Tag: symptómy

Skóre symptómov AUA: Ako merať a riadiť svoje symptómy

AUA Symptom Score: Ako merať a riadiť svoje symptómy AUA Symptom Score je štandardný nástroj používaný poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na meranie a monitorovanie symptómov dolných močových ciest (LUTS). LUTS je bežný stav, ktorý postihuje milióny ľudí na celom svete a môže mať významný vplyv na kvalitu života. V tomto článku sa budeme venovať skóre symptómov…
Read more

Kontrolný zoznam po otrase: Pochopenie a zvládanie symptómov

Pochopenie a zvládanie symptómov po otrase mozgu Otras mozgu je typ traumatického poškodenia mozgu (TBI), ktoré môže nastať po údere do hlavy alebo náraze do tela. Otras mozgu môže spôsobiť celý rad príznakov a je dôležité poznať tieto príznaky, aby ste mohli prijať vhodné opatrenia na ich zvládnutie. V tomto článku si preberieme kontrolný zoznam…
Read more

Príznaky a symptómy syfilisu: Pochopenie skrytej epidémie

Príznaky a symptómy syfilisu: Pochopenie skrytej epidémie Syfilis je sexuálne prenosná infekcia (STI) spôsobená baktériou Treponema pallidum. Ide o ochorenie, ktoré sa vyskytuje už po stáročia a je označované ako “veľký imitátor” vzhľadom na širokú škálu príznakov, ktoré môžu napodobňovať iné ochorenia. Neliečený syfilis môže spôsobiť vážne zdravotné problémy a dokonca aj smrť. V tomto…
Read more

Škála pozitívnych a negatívnych symptómov: Pochopenie a meranie symptómov duševného zdravia

Škála pozitívnych a negatívnych symptómov: Pochopenie a meranie symptómov duševného zdravia Duševné zdravie je dôležitým aspektom celkového zdravia a pohody. Škála pozitívnych a negatívnych symptómov (PANSS) je bežne používaný nástroj na meranie a hodnotenie symptómov u osôb s duševnými poruchami vrátane schizofrénie a iných psychóz. PANSS meria pozitívne aj negatívne príznaky a poskytuje komplexné posúdenie…
Read more

Spektrum somatických symptómov: Pochopenie poruchy so somatickými príznakmi

Spektrum somatických symptómov: Chápanie poruchy somatických symptómov Somatické symptómy sa vzťahujú na fyzické pocity, ktoré človek prežíva, ale nie sú spôsobené žiadnou zjavnou organickou príčinou. Označujú sa aj ako poruchy somatických príznakov alebo somatoformné poruchy. Pojem “somatický” znamená “z tela”. Porucha somatických príznakov je duševný stav, ktorý zahŕňa intenzívne a pretrvávajúce obavy z telesných príznakov,…
Read more

Teória manažmentu symptómov: Komplexná príručka na pochopenie a zvládanie symptómov

Teória zvládania symptómov: Komplexný sprievodca pre pochopenie a zvládanie vašich symptómov Zvládanie symptómov môže byť náročná úloha, najmä ak nepoznáte základy teórie zvládania symptómov. V tejto komplexnej príručke vám vysvetlíme, čo je to teória zvládania symptómov, bežné symptómy, ktoré ľudia pociťujú, ich príčiny a rôzne možnosti liečby, ktoré sú k dispozícii na pomoc pri zvládaní…
Read more

Konečný kontrolný zoznam symptómov BPD: Na čo si dávať pozor

Konečný kontrolný zoznam symptómov BPD: Na čo si dávať pozor Hraničná porucha osobnosti (BPD) je duševné ochorenie, ktoré ovplyvňuje spôsob, akým človek vníma a komunikuje s ostatnými, svoje emócie a správanie. Vyznačuje sa nestabilitou nálad, vzťahov a sebaobrazu, čo môže viesť k impulzívnemu a bezohľadnému správaniu. Tu je konečný kontrolný zoznam príznakov, na čo si…
Read more

Menoquil: Úľava od symptómov menopauzy v každej fľaši

Menoquil: Úľava od symptómov menopauzy v každej fľaši Menopauza je prirodzený biologický proces, ktorý nastáva u žien, keď sa blíži koniec ich reprodukčného veku. Vyznačuje sa trvalým ukončením menštruácie a plodnosti. Počas tohto prechodu môžu ženy pociťovať celý rad príznakov, ktoré môžu byť od miernych až po závažné a môžu trvať niekoľko rokov. Medzi najčastejšie…
Read more

Prevzatie kontroly nad duševným zdravím: Pracovný list na zvládanie symptómov

Prevzatie kontroly nad duševným zdravím: Pracovný list na zvládanie symptómov Úvod Duševné zdravie je dôležitým aspektom celkového zdravia, ale jeho zvládanie môže byť náročné, najmä keď sa objavia symptómy. Či už ide o stres, úzkosť alebo depresiu, tieto stavy môžu zasahovať do každodenného života a ovplyvňovať našu schopnosť cítiť sa šťastne a naplnene. Dobrou správou…
Read more

Príznaky vs. symptómy: Aký je medzi nimi rozdiel a prečo na tom záleží?

Príznaky vs. symptómy: Príznaky: Aký je medzi nimi rozdiel a prečo na tom záleží? Pri prechádzaní labyrintom lekárskych informácií sa stretávame so zameniteľným používaním pojmov ako “príznaky” a “symptómy”. Tieto pojmy však nie sú rovnaké a pochopenie rozdielu medzi nimi je kľúčové pre presnú diagnostiku a účinnú liečbu akéhokoľvek zdravotného stavu. Čo sú to príznaky?…
Read more

Kontrola príznakov: Pochopenie príznakov ochorenia

Kontrola príznakov: Pochopenie príznakov ochorenia Poznanie príznakov je veľmi dôležité na to, aby sme pochopili, kedy niečo nie je v poriadku s naším zdravím. Ľudské telo je zložitý systém a komunikuje prostredníctvom rôznych príznakov. Pochopenie týchto príznakov nám môže pomôcť vyhľadať vhodnú lekársku starostlivosť, zabezpečiť správnu diagnózu a vrátiť sa k tomu, aby sme sa…
Read more