Konečný kontrolný zoznam symptómov BPD: Na čo si dávať pozor

Konečný kontrolný zoznam symptómov BPD: Na čo si dávať pozor

Hraničná porucha osobnosti (BPD) je duševné ochorenie, ktoré ovplyvňuje spôsob, akým človek vníma a komunikuje s ostatnými, svoje emócie a správanie. Vyznačuje sa nestabilitou nálad, vzťahov a sebaobrazu, čo môže viesť k impulzívnemu a bezohľadnému správaniu. Tu je konečný kontrolný zoznam príznakov, na čo si treba dávať pozor, ak máte podozrenie, že sa u vás alebo u niekoho, koho poznáte, môže vyskytovať BPD.

Emocionálne príznaky

 • Intenzívne, rýchlo sa meniace nálady
 • Chronické pocity prázdnoty
 • Nestabilné a intenzívne vzťahy, ktoré sa môžu meniť od idealizácie až po devalváciu
 • Vzor sebapoškodzujúceho správania alebo samovražedné myšlienky
 • Chronické pocity nudy a/alebo hnevu
 • ťažkosti s ovládaním hnevu a impulzívnosť
 • Ťažkosti s ovládaním intenzívnych emócií, ako sú úzkosť a depresia

Príznaky správania

 • Impulzívne a bezohľadné správanie, ako je zneužívanie návykových látok, prejedanie sa a rizikové sexuálne správanie
 • Nadväzovanie intenzívnych a nestabilných vzťahov
 • Chronické pocity prázdnoty, ktoré vedú k opakovaným snahám vyhnúť sa opusteniu, ako sú náhle zmeny plánov, intenzívne lipnutie a zúfalé snahy vyhnúť sa samote
 • sebapoškodzovanie alebo samovražedné správanie
 • ťažkosti s určovaním hraníc a rešpektovaním hraníc druhých
 • Chronické pocity nudy a/alebo hnevu, ktoré vedú k agresívnemu správaniu

Kognitívne príznaky

 • Skreslený sebaobraz a pretrvávajúce pocity bezcennosti a nedostatočnosti
 • Čierno-biele myslenie alebo “rozdelenie”, keď sú ľudia vnímaní ako všetci dobrí alebo všetci zlí bez strednej cesty
 • Ťažkosti s rozhodovaním alebo preberaním zodpovednosti za vlastné činy
 • paranoidné myšlienky alebo závažné disociatívne príznaky počas stresových období
 • chronické pocity nudy a/alebo hnevu, ktoré vedú k ťažkostiam so sústredením a pamäťou

Je dôležité si uvedomiť, že tieto príznaky môžu mať veľmi rôznu intenzitu a frekvenciu a každý človek s BPD ich prežíva inak. Ak vy alebo niekto, koho poznáte, pociťuje niektorý z týchto príznakov, je dôležité vyhľadať odbornú pomoc. Pri správnej liečbe môžu ľudia s BPD viesť plnohodnotný život a naučiť sa zvládať svoje príznaky.

Liečba BPD zvyčajne zahŕňa terapiu, napríklad dialektickú behaviorálnu terapiu (DBT), a lieky. DBT je forma kognitívno-behaviorálnej terapie, ktorá sa zameriava na učenie jednotlivcov zručnostiam zvládania svojich emócií a správania. Na zvládnutie príznakov depresie, úzkosti a impulzívnosti sa môžu predpísať lieky.

Ak ste vy alebo niekto, koho poznáte, v kríze, je dôležité okamžite vyhľadať pomoc. Môžete zavolať na Národnú linku prevencie samovrážd na číslo 1-800-273-TALK (8255), kde získate podporu a zdroje.

Na záver možno povedať, že konečný kontrolný zoznam príznakov BPD je užitočným nástrojom pri identifikácii príznakov hraničnej poruchy osobnosti. Pri správnej liečbe sa jednotlivci s BPD môžu naučiť zvládať svoje príznaky a viesť plnohodnotný život. Ak vy alebo niekto, koho poznáte, pociťuje príznaky BPD, neváhajte a obráťte sa na pomoc.

Názor od čitatela

Ahojte všetci,

Chcel som sa podeliť o svoje vlastné skúsenosti s BPD a ponúknuť niekoľko tipov, ktoré mi pomohli pri zvládaní mojich príznakov. S BPD žijem už niekoľko rokov, a hoci to môže byť náročný stav, naučil som sa na tejto ceste niekoľko vecí, ktoré výrazne zmenili môj život.

V prvom rade vrelo odporúčam vyhľadať odbornú pomoc. Tá môže mať podobu terapie alebo liekov, prípadne oboch. Mať niekoho, s kým sa môžete porozprávať a kto rozumie tomu, čím prechádzate, môže byť neuveriteľne užitočné. Aj lieky môžu pomôcť regulovať niektoré intenzívnejšie príznaky, čo vám umožní viac sa sústrediť na terapiu a celkovú pohodu.

Okrem vyhľadania odbornej pomoci sa mi osvedčilo vytvoriť si rutinnú starostlivosť o seba. Tá môže zahŕňať aktivity, ako je cvičenie, cvičenia zamerané na všímavosť a tvorivé aktivity. Tieto aktivity môžu pomôcť regulovať emócie a poskytnúť zdravý odtok zo stresu.

Dôležité je tiež mať vytvorený systém podpory. Môžu to byť priatelia, členovia rodiny alebo podporné skupiny. Obklopenie sa ľuďmi, ktorí vám rozumejú a záleží im na vás, môže byť neuveriteľne upokojujúce a môže poskytnúť pocit spolupatričnosti.

Nakoniec, jedna vec, ktorá mi mimoriadne pomohla, je učenie sa o BPD a vzdelávanie sa o tomto stave. Pochopenie toho, čo sa deje vo vašej vlastnej mysli, môže byť posilňujúce a môže vám pomôcť cítiť sa viac pod kontrolou svojich symptómov.

Dúfam, že tieto tipy budú užitočné aj pre ostatných, ktorí žijú s BPD. Nezabudnite, že nie ste sami a so správnymi nástrojmi a podporou môžete viesť plnohodnotný život aj napriek tomuto stavu.

Dávajte na seba pozor!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je hraničná porucha osobnosti (BPD)?

Odpoveď č. 1: Hraničná porucha osobnosti (BPD) je duševné ochorenie charakterizované intenzívnymi a nestabilnými emóciami, impulzívnym správaním a ťažkosťami vo vzťahoch a v sebavedomí. Ľudia s BPD môžu mať intenzívne výkyvy nálad, strach z opustenia, sebapoškodzujúce správanie a búrlivé vzťahy. BPD je zložitý stav a môže byť ťažké ho diagnostikovať, ale pri správnej liečbe je mnoho jedincov schopných žiť plnohodnotný život.

Otázka č. 2: Aké sú príčiny BPD?

Odpoveď č. 2: Presná príčina BPD nie je známa, ale predpokladá sa, že ide o kombináciu genetických, environmentálnych a psychologických faktorov. Niektoré výskumy naznačujú, že k vzniku BPD môže prispieť trauma alebo zneužívanie v minulosti. Svoju úlohu môžu zohrávať aj iné faktory, ako napríklad dynamika rodiny, zanedbávanie alebo zneužívanie v detstve a stres v ranom veku.

Otázka č. 3: Ako sa lieči BPD?

Odpoveď č. 3: BPD sa lieči kombináciou psychoterapie a liekov. Najčastejšie používanou psychoterapiou pri BPD je dialektická behaviorálna terapia (DBT), čo je forma kognitívno-behaviorálnej terapie špeciálne navrhnutá na liečbu osôb s BPD. Môžu sa predpísať aj antidepresíva alebo antipsychotiká, ktoré pomáhajú regulovať emócie a zvládať špecifické príznaky, ako je napríklad impulzívnosť alebo depresia. Okrem toho môžu byť pri zvládaní príznakov užitočné postupy sebaobsluhy, ako sú cvičenie, všímavosť a tvorivé aktivity. Je dôležité spolupracovať s odborníkom na duševné zdravie, aby ste vypracovali individuálny plán liečby, ktorý vám bude najlepšie vyhovovať.

Zdroje použité v článku: