Somatická symptómová porucha vs. úzkostná porucha: Pochopenie rozdielov

Somatická symptómová porucha vs. chorobná úzkostná porucha: Pochopenie rozdielov Zdravotné stavy môžu spôsobovať úzkosť a stres. Keď fyzické príznaky pretrvávajú bez zjavného medicínskeho vysvetlenia, u jednotlivcov sa môže vyvinúť úzkosť o ich zdravie. Táto úzkosť potom môže viesť k ďalším príznakom a vyústiť do začarovaného kruhu. Dve bežné poruchy súvisiace so zdravotnou úzkosťou sú porucha…
Read more