Tag: Disociácia

PTSD a disociácia: Pochopenie súvislostí

PTSD a disociácia: Pochopenie súvislostí Úvod Posttraumatická stresová porucha (PTSD) a disociácia sú dva samostatné, ale súvisiace stavy duševného zdravia, ktoré sa často vyskytujú spoločne. Posttraumatická stresová porucha je stav duševného zdravia, ktorý sa môže vyvinúť po vystavení traumatickej udalosti, ako je napríklad boj, sexuálny útok alebo prírodná katastrofa. Na druhej strane, disociácia je obranný…
Read more

Depresia a disociácia: Je to symptóm duševného stavu?

Depresia a disociácia: Je to príznak duševného stavu? Depresia a disociácia sú dva bežné stavy duševného zdravia, ktoré sa môžu vyskytovať samostatne alebo vo vzájomnej kombinácii. Kým depresia je charakterizovaná pretrvávajúcimi pocitmi smútku, beznádeje a straty záujmu o predtým príjemné činnosti, disociácia je obranný mechanizmus, ktorý umožňuje jednotlivcovi odpútať sa od traumatickej alebo stresujúcej situácie.…
Read more

Derealizácia: Pochopenie tohto symptómu a jeho príčin

Derealizácia: Pochopenie tohto symptómu a jeho príčin Derealizácia je typ disociatívneho zážitku, ktorý spôsobuje, že človek má pocit, že svet okolo neho nie je skutočný alebo je cudzí a neznámy. Môže to byť desivý a dezorientujúci zážitok a môže mať veľký vplyv na kvalitu života človeka. V tomto článku sa budeme zaoberať príznakmi, príčinami a…
Read more

Disociácia: Pochopenie symptómu a ako sa s ním vyrovnať

Disociácia: Pochopenie symptómu a ako sa s ním vyrovnať Disociácia je termín používaný na opis širokej škály zážitkov, ktoré zahŕňajú rozpojenie medzi myšlienkami, spomienkami, emóciami, pocitmi alebo zmyslom pre identitu. Môže sa pohybovať od miernych, dočasných pocitov odlúčenia od okolia až po závažnejšie a pretrvávajúce narušenie pocitu vlastného ja. Príznaky disociácie Pocit, akoby ste sa…
Read more

Je disociácia skrytým príznakom ADHD? Pochopenie súvislosti

Je disociácia skrytým príznakom ADHD? Pochopenie súvislosti Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je neurovývojové ochorenie charakterizované príznakmi, ako sú nepozornosť, impulzívnosť a hyperaktivita. U mnohých jedincov s ADHD sa však vyskytuje aj disociácia, jav, pri ktorom sa jedinec cíti oddelený od svojich myšlienok, pocitov alebo okolia. V tomto článku sa budeme zaoberať súvislosťou medzi ADHD…
Read more