Nízka hladina cukru: Rozpoznanie príznakov nízkej hladiny cukru v krvi

Nízka hladina cukru: Rozpoznávanie príznakov nízkej hladiny cukru v krvi

Nízka hladina cukru v krvi, známa aj ako hypoglykémia, je stav, pri ktorom hladina glukózy (cukru) v krvi klesne pod normálny rozsah. Môže to byť vážny problém pre ľudí s cukrovkou, ktorí na reguláciu hladiny cukru v krvi potrebujú inzulín. Pochopenie príznakov hypoglykémie je nevyhnutné na zvládnutie tohto stavu a predchádzanie vážnym zdravotným problémom.

Príčiny nízkej hladiny cukru v krvi

 • Užívanie príliš veľkého množstva inzulínu alebo iných liekov na cukrovku
 • Vynechanie alebo odloženie jedla alebo občerstvenia
 • konzumácia alkoholu
 • Zvýšenie úrovne fyzickej aktivity bez úpravy príjmu liekov alebo potravín
 • Niektoré lieky, napríklad sulfonylureové, ktoré zvyšujú tvorbu inzulínu

Príznaky nízkej hladiny cukru v krvi

 • Trasenie alebo chvenie
 • Potenie
 • Zmätenosť alebo podráždenosť
 • Rýchly tlkot srdca
 • Hlad alebo nevoľnosť
 • závraty alebo točenie hlavy
 • Rozmazané videnie
 • Únava alebo slabosť
 • Záchvaty alebo bezvedomie (v závažných prípadoch)

Je dôležité poznamenať, že príznaky sa môžu u jednotlivých osôb líšiť a môžu sa objaviť náhle alebo sa rozvíjať postupne. Je tiež možné, že sa nízka hladina cukru v krvi vyskytne bez akýchkoľvek príznakov, najmä v prípadoch miernej hypoglykémie.

Liečba nízkej hladiny cukru v krvi

 • Konzumácia rýchlo pôsobiaceho zdroja glukózy, ako sú cukríky, džús alebo glukózový gél
 • Konzumácia občerstvenia, ktoré obsahuje sacharidy aj bielkoviny, napríklad sušienky s arašidovým maslom
 • Častá kontrola hladiny cukru v krvi a podľa potreby úprava inzulínu alebo iných liekov
 • plánovanie jedál a občerstvenia vopred a vyhýbanie sa ich vynechávaniu alebo odkladaniu
 • diskusia s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti o úprave liekov alebo liečby, ak sa vyskytuje častá hypoglykémia

Je dôležité mať vypracovaný plán na zvládanie nízkej hladiny cukru v krvi a informovať o tomto pláne rodinu, priateľov a spolupracovníkov. V prípade závažných príznakov, ako je bezvedomie alebo záchvaty, je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Na záver možno povedať, že nízka hladina cukru v krvi môže byť pre ľudí s cukrovkou vážnym stavom. Pochopenie príznakov, príčin a liečby hypoglykémie je nevyhnutné na zvládnutie tohto stavu a predchádzanie vážnym zdravotným problémom. Ak sa u vás často vyskytuje nízka hladina cukru v krvi, je dôležité poradiť sa s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti o úprave vašich liekov alebo liečby.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Ako človek, ktorý žije s cukrovkou 1. typu už mnoho rokov, som sa chcela podeliť o niekoľko tipov a trikov, ktoré mi pomohli zvládnuť epizódy nízkej hladiny cukru v krvi.

Po prvé, vždy majte po ruke rýchlo pôsobiaci zdroj glukózy, napríklad cukríky, džús alebo glukózový gél. V taške mám vždy malé balenie glukózového gélu a jedno v aute, takže som vždy pripravená na hypoglykemickú epizódu.

Po druhé, pravidelný rozvrh jedla a občerstvenia je veľmi dôležitý na to, aby ste sa vyhli nízkej hladine cukru v krvi. Dbám na to, aby som jedla v pravidelných intervaloch a snažím sa dať si malé občerstvenie pred spaním, aby som predišla hypoglykémii počas noci.

Po tretie, fyzická aktivita je skvelá na reguláciu hladiny cukru v krvi, ale je dôležité primerane upraviť príjem inzulínu alebo potravín. Vždy mám pri sebe malé občerstvenie a kontrolujem si hladinu cukru v krvi pred a po cvičení, aby som predišla hypoglykémii.

Napokon, pri zvládaní hypoglykémie je kľúčová komunikácia. Nezabudnite poučiť svoju rodinu, priateľov a spolupracovníkov o príznakoch nízkej hladiny cukru v krvi a o tom, ako pomôcť v prípade núdze.

Dúfam, že tieto tipy budú užitočné aj pre ostatných, ktorí žijú s diabetom. Nezabudnite, že skúsenosti každého človeka s hypoglykémiou sú jedinečné, preto je dôležité úzko spolupracovať so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby ste vypracovali plán, ktorý vám bude najlepšie vyhovovať.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je to nízka hladina cukru v krvi?

Odpoveď č. 1: Nízka hladina cukru v krvi, známa aj ako hypoglykémia, je stav, pri ktorom hladina glukózy (cukru) v krvi klesne pod normálne hodnoty. Môže sa vyskytnúť u jedincov s cukrovkou, ktorí na reguláciu hladiny cukru v krvi potrebujú inzulín. Nízka hladina cukru v krvi môže spôsobiť celý rad príznakov vrátane trasenia, potenia, zmätenosti a únavy.

Otázka č. 2: Čo spôsobuje nízku hladinu cukru v krvi?

Odpoveď č. 2: Existuje niekoľko bežných príčin nízkej hladiny cukru v krvi, vrátane užívania príliš veľkého množstva inzulínu alebo iných liekov na cukrovku, vynechania alebo odloženia jedla alebo občerstvenia, konzumácie alkoholu, zvýšenia úrovne fyzickej aktivity bez úpravy príjmu liekov alebo potravín a niektorých liekov, ktoré zvyšujú tvorbu inzulínu.

Otázka č. 3: Ako môžem liečiť nízku hladinu cukru v krvi?

Odpoveď č. 3: Liečba nízkej hladiny cukru v krvi zahŕňa konzumáciu rýchlo pôsobiaceho zdroja glukózy, ako sú cukríky, džús alebo glukózový gél, konzumáciu občerstvenia, ktoré obsahuje sacharidy aj bielkoviny, napríklad sušienky s arašidovým maslom, a častú kontrolu hladiny cukru v krvi. Dôležité je tiež plánovať si jedlá a občerstvenie vopred a nevynechávať ich alebo neodkladať. Ak sa často vyskytuje nízka hladina cukru v krvi, je dôležité poradiť sa s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti o úprave liekov alebo liečby. V prípade závažných príznakov, ako je bezvedomie alebo záchvaty, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Zdroje použité v článku: