Tag: terapia

Hádanka porúch osobnosti: Definovanie symptómov antisociálnej poruchy osobnosti

Antisociálna porucha osobnosti: Pochopenie definujúcich príznakov Antisociálna porucha osobnosti, známa aj ako sociopatia, je duševný stav charakterizovaný pretrvávajúcim nerešpektovaním etiky a morálnych kódexov, ako aj nerešpektovaním práv a pocitov iných. Ľudia s touto poruchou sa často dopúšťajú kriminálneho správania a majú problémy s nadväzovaním a udržiavaním vzťahov. Tu sú niektoré z charakteristických príznakov antisociálnej poruchy…
Read more

Depresia a disociácia: Je to symptóm duševného stavu?

Depresia a disociácia: Je to príznak duševného stavu? Depresia a disociácia sú dva bežné stavy duševného zdravia, ktoré sa môžu vyskytovať samostatne alebo vo vzájomnej kombinácii. Kým depresia je charakterizovaná pretrvávajúcimi pocitmi smútku, beznádeje a straty záujmu o predtým príjemné činnosti, disociácia je obranný mechanizmus, ktorý umožňuje jednotlivcovi odpútať sa od traumatickej alebo stresujúcej situácie.…
Read more

POSTTRAUMATICKÁ STRESOVÁ PORUCHA: Pochopenie symptómov a možnosti liečby

PTSD: Pochopenie symptómov a možností liečby Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je duševné ochorenie, ktoré postihuje milióny ľudí na celom svete. Je to reakcia na traumatickú udalosť alebo sériu udalostí, ktoré spôsobujú výrazné utrpenie alebo strach. Ľudia, ktorí trpia posttraumatickou stresovou poruchou, môžu traumatickú udalosť znovu prežívať prostredníctvom vtieravých myšlienok alebo spomienok a pri spomienke na…
Read more

Schizofrénia: Pozitívne príznaky, ktoré potrebujete poznať

Schizofrénia: Pozitívne príznaky, ktoré potrebujete poznať Schizofrénia je duševná porucha, ktorá ovplyvňuje myslenie, cítenie a správanie človeka. Ide o chronické ochorenie, ktoré môže byť vyčerpávajúce a náročné na zvládnutie, ale so správnou liečbou a podporou je možné žiť plnohodnotný život. V tomto článku sa zameriame na pozitívne príznaky schizofrénie, ktoré sa týkajú zážitkov, ktoré sa…
Read more

10 hlavných príznakov smútku a ako ich prekonať

10 hlavných príznakov smútku a ako ich prekonať Smútok je bežný emocionálny zážitok, ktorý v určitom okamihu života postihne každého. Je normálne cítiť sa smutný po prežití straty, sklamania alebo zmeny, ale keď smútok pretrváva a zasahuje do každodenných aktivít, môže to znamenať vážnejší problém, napríklad depresiu. Tu je 10 hlavných príznakov smútku a spôsoby,…
Read more

Odhalenie skrytých symptómov posttraumatického stresu a ako sa s nimi vyrovnať

Odhalenie skrytých symptómov PTS a ako sa s nimi vyrovnať PTS je skratka pre posttraumatický stres a je to duševné ochorenie, ktoré postihuje mnohých ľudí, ktorí zažili traumatickú udalosť, ako napríklad vojenský boj, fyzické alebo sexuálne napadnutie alebo prírodné katastrofy. Príznaky PTS môžu byť závažné a dlhotrvajúce a môžu zasahovať do každodenného života, vzťahov a…
Read more

Lieky vs. symptómy posttraumatickej stresovej poruchy: Ktorý z nich vyhrá bitku?

Lieky vs. symptómy posttraumatickej stresovej poruchy: Ktorý z nich vyhrá bitku? Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je duševné ochorenie, ktoré postihuje milióny ľudí na celom svete. Môže byť spôsobená prežitím traumatizujúcej udalosti, ako je napríklad prírodná katastrofa, vážna nehoda, boj alebo fyzické či sexuálne napadnutie, alebo tým, že ste boli jej svedkom. Mnohí ľudia s posttraumatickou…
Read more

Konverzná porucha vs. porucha so somatickými príznakmi: Aký je medzi nimi rozdiel?

Konverzná porucha vs. porucha so somatickými príznakmi: Aký je medzi nimi rozdiel? Konverzná porucha a Porucha so somatickými príznakmi sú stavy, ktoré zahŕňajú fyzické príznaky, ktoré nemožno vysvetliť zdravotným stavom. Medzi nimi však existujú rozdiely, ktoré je dôležité pochopiť. Konverzná porucha Konverzná porucha, známa aj ako porucha funkčných neurologických symptómov, je stav, pri ktorom sa…
Read more

Symptóm poklesu chodidla: pochopenie príčin a možností liečby

Symptóm poklesu chodidla: pochopenie príčin a možností liečby Pokles chodidla, známy aj ako drop foot, je stav, ktorý sťažuje zdvíhanie prednej časti chodidla. To môže viesť k zakopnutiu a ťažkostiam pri chôdzi, behu alebo stúpaní po schodoch. V tomto článku sa budeme venovať príznakom, príčinám a možnostiam liečby poklesu chodidla. Príznaky poklesu chodidla Ťažkosti so…
Read more

Pozitívne príznaky: Zvládanie výziev spojených so schizofréniou

Pozitívne symptómy: Zvládanie výziev spojených so schizofréniou Schizofrénia je chronické a závažné duševné ochorenie charakterizované celým radom príznakov, ktoré môžu ovplyvňovať myslenie, cítenie a správanie človeka. Pozitívne príznaky, známe aj ako psychotické príznaky, sú príznaky, ktoré zahŕňajú zmeny v myšlienkových vzorcoch a vnímaní, napríklad počúvanie hlasov, ktoré iní nepočujú, alebo falošné presvedčenia. Tieto príznaky môžu…
Read more

Výron kolena: Tipy a triky na zotavenie

Podvrtnutie kolena: Tipy a triky na zotavenie Podvrtnutie kolena je bežné zranenie, ku ktorému dochádza pri natiahnutí alebo roztrhnutí väzov, ktoré podporujú koleno. Závažnosť podvrtnutia sa môže pohybovať od mierneho natiahnutia až po úplné roztrhnutie a čas potrebný na zotavenie z podvrtnutia kolena sa môže líšiť v závislosti od závažnosti zranenia. Príznaky podvrtnutia kolena Bolesť,…
Read more