Odhalenie skrytých symptómov posttraumatického stresu a ako sa s nimi vyrovnať

Odhalenie skrytých symptómov PTS a ako sa s nimi vyrovnať

PTS je skratka pre posttraumatický stres a je to duševné ochorenie, ktoré postihuje mnohých ľudí, ktorí zažili traumatickú udalosť, ako napríklad vojenský boj, fyzické alebo sexuálne napadnutie alebo prírodné katastrofy. Príznaky PTS môžu byť závažné a dlhotrvajúce a môžu zasahovať do každodenného života, vzťahov a schopnosti pracovať.

V tomto článku sa bližšie pozrieme na skryté príznaky PTS a na to, čo môžete urobiť, aby ste sa s nimi vyrovnali.

Bežné príznaky PTS

Príznaky PTS možno rozdeliť do štyroch hlavných kategórií: opätovné prežívanie, vyhýbanie sa, negatívne zmeny nálady a myslenia a zvýšená vzrušivosť.

 • Opätovné prežívanie: Patria sem flashbacky, nočné mory a vtieravé spomienky na traumatickú udalosť. Tie môže vyvolať čokoľvek, čo vám pripomenie udalosť, napríklad zvuk, vôňa alebo obraz.
 • Vyhýbanie sa: Zahŕňa vyhýbanie sa miestam, ľuďom alebo činnostiam, ktoré vám pripomínajú udalosť, alebo úplné vyhýbanie sa rozprávaniu o udalosti. Môžete mať tiež problémy so zapamätaním si dôležitých častí udalosti.
 • Negatívne zmeny nálady a myslenia: Môžu zahŕňať pocity viny, hanby alebo hnevu, ako aj stratu záujmu o život alebo pocit odlúčenia od ostatných. Môžete mať aj negatívne myšlienky o sebe alebo o svete okolo vás.
 • Zvýšená vzrušivosť: Patria sem ťažkosti so spánkom, podráždenosť a ľahká vyľakanosť. Môžete tiež pociťovať zvýšenú ostražitosť alebo byť stále v strehu.

Je dôležité si uvedomiť, že každý prežíva PTS inak a príznaky môžu byť od miernych až po závažné. Niektorí ľudia môžu pociťovať len jeden alebo dva príznaky, zatiaľ čo iní môžu pociťovať všetky štyri.

Ako sa vyrovnať s príznakmi PTS

Ak bojujete s PTS, je dôležité vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie. K dispozícii je mnoho účinných spôsobov liečby, vrátane:

 • Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT): Tento typ terapie vám pomôže zmeniť negatívne myšlienky a správanie, ktoré sú spojené s vašou traumatickou skúsenosťou.
 • Expozičná terapia: Táto terapia zahŕňa postupnú konfrontáciu spomienok a pocitov spojených s vašou traumatickou udalosťou v kontrolovanom a bezpečnom prostredí.
 • Desenzibilizácia a opätovné spracovanie očnými pohybmi (EMDR): Táto terapia spočíva v tom, že sa sústredíte na traumatickú spomienku a pohybujete očami tam a späť, čo má pomôcť spomienke, aby sa časom stala menej intenzívnou.
 • Lieky: Antidepresíva a lieky proti úzkosti môžu byť účinné pri zmierňovaní príznakov PTS.

Okrem vyhľadania odbornej pomoci existujú aj niektoré stratégie sebaobsluhy, ktoré vám môžu pomôcť vyrovnať sa s príznakmi PTS, vrátane:

 • Cvičenie: Pravidelná fyzická aktivita môže pomôcť znížiť stres a zlepšiť vašu náladu. Snažte sa každý deň venovať aspoň 30 minút miernemu cvičeniu, napríklad rýchlej chôdzi.
 • Relaxačné techniky: Praktizovanie relaxačných techník, ako je hlboké dýchanie, joga alebo meditácia, môže pomôcť znížiť stres a zlepšiť celkovú pohodu.
 • Spojte sa s ostatnými: Rozhovory s priateľmi alebo rodinnými príslušníkmi alebo vstup do podpornej skupiny vám môžu poskytnúť pocit spojenia a podpory.
 • Starajte sa o seba: Zdravá strava, dostatok spánku a vyhýbanie sa alkoholu a drogám môžu pomôcť zlepšiť vaše fyzické a duševné zdravie.

Posttraumatická stresová porucha je závažný stav, ktorý môže mať hlboký vplyv na váš život, ale je liečiteľný. Ak bojujete s príznakmi PTS, je dôležité vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie. So správnou podporou a liečbou je možné prekonať príznaky PTS a žiť plnohodnotný a šťastný život.

Je tiež dôležité si uvedomiť, že zotavenie z PTS je cesta a môže trvať určitý čas. Na tejto ceste sa môžu vyskytnúť neúspechy, ale s vytrvalosťou a trpezlivosťou môžete dosiahnuť pokrok smerom k uzdraveniu.

Nakoniec je dôležité byť k sebe láskavý a pamätať na to, že nie ste sami. Existujú milióny ľudí, ktorí zažili traumu a úspešne prekonali príznaky posttraumatickej stresovej poruchy. So správnou podporou to dokážete aj vy.

Názor od čitatela

Ahojte všetci,

Chcel som sa podeliť o vlastnú skúsenosť s PTS a o niektoré veci, ktoré mi pomohli vyrovnať sa s jej príznakmi. Bol som v armáde a zažil som traumatickú udalosť, po ktorej som niekoľko rokov bojoval s PTS. Bola to dlhá a ťažká cesta, ale teraz som na oveľa lepšom mieste a chcem ponúknuť nádej a povzbudenie ostatným, ktorí bojujú.

V prvom rade je dôležité pochopiť, že liečenie z PTS je proces a je normálne, že na tejto ceste zažívate vzostupy a pády. Možno budete mať chvíle, keď budete mať pocit, že robíte pokroky, ale potom zažijete neúspech. To je v poriadku, len sa snažte napredovať a vedzte, že každý deň je príležitosťou urobiť pokrok.

Pokiaľ ide o liečbu, vrelo odporúčam vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie. Či už ide o terapiu, lieky alebo kombináciu oboch, odborná pomoc môže byť neuveriteľne prospešná. Osobne mi pomohla najmä kognitívno-behaviorálna terapia (KBT), ktorá mi pomohla identifikovať a spochybniť moje negatívne myšlienky a správanie.

Okrem vyhľadania odbornej pomoci existujú aj niektoré stratégie starostlivosti o seba, ktoré môžu byť mimoriadne užitočné. Zistil som, že pravidelný pohyb, napríklad 30-minútový beh každý deň, bol skvelým spôsobom, ako znížiť stres a zlepšiť náladu. Relaxačné techniky, ako napríklad hlboké dýchanie a meditácia, mi tiež pomohli zvládnuť moje príznaky.

Napokon, spojenie s inými ľuďmi, ktorí zažili podobnú traumu, môže byť neuveriteľne prospešné. Či už je to prostredníctvom podpornej skupiny, rozhovoru s priateľom alebo jednoducho v blízkosti ľudí, ktorí rozumejú tomu, čím prechádzate, sociálna podpora môže byť silným nástrojom pri vašom zotavovaní.

Dúfam, že tieto tipy a triky budú pre niektorých z vás užitočné. Nezabúdajte, že liečenie z posttraumatickej stresovej poruchy si vyžaduje čas, ale so správnou podporou a odhodlaním k vlastnému blahu je možné prekonať príznaky a žiť plnohodnotný a šťastný život.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je posttraumatická stresová porucha (PTSD)?

Odpoveď č. 1: Posttraumatická stresová porucha je duševný stav, ktorý sa môže vyvinúť po tom, čo človek zažije traumatickú udalosť, ako je napríklad prírodná katastrofa, boj, sexuálne alebo fyzické napadnutie alebo iné život ohrozujúce udalosti. Medzi príznaky posttraumatickej stresovej poruchy môžu patriť opakujúce sa a vtieravé myšlienky na traumu, vyhýbavé správanie, emocionálna otupenosť a pocity zvýšenej úzkosti alebo podráždenosti.

Otázka č. 2: Aké sú najčastejšie príznaky posttraumatickej stresovej poruchy?

Odpoveď č. 2: Medzi najčastejšie príznaky posttraumatickej stresovej poruchy patria opakujúce sa a vtieravé myšlienky na traumatickú udalosť, vyhýbavé správanie (napríklad vyhýbanie sa miestam, ľuďom alebo činnostiam, ktoré vyvolávajú spomienky na traumu), emocionálne znecitlivenie (pocit odlúčenia alebo odcudzenia od ostatných) a pocity zvýšenej úzkosti alebo podráždenosti. Medzi ďalšie príznaky môžu patriť poruchy spánku, nočné mory a depresia.

Otázka č. 3: Aké sú najlepšie spôsoby liečby posttraumatickej stresovej poruchy?

Odpoveď č. 3: Najúčinnejšia liečba PTSD zvyčajne zahŕňa kombináciu terapie a liekov. Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT), expozičná terapia a desenzibilizácia a reprocesing očnými pohybmi (EMDR) sú účinné formy terapie na liečbu PTSD. Antidepresíva, ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), môžu byť tiež účinné pri zmierňovaní príznakov. V niektorých prípadoch sa môže odporučiť kombinácia terapie a liekov. Je dôležité spolupracovať s odborníkom na duševné zdravie, aby ste určili najlepší spôsob liečby pre vaše konkrétne potreby a okolnosti.Zdroje použité v článku: