Tag: duševné zdravie

Depresia a disociácia: Je to symptóm duševného stavu?

Depresia a disociácia: Je to príznak duševného stavu? Depresia a disociácia sú dva bežné stavy duševného zdravia, ktoré sa môžu vyskytovať samostatne alebo vo vzájomnej kombinácii. Kým depresia je charakterizovaná pretrvávajúcimi pocitmi smútku, beznádeje a straty záujmu o predtým príjemné činnosti, disociácia je obranný mechanizmus, ktorý umožňuje jednotlivcovi odpútať sa od traumatickej alebo stresujúcej situácie.…
Read more

Škála pozitívnych a negatívnych symptómov: Pochopenie a meranie symptómov duševného zdravia

Škála pozitívnych a negatívnych symptómov: Pochopenie a meranie symptómov duševného zdravia Duševné zdravie je dôležitým aspektom celkového zdravia a pohody. Škála pozitívnych a negatívnych symptómov (PANSS) je bežne používaný nástroj na meranie a hodnotenie symptómov u osôb s duševnými poruchami vrátane schizofrénie a iných psychóz. PANSS meria pozitívne aj negatívne príznaky a poskytuje komplexné posúdenie…
Read more

Derealizácia: Pochopenie tohto symptómu a jeho príčin

Derealizácia: Pochopenie tohto symptómu a jeho príčin Derealizácia je typ disociatívneho zážitku, ktorý spôsobuje, že človek má pocit, že svet okolo neho nie je skutočný alebo je cudzí a neznámy. Môže to byť desivý a dezorientujúci zážitok a môže mať veľký vplyv na kvalitu života človeka. V tomto článku sa budeme zaoberať príznakmi, príčinami a…
Read more

Prevzatie kontroly nad duševným zdravím: Pracovný list na zvládanie symptómov

Prevzatie kontroly nad duševným zdravím: Pracovný list na zvládanie symptómov Úvod Duševné zdravie je dôležitým aspektom celkového zdravia, ale jeho zvládanie môže byť náročné, najmä keď sa objavia symptómy. Či už ide o stres, úzkosť alebo depresiu, tieto stavy môžu zasahovať do každodenného života a ovplyvňovať našu schopnosť cítiť sa šťastne a naplnene. Dobrou správou…
Read more

Disociácia: Pochopenie symptómu a ako sa s ním vyrovnať

Disociácia: Pochopenie symptómu a ako sa s ním vyrovnať Disociácia je termín používaný na opis širokej škály zážitkov, ktoré zahŕňajú rozpojenie medzi myšlienkami, spomienkami, emóciami, pocitmi alebo zmyslom pre identitu. Môže sa pohybovať od miernych, dočasných pocitov odlúčenia od okolia až po závažnejšie a pretrvávajúce narušenie pocitu vlastného ja. Príznaky disociácie Pocit, akoby ste sa…
Read more

Krátky zoznam symptómov: Nástroj na hodnotenie duševného zdravia

Brief Symptom Inventory: Nástroj na hodnotenie duševného zdravia Stručný zoznam symptómov (Brief Symptom Inventory, BSI) je široko používaný nástroj na hodnotenie duševného zdravia. Je to 53-položkový dotazník s vlastným hlásením, ktorý poskytuje účinný a nákladovo efektívny spôsob merania závažnosti psychiatrických symptómov v rôznych klinických a neklinických populáciách. BSI sa rýchlo a jednoducho administruje, čo z…
Read more

Symptómy traumy: Pochopenie vplyvu traumatických udalostí na duševné zdravie

Symptómy traumy: Symptómy traumy: Pochopenie vplyvu traumatických udalostí na duševné zdravie Trauma je definovaná ako hlboko stresujúci alebo znepokojujúci zážitok, ktorý môže spôsobiť trvalé emocionálne, psychické a fyzické následky. Traumatizujúce udalosti môžu siahať od prírodných katastrof, vážnych nehôd, násilia alebo zneužívania až po náhlu stratu blízkej osoby. Trauma môže mať hlboký vplyv na duševné zdravie…
Read more

Hyperfixácia a úzkosť: Pochopenie prepojenia a ako ho prekonať

Hyperfixácia a úzkosť: Pochopenie súvislosti a spôsob jej prekonania Hyperfixácia, známa aj ako obsedantné zameranie alebo nadmerné zaujatie, sa vzťahuje na intenzívny, trvalý a rigidný záujem o konkrétny predmet, myšlienku alebo činnosť, ktorý zasahuje do každodenného života. Úzkosť je na druhej strane normálna reakcia na stres charakterizovaná pocitmi obáv, nervozity a strachu. Keď sa však…
Read more

Psychóza: Pochopenie skrytého príznaku rôznych duševných porúch

Psychóza: Pochopenie skrytého príznaku rôznych duševných porúch Psychóza je lekársky termín používaný na opis stavu mysle charakterizovaného odtrhnutím od reality. Ľudia so psychózou môžu mať halucinácie, bludy a iné príznaky, ktoré im sťažujú rozlišovanie toho, čo je skutočné a čo nie. Tento stav sa môže vyskytnúť v dôsledku rôznych duševných ochorení, ako je schizofrénia, bipolárna…
Read more

Príznaky depresie: Rozpoznanie príznakov a hľadanie pomoci

Príznaky depresie: Rozpoznanie príznakov a hľadanie pomoci Depresia je bežný stav duševného zdravia, ktorý postihuje milióny ľudí na celom svete. Môže spôsobovať pocity smútku, beznádeje a straty záujmu o činnosti, ktoré kedysi prinášali radosť. Neliečená depresia môže viesť k závažným komplikáciám vrátane zhoršenej kvality života, zníženej produktivity a dokonca myšlienok na samovraždu. Príznaky depresie Príznaky…
Read more

Klamstvo: Pochopenie symptómov a možných sprievodných javov

Bludy: Pochopenie príznakov a možných sprievodných javov Blud je falošné presvedčenie, ktoré je silne zakorenené napriek dôkazom o opaku. Ľudia s bludmi môžu interpretovať udalosti zvláštnym spôsobom alebo zastávať presvedčenia, ktoré nie sú založené na realite. To im môže spôsobiť značné utrpenie a ovplyvniť ich každodenný život a vzťahy. Príznaky Nižšie sú uvedené bežné príznaky…
Read more