Je disociácia skrytým príznakom ADHD? Pochopenie súvislosti

Je disociácia skrytým príznakom ADHD? Pochopenie súvislosti

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je neurovývojové ochorenie charakterizované príznakmi, ako sú nepozornosť, impulzívnosť a hyperaktivita. U mnohých jedincov s ADHD sa však vyskytuje aj disociácia, jav, pri ktorom sa jedinec cíti oddelený od svojich myšlienok, pocitov alebo okolia. V tomto článku sa budeme zaoberať súvislosťou medzi ADHD a disociáciou a tým, ako môže ovplyvniť každodenný život jednotlivca.

Čo je to disociácia?

Disociácia je psychologický obranný mechanizmus, pri ktorom sa človek odpojí od svojich myšlienok, pocitov, spomienok alebo fyzických vnemov v reakcii na obrovský stres alebo traumu. Disociácia sa môže prejavovať viacerými spôsobmi, napríklad pocitom odlúčenia od okolia, výpadkami v pamäti alebo pocitom, akoby človek pozoroval svoje myšlienky a činy z diaľky.

Ako súvisí disociácia s ADHD?

Hoci disociácia je obranný mechanizmus, ktorý sa môže vyskytnúť u jedincov s ADHD aj bez nej, výskum naznačuje, že jedinci s ADHD môžu byť náchylnejší na disociáciu kvôli svojej impulzívnosti a hyperaktivite. Okrem toho jedinci s ADHD mohli v živote zažiť viac stresu a traumy v dôsledku ťažkostí s impulzívnosťou a reguláciou pozornosti, čo môže zvýšiť pravdepodobnosť výskytu disociačných príznakov.

Okrem toho môžu jedinci s ADHD používať disociáciu ako mechanizmus zvládania príznakov svojej poruchy, ako je roztržitosť, impulzivita a hyperaktivita. Jedinec s ADHD môže napríklad disociovať, keď čelí náročnej úlohe, aby znížil svoju úzkosť a zvýšil sústredenie.

Vplyv disociácie na ADHD

Disociácia môže mať významný vplyv na každodenný život jedincov s ADHD, pretože môže narušiť ich schopnosť venovať sa informáciám a uchovávať ich, regulovať svoje emócie a udržiavať vzťahy s ostatnými. Okrem toho môže disociácia viesť aj k sprievodným psychickým ochoreniam, ako sú úzkosť, depresia a posttraumatická stresová porucha (PTSD).

Možnosti liečby

Liečba disociácie u jedincov s ADHD bude závisieť od závažnosti a frekvencie ich príznakov, ako aj od akýchkoľvek základných duševných ochorení.

  • Psychoterapia: Rozhovor s odborníkom na duševné zdravie môže byť nápomocný pri riešení disociatívnych príznakov a skúmaní základných príčin. Psychoterapie, ako napríklad kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) a dialektická behaviorálna terapia (DBT), môžu byť účinné pri liečbe disociácie tým, že naučia jednotlivcov zručnostiam zvládania a stratégiám regulácie emócií.

  • Lieky: V niektorých prípadoch sa môžu predpísať lieky na zvládnutie príznakov ADHD, napríklad stimulanty na zvýšenie sústredenia a pozornosti alebo lieky proti úzkosti na zvládnutie pocitov disociácie.

  • Zmeny životného štýlu: Pri zvládaní príznakov ADHD a disociácie môžu pomôcť aj zmeny v dennom režime, ako je napríklad fyzická aktivita, cvičenie pozornosti a vytvorenie zdravých spánkových návykov.

Na záver možno povedať, že disociácia môže byť skrytým príznakom ADHD a je dôležité uvedomiť si túto súvislosť, aby ste mohli podstúpiť správnu liečbu. Ak vy alebo niekto z vašich blízkych pociťuje príznaky ADHD a disociácie, je dôležité vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie. Vďaka správnej liečbe sa môžu jedinci s ADHD a disociáciou naučiť zvládať svoje príznaky a žiť plnohodnotný život.

Názor od čitatela

Zdravím všetkých! Chcel som sa podeliť o vlastné skúsenosti s disociáciou a ADHD. Žijem s oboma poruchami už mnoho rokov a zistil som, že existuje niekoľko vecí, ktoré mi skutočne pomáhajú zvládať moje príznaky a zostať nad vecou.

V prvom rade by som veľmi odporúčal nájsť si terapeuta, ktorý má znalosti a skúsenosti s ADHD aj disociáciou. Zistil som, že spolupráca s terapeutom, ktorý rozumie obom stavom, mi neuveriteľne pomohla pochopiť a zvládnuť moje príznaky. Môže vám tiež pomôcť nájsť správnu kombináciu liekov a terapie, ktorá vám vyhovuje.

Pokiaľ ide o lieky, zistil som, že kombinácia stimulantov na ADHD a liekov proti úzkosti na disociáciu je pre mňa najúčinnejšia. Je však dôležité si uvedomiť, že každý človek je iný a to, čo funguje u mňa, nemusí fungovať u vás. Preto je veľmi dôležité spolupracovať s lekárom a/alebo terapeutom, aby ste našli správnu kombináciu liekov, ktorá vám bude vyhovovať.

Považujem tiež za užitočné pravidelne praktizovať všímavosť a meditáciu. Pomáha mi to zostať v prítomnosti v danom okamihu a príliš sa nezapodievať svojimi myšlienkami a pocitmi. Dbám aj na dostatok pohybu a spánku, čo preukázateľne pomáha zvládať príznaky ADHD aj disociácie.

Nakoniec by som každému odporučil, aby sa obrátil na priateľov, rodinu alebo podporné skupiny, ktoré mu poskytnú pomoc a podporu. Rozhovor s inými ľuďmi, ktorí rozumejú tomu, čím prechádzate, môže byť neuveriteľne užitočný a môže vám tiež pomôcť cítiť sa menej osamelo.

Dúfam, že tieto tipy a triky pomôžu ostatným, ktorí žijú s ADHD a disociáciou. Nezabudnite, že je v poriadku, ak nemáte všetko vyriešené, a je v poriadku požiadať o pomoc, keď ju potrebujete. Starajte sa o seba a zostaňte silní!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je to disociácia a ako súvisí s ADHD?

Odpoveď č. 1: Disociácia je psychologický termín, ktorý označuje odpojenie od reality. Môže sa prejavovať rôznymi spôsobmi, napríklad pocitom odtrhnutia od vlastného tela, emócií, myšlienok alebo okolia. U ľudí s ADHD sa môže vyskytnúť disociácia ako dôsledok ich impulzívnosti a roztržitosti, ako aj stresu a úzkosti, ktoré často sprevádzajú ADHD. Súvislosť medzi disociáciou a ADHD nie je dobre známa, ale niektorí odborníci sa domnievajú, že ADHD môže prispievať k vzniku disociatívnych príznakov u niektorých jedincov.

Otázka č. 2: Aké sú príznaky disociácie?

Odpoveď č. 2: Príznaky disociácie sa môžu u jednotlivých osôb líšiť, ale medzi bežné príznaky patrí pocit oddelenia od vlastných emócií, myšlienok alebo tela, pocit, že človek pozoruje udalosti mimo seba, pocit, že sa čas spomaľuje alebo zrýchľuje, a pocit, že je v stave podobnom tranzu. Medzi ďalšie príznaky disociácie môžu patriť výpadky pamäti, zmätenosť a pocit nereálnosti. Je dôležité poznamenať, že každý človek prežíva disociáciu inak a niektorí ľudia môžu pociťovať len mierne príznaky, zatiaľ čo u iných sa môžu vyskytnúť závažnejšie príznaky.

Otázka č. 3: Ako sa lieči disociácia?

Odpoveď č. 3: Liečba disociácie často zahŕňa kombináciu terapie a liekov. Psychoterapia, ako napríklad kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) a dialektická behaviorálna terapia (DBT), môže jednotlivcom pomôcť pochopiť a zvládnuť ich disociačné príznaky. Pri zmierňovaní príznakov disociácie môžu byť nápomocné aj antidepresíva a lieky proti úzkosti. Je dôležité spolupracovať s lekárom alebo terapeutom, ktorý má znalosti o ADHD aj o disociácii, aby určil najlepší spôsob liečby pre vás. Okrem toho môže k zníženiu príznakov disociácie prispieť aj praktizovanie starostlivosti o seba, ako je dostatok spánku, cvičenie a zapojenie sa do aktivít zameraných na všímavosť a relaxáciu.Zdroje použité v článku: