POSTTRAUMATICKÁ STRESOVÁ PORUCHA: Pochopenie symptómov a možnosti liečby

PTSD: Pochopenie symptómov a možností liečby

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je duševné ochorenie, ktoré postihuje milióny ľudí na celom svete. Je to reakcia na traumatickú udalosť alebo sériu udalostí, ktoré spôsobujú výrazné utrpenie alebo strach. Ľudia, ktorí trpia posttraumatickou stresovou poruchou, môžu traumatickú udalosť znovu prežívať prostredníctvom vtieravých myšlienok alebo spomienok a pri spomienke na traumu môžu pociťovať fyzické alebo emocionálne reakcie.

Príznaky posttraumatickej stresovej poruchy

Príznaky posttraumatickej stresovej poruchy možno všeobecne rozdeliť do štyroch hlavných typov: vtieravé myšlienky, vyhýbanie sa, negatívne zmeny myslenia a nálady a zmeny fyzických a emocionálnych reakcií.

 • Vtieravé myšlienky: Patria sem flashbacky alebo nočné mory o traumatickej udalosti, vtieravé spomienky alebo myšlienky na udalosť. Tieto myšlienky môžu byť veľmi nepríjemné a môžu vyvolávať pocit, že sa opakujú.

 • Vyhýbanie sa: Ľudia s posttraumatickou stresovou poruchou sa môžu vyhýbať pripomienkam traumatickej udalosti, ako sú miesta, ľudia alebo činnosti, ktoré vyvolávajú spomienky na udalosť. Môžu sa tiež vyhýbať rozprávaniu o udalosti alebo mysleniu na ňu.

 • Negatívne zmeny myslenia a nálady: Patria sem pocity viny alebo hanby, strata záujmu o predtým príjemné činnosti, pocity izolácie, ťažkosti s dôverou k iným a pocity beznádeje alebo zúfalstva.

 • Zmeny fyzických a emocionálnych reakcií: U ľudí s posttraumatickou stresovou poruchou sa pri spomienke na traumatickú udalosť môžu vyskytnúť fyzické reakcie, ako je zvýšená srdcová frekvencia, potenie alebo chvenie. Môžu mať aj emocionálne reakcie, ako je hnev, podráždenosť alebo panika.

Príčiny PTSD

PTSD môže byť spôsobená širokou škálou traumatických udalostí, vrátane:

 • prírodné katastrofy, ako sú hurikány, zemetrasenia alebo cunami
 • násilie alebo zneužívanie, napríklad fyzické, sexuálne alebo emocionálne zneužívanie
 • bojové alebo vojenské vystavenie
 • Sexuálne napadnutie alebo zneužitie
 • svedectvo alebo účasť na vážnej nehode
 • život ohrozujúce choroby alebo operácie

Možnosti liečby posttraumatickej stresovej poruchy

Neexistuje univerzálna liečba PTSD, ale k dispozícii je niekoľko účinných možností. Najúčinnejšia liečba závisí od konkrétneho človeka a závažnosti jeho príznakov.

 • Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT): Tento typ terapie sa zameriava na zmenu myšlienok a správania spojených s PTSD. Pomáha jednotlivcom pochopiť a zvládnuť ich myšlienky, pocity a správanie súvisiace s traumatickou udalosťou.

 • Expozičná terapia: Táto terapia zahŕňa konfrontáciu s traumatickými spomienkami, myšlienkami alebo pocitmi spojenými s udalosťou. Pomáha jednotlivcom spracovať traumatickú udalosť a znížiť ich strach a úzkosť s ňou spojenú.

 • Desenzibilizácia a reprocesing očnými pohybmi (EMDR): Táto terapia využíva očné pohyby, poklepávanie alebo iné podnety, ktoré pomáhajú jednotlivcom spracovať a integrovať ich traumatické spomienky.

 • Lieky: Antidepresíva, napríklad selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), môžu byť účinné pri zmierňovaní príznakov posttraumatickej stresovej poruchy. Pri zmierňovaní fyzických príznakov spojených s PTSD môžu byť nápomocné aj iné lieky, napríklad beta-blokátory alebo prazosín.

 • Podporné skupiny: Rozhovory s inými ľuďmi, ktorí zažili podobné traumatické udalosti, môžu byť užitočné pri zmierňovaní príznakov PTSD. Podporné skupiny môžu jednotlivcom poskytnúť bezpečné a podporné prostredie, v ktorom môžu hovoriť o svojich skúsenostiach a pocitoch.

Ak vy alebo niekto, koho poznáte, pociťuje príznaky PTSD, je dôležité vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie. Pri správnej liečbe je možné zotaviť sa a žiť plnohodnotný život.

Názor od čitatela

Skvelý článok, zahŕňa základy PTSD a rôzne možnosti liečby. Žijem s PTSD už niekoľko rokov a zistil som, že začlenenie všímavosti do mojej každodennej rutiny mi neuveriteľne pomáha pri zvládaní mojich príznakov. Každý deň začínam dvadsaťminútovou meditáciou, ktorá mi pomáha zostať sústredený a koncentrovaný počas celého dňa. Počas dňa sa tiež snažím zaradiť hlboké dýchacie cvičenia, najmä keď sa cítim podnetne. Tieto techniky mi pomohli lepšie si uvedomiť svoje myšlienky a emócie a umožnili mi zvládať svoje reakcie na ne. Okrem toho som zistil, že cvičenie je pre mňa záchranou. Dokonca aj obyčajná 30-minútová prechádzka dokáže výrazne zmeniť to, ako sa cítim. Endorfíny uvoľnené počas cvičenia majú na telo upokojujúci účinok a pomáhajú znižovať úzkosť a stres. A nakoniec, veľmi odporúčam nájsť si systém podpory, či už prostredníctvom podpornej skupiny, terapeuta alebo blízkych priateľov a rodiny. Mať ľudí, s ktorými sa môžete porozprávať a ktorí rozumejú tomu, čím prechádzate, môže byť neuveriteľne liečivé a posilňujúce.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je posttraumatická stresová porucha a čo ju spôsobuje?

Odpoveď č. 1: PTSD je skratka pre posttraumatickú stresovú poruchu a je to duševný stav, ktorý sa môže vyvinúť po tom, čo človek zažije traumatickú udalosť alebo je jej svedkom. Traumatizujúcou udalosťou môže byť čokoľvek, čo vyvoláva intenzívny strach, bezmocnosť alebo hrôzu, napríklad prírodná katastrofa, vojenský boj, sexuálne napadnutie alebo autonehoda. Posttraumatická stresová porucha je spôsobená prirodzenou reakciou organizmu na stres, ktorá môže narušiť normálne fungovanie mozgu a viesť k vzniku príznakov, ako sú nočné mory, záblesky, úzkosť a vyhýbavé správanie.

Otázka č. 2: Aké sú najčastejšie príznaky posttraumatickej stresovej poruchy?

Odpoveď č. 2: Medzi najčastejšie príznaky PTSD patria:

vtieravé myšlienky alebo spomienky na traumatickú udalosť
Nočné mory alebo živé záblesky traumatickej udalosti
Vyhýbanie sa, napríklad vyhýbanie sa miestam, ľuďom alebo činnostiam, ktoré vyvolávajú spomienky na traumatickú udalosť
negatívne myšlienky a pocity, ako je vina, hanba alebo pocit beznádeje
príznaky nadmerného vzrušenia, ako sú ťažkosti so spánkom, podráždenosť alebo ľahká vyľakanosť
Depresia a úzkosťDôležité je poznamenať, že nie u každého, kto zažije traumatickú udalosť, sa vyvinie posttraumatická stresová porucha a príznaky môžu mať rôznu závažnosť a trvanie.

Otázka č. 3: Aké sú dostupné možnosti liečby PTSD?

Odpoveď č. 3: Najúčinnejšia liečba PTSD zvyčajne zahŕňa kombináciu terapie a liekov. Medzi bežne používané terapeutické techniky pri PTSD patria:

Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT)
desenzibilizácia a reprocesing očnými pohybmi (EMDR)
predĺžená expozičná terapia
Terapia kognitívneho spracovaniaMedikamenty, ktoré sa môžu predpisovať pri PTSD, zahŕňajú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), ako sú sertralín (Zoloft) a paroxetín (Paxil), a lieky proti úzkosti, ako sú alprazolam (Xanax) a klonazepam (Klonopin). Je dôležité spolupracovať s odborníkom na duševné zdravie, aby sa určil najlepší plán liečby pre vaše individuálne potreby.

Zdroje použité v článku: