Konverzná porucha vs. porucha so somatickými príznakmi: Aký je medzi nimi rozdiel?

Konverzná porucha vs. porucha so somatickými príznakmi: Aký je medzi nimi rozdiel?

Konverzná porucha a Porucha so somatickými príznakmi sú stavy, ktoré zahŕňajú fyzické príznaky, ktoré nemožno vysvetliť zdravotným stavom. Medzi nimi však existujú rozdiely, ktoré je dôležité pochopiť.

Konverzná porucha

Konverzná porucha, známa aj ako porucha funkčných neurologických symptómov, je stav, pri ktorom sa u osoby vyskytujú fyzické symptómy, ktoré nemožno vysvetliť zdravotným stavom. Tieto príznaky môžu zahŕňať problémy s pohybom alebo vnímaním, ako je slabosť, tras alebo slepota. Tieto príznaky často súvisia s psychickým alebo emocionálnym stresom a nie sú zámerne vyvolané alebo predstierané.

Porucha so somatickými príznakmi

Somatická symptómová porucha, predtým známa ako somatoformná porucha, je stav, keď osoba pociťuje fyzické symptómy, ktoré nie sú zámerne vyvolané alebo predstierané, ale sú nadmerné alebo neprimerané zdravotnému stavu, ktorý ich spôsobuje. Osoba môže byť zaujatá svojimi symptómami a strachom z vážneho ochorenia, pričom toto zaujatie môže spôsobovať značné utrpenie a narúšať jej každodenný život.

Rozdiely medzi konverznou poruchou a poruchou so somatickými príznakmi

Hlavný rozdiel medzi konverznou poruchou a poruchou so somatickými príznakmi spočíva v tom, že konverzná porucha zahŕňa fyzické príznaky, ktoré súvisia s psychickým alebo emocionálnym stresom a nie sú zámerne vyvolané alebo predstierané, zatiaľ čo porucha so somatickými príznakmi zahŕňa fyzické príznaky, ktoré nie sú zámerne vyvolané alebo predstierané, ale sú nadmerné alebo neprimerané zdravotnému stavu, ktorý ich spôsobuje.

Ďalší rozdiel spočíva v tom, že u ľudí s konverznou poruchou môže dôjsť k náhlemu nástupu príznakov, zatiaľ čo ľudia s poruchou somatických príznakov majú často dlhodobé fyzické príznaky.

Liečba

Liečba konverznej poruchy aj poruchy so somatickými príznakmi môže zahŕňať kombináciu liekov a terapie. Na zvládnutie príznakov sa môžu predpísať antidepresíva a lieky proti úzkosti. Pri riešení základných emocionálnych a psychologických problémov, ktoré môžu prispievať k fyzickým príznakom, môže byť užitočná psychoterapia, napríklad kognitívno-behaviorálna terapia.

Je dôležité vyhľadať liečbu u odborníka na duševné zdravie, ktorý má skúsenosti s týmito stavmi, pretože liečba a zvládanie môžu byť zložité.

Na záver možno povedať, že konverzná porucha a porucha so somatickými príznakmi sú stavy, ktoré zahŕňajú fyzické príznaky, ktoré nemožno vysvetliť zdravotným stavom, ale medzi nimi existujú rozdiely, ktoré je dôležité pochopiť. Liečba oboch stavov môže zahŕňať kombináciu liekov a terapie a je dôležité vyhľadať liečbu u odborníka na duševné zdravie, ktorý má s týmito stavmi skúsenosti.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Ako človek, ktorý sa osobne stretol s konverznou poruchou aj s poruchou so somatickými príznakmi, som sa chcel podeliť o niekoľko tipov, ktoré mi pomohli zvládnuť moje príznaky.

V prvom rade je dôležité nájsť si terapeuta, s ktorým sa cítite dobre a ktorému môžete dôverovať. To môže byť dlhý proces, ale nájsť správneho terapeuta je kľúčové pre to, aby ste z terapeutických sedení vyťažili čo najviac.

Po druhé, vedenie denníka môže byť mimoriadne užitočné pri zvládaní vašich príznakov. Zapisovanie vašich príznakov, spúšťačov a emócií vám môže pomôcť identifikovať vzorce a nájsť spôsoby, ako sa s nimi vyrovnať. Môže vám tiež pomôcť sledovať váš pokrok a dať vám pocit kontroly nad vašimi príznakmi.

Po tretie, zaradenie fyzickej aktivity do vášho každodenného režimu môže mať veľký vplyv na vaše príznaky. Nemusí to byť nič intenzívne, aj len 30-minútová prechádzka môže pomôcť uvoľniť nahromadený stres a zlepšiť vašu celkovú náladu.

Nakoniec, nebojte sa obrátiť na priateľov a rodinu so žiadosťou o podporu. Mať silný podporný systém môže mať veľký význam pri zvládaní vašich príznakov a zlepšovaní vašej celkovej pohody.

Celkovo mi tieto tipy veľmi pomohli pri zvládaní mojich príznakov a dúfam, že môžu byť užitočné aj pre ostatných. Nevzdávajte sa a pamätajte, že vyhľadanie pomoci a liečby je prejavom sily.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aký je rozdiel medzi konverznou poruchou a poruchou so somatickými príznakmi?

Odpoveď č. 1: Konverzná porucha a porucha so somatickými príznakmi sú stavy, ktoré zahŕňajú fyzické príznaky, ktoré nemožno vysvetliť zdravotným stavom. Hlavný rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že konverzná porucha zahŕňa fyzické symptómy, ktoré súvisia so psychickým alebo emocionálnym stresom a nie sú zámerne vyvolané alebo predstierané, zatiaľ čo somatická symptómová porucha zahŕňa fyzické symptómy, ktoré nie sú zámerne vyvolané alebo predstierané, ale sú nadmerné alebo neprimerané zdravotnému stavu, ktorý ich spôsobuje.

Otázka č. 2: Aké sú spoločné príznaky konverznej poruchy a poruchy so somatickými príznakmi?

Odpoveď č. 2: Medzi bežné príznaky konverznej poruchy môžu patriť problémy s pohybom alebo vnímaním, ako je slabosť, tras alebo slepota, zatiaľ čo medzi bežné príznaky somatickej symptómovej poruchy môžu patriť chronická bolesť, únava alebo gastrointestinálne problémy. Je dôležité poznamenať, že príznaky oboch stavov sa môžu veľmi líšiť a môžu byť špecifické pre každého jednotlivca.

Otázka č. 3: Aká je liečba konverznej poruchy a poruchy so somatickými príznakmi?

Odpoveď č. 3: Liečba konverznej poruchy aj poruchy so somatickými príznakmi môže zahŕňať kombináciu liekov a terapie. Na zvládnutie príznakov sa môžu predpísať antidepresíva a lieky proti úzkosti a pri riešení základných emocionálnych a psychologických problémov, ktoré môžu prispievať k fyzickým príznakom, môže byť užitočná psychoterapia, napríklad kognitívno-behaviorálna terapia. Je dôležité vyhľadať liečbu u odborníka na duševné zdravie, ktorý má skúsenosti s týmito stavmi, pretože liečba a zvládanie môžu byť zložité.Zdroje použité v článku: