (SSD) a úzkostnou poruchou (IAD)?

Odpoveď č. 1: Somatická symptómová porucha (SSD) je stav, pri ktorom osoba pociťuje fyzické symptómy, ako je bolesť, slabosť alebo dýchavičnosť, ktoré pretrvávajú dlhší čas a spôsobujú výrazné utrpenie alebo zhoršenie každodenného života. Osoba sa nadmerne sústreďuje na tieto príznaky a má nadmerný strach z vážneho ochorenia. Na druhej strane, chorobná úzkostná porucha (Illness Anxiety Disorder, IAD) je stav, pri ktorom sa osoba nadmerne obáva, že má alebo sa u nej vyvinie závažná choroba, aj keď neexistujú žiadne dôkazy o chorobe alebo sú príznaky mierne. Osoba môže mať časté lekárske prehliadky a neustále sa uisťovať o svojom zdraví. SSD sa zameriava na fyzické príznaky, zatiaľ čo IAD sa zameriava na nadmerný strach a obavy z vážneho ochorenia.

Otázka č. 2: Aké sú možnosti liečby SSD a IAD?

Odpoveď č. 2: SSD aj IAD sa dajú liečiť. Často sa odporúča kombinácia liekov a psychoterapie. Antidepresíva a lieky znižujúce úzkosť môžu pomôcť zmierniť príznaky, zatiaľ čo kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) môže jednotlivcom pomôcť zvládnuť a prekonať ich zdravotnú úzkosť. V závažných prípadoch sa môže použiť expozičná terapia, pri ktorej sa osoba postupne vystavuje obávaným podnetom. Je dôležité vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie, aby sa určil najlepší spôsob liečby.

Otázka č. 3: Dá sa SSD a IAD vyliečiť?

Odpoveď č. 3: Cieľom liečby SSD a IAD je zvládnuť a zmierniť príznaky, nie nevyhnutne vyliečiť poruchy. Pri správnej liečbe môžu jednotlivci úspešne zvládať svoje príznaky a žiť plnohodnotný život. Je však dôležité pochopiť, že poruchy sa môžu opakovať a jednotlivci môžu potrebovať pokračovať v liečbe alebo upraviť svoj liečebný plán, aby sa zabezpečilo trvalé zvládanie ich príznakov. Odporúča sa pravidelné monitorovanie a podpora zo strany odborníka na duševné zdravie.Zdroje použité v článku: