Disociácia: Pochopenie symptómu a ako sa s ním vyrovnať

Disociácia: Pochopenie symptómu a ako sa s ním vyrovnať

Disociácia je termín používaný na opis širokej škály zážitkov, ktoré zahŕňajú rozpojenie medzi myšlienkami, spomienkami, emóciami, pocitmi alebo zmyslom pre identitu. Môže sa pohybovať od miernych, dočasných pocitov odlúčenia od okolia až po závažnejšie a pretrvávajúce narušenie pocitu vlastného ja.

Príznaky disociácie

 • Pocit, akoby ste sa pozerali na seba z vonkajšej strany svojho tela
 • Pocit, že ste v stave podobnom snu
 • Strata orientácie v čase
 • Pocit odlúčenia od svojich emócií
 • Zabúdanie dôležitých osobných informácií
 • Pocit, že nepoznávate seba alebo svoje okolie

Príčiny disociácie

 • Traumatické zážitky (napríklad fyzické, emocionálne alebo sexuálne zneužívanie)
 • Chronický stres alebo vysoká úroveň úzkosti
 • Chronická bolesť alebo choroba
 • Zneužívanie návykových látok
 • Extrémne vyčerpanie alebo nedostatok spánku

Zvládanie disociácie

Disociácia môže byť nepríjemná a narúšať každodenný život, ale existujú spôsoby, ako zvládnuť príznaky a zlepšiť celkovú pohodu. Tu je niekoľko stratégií, ktoré môžu pomôcť:

Všímavosť a techniky uzemnenia

 • Venovanie pozornosti dýchaniu a fyzickým pocitom
 • Sústredenie sa na konkrétny predmet alebo úlohu
 • cvičenie progresívnej svalovej relaxácie

Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT)

 • Forma terapie, ktorá pomáha identifikovať a zmeniť negatívne vzorce myslenia a správania.
 • Môže vám pomôcť zvládnuť príznaky disociácie, traumy a úzkosti

Terapia zameraná na traumu

 • Druh terapie špeciálne navrhnutý na pomoc tým, ktorí zažili traumu
 • Môže pomôcť spracovať traumatické spomienky a znížiť frekvenciu a intenzitu disociácie

Lieky

 • Na zvládnutie príznakov disociácie môžu byť predpísané antidepresíva a lieky proti úzkosti

Starostlivosť o seba

 • Zdravá strava
 • Pravidelné cvičenie
 • Dostatok spánku
 • vyhýbanie sa zneužívaniu návykových látok

Záverečné myšlienky

Disociácia môže byť náročným symptómom, ale so správnou podporou je možné ju zvládnuť a zlepšiť celkovú pohodu. Ak vy alebo niekto, koho poznáte, zažíva disociáciu, je dôležité vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie. So správnou liečbou je možné zmierniť príznaky, vybudovať odolnosť a viesť plnohodnotný život.

Názor od čitatela

Ahoj všetci, chcela som sa podeliť o svoje skúsenosti s disociáciou a o veci, ktoré mi pomohli zvládnuť moje príznaky. S disociáciou bojujem už roky, ale cestou som našla niekoľko užitočných stratégií.

V prvom rade odporúčam nájsť si terapeuta, ktorý sa špecializuje na liečbu disociácie a traumy. Pomôže vám spracovať základné príčiny a poskytne vám konkrétne nástroje a techniky na zvládanie symptómov. Zistila som tiež, že cvičenie všímavosti a techniky uzemnenia, ako je napríklad sústredenie sa na dych a fyzické pocity, mi neuveriteľne pomohli vrátiť sa do prítomného okamihu, keď som sa začala cítiť odlúčená.

Okrem toho som zistila, že cvičenie, konkrétne joga, pre mňa mení pravidlá hry. Nielenže mi pomáha uvoľniť nahromadené napätie a stres, ale tiež mi pomáha zostať v prítomnosti a uzemniť sa vo svojom tele. Dbám aj na to, aby som uprednostňovala starostlivosť o seba, a to zdravou stravou, dostatkom spánku a aktivitami, ktoré mi prinášajú radosť a uvoľnenie.

Nakoniec chcem ostatným pripomenúť, že liečenie si vyžaduje čas a je v poriadku, ak budete mať so sebou trpezlivosť. Každá cesta je iná a to, čo funguje u mňa, nemusí fungovať u každého. S správnou podporou a súcitom k sebe samému je však možné zvládnuť disociáciu a zlepšiť celkovú pohodu.

Opatrujte sa a zostaňte silní!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je to disociácia a aké sú jej príznaky?

Odpoveď č. 1: Disociácia je termín používaný na označenie širokej škály zážitkov, ktoré zahŕňajú rozpojenie medzi myšlienkami, spomienkami, emóciami, pocitmi alebo pocitom identity. Medzi príznaky disociácie môže patriť pocit odtrhnutia od okolia, pocit, že ste v stave podobnom snu, strata orientácie v čase, pocit odtrhnutia od emócií, zabúdanie dôležitých osobných informácií a pocit, že nepoznávate seba ani svoje okolie.

Otázka č. 2: Aké sú príčiny disociácie?

Odpoveď č. 2: Disociácia môže byť spôsobená rôznymi faktormi vrátane traumatických zážitkov (ako je fyzické, emocionálne alebo sexuálne zneužívanie), chronického stresu alebo vysokej úrovne úzkosti, chronickej bolesti alebo choroby, zneužívania návykových látok a extrémneho vyčerpania alebo nedostatku spánku. Je dôležité poznamenať, že skúsenosť každého človeka s disociáciou je jedinečná a môže byť ovplyvnená kombináciou viacerých faktorov.

Otázka č. 3: Aké sú niektoré účinné stratégie na zvládanie disociácie?

Odpoveď č. 3: Existuje niekoľko stratégií, ktoré môžu byť užitočné pri zvládaní disociácie, vrátane techník všímavosti a uzemnenia, kognitívno-behaviorálnej terapie (KBT), terapie zameranej na traumu, liekov a postupov starostlivosti o seba, ako je zdravá strava, pravidelné cvičenie, dostatok spánku a vyhýbanie sa zneužívaniu návykových látok. Je dôležité spolupracovať s odborníkom na duševné zdravie, aby ste určili najlepší prístup pre vaše konkrétne potreby a okolnosti.

Zdroje použité v článku: