Nepokojné noci: Je nespavosť príznakom ADHD?

Nepokojné noci: Je nespavosť príznakom ADHD?

Nespavosť je porucha spánku charakterizovaná ťažkosťami so zaspávaním alebo udržaním sa v spánku. ADHD alebo porucha pozornosti/hyperaktivity je neurovývojová porucha, ktorá postihuje deti aj dospelých. U mnohých ľudí s ADHD sa vyskytujú príznaky ako nepokoj, impulzívnosť a ťažkosti s pozornosťou.

Príznaky nespavosti

 • Ťažkosti so zaspávaním
 • časté budenie počas noci
 • Príliš skoré ranné prebúdzanie
 • Pocit únavy a malátnosti počas dňa
 • podráždenosť a znížená sústredenosť

Príznaky ADHD

 • Ťažkosti s pozornosťou
 • Impulzívnosť
 • Nepokoj a neposednosť
 • ťažkosti s plnením úloh
 • Zabúdanie

Ako spolu súvisia nespavosť a ADHD

Štúdie ukázali, že až 60 % jedincov s ADHD má príznaky nespavosti. V niektorých prípadoch môžu príznaky ADHD prispieť k vzniku nespavosti. Napríklad nepokoj a impulzívnosť môžu sťažovať zaspávanie a udržanie spánku.

Na druhej strane, nespavosť môže tiež zhoršiť príznaky ADHD. Ľudia s nespavosťou môžu mať počas dňa problémy s pozornosťou a sústredením, čo vedie k zníženiu produktivity a výkonnosti.

Možnosti liečby

Existuje niekoľko možností liečby nespavosti aj ADHD vrátane:

Insomnia

 • Kognitívno-behaviorálna terapia nespavosti (CBT-I)
 • Lieky, ako sú sedatíva a nebenzodiazepínové hypnotiká
 • Zavedenie dôsledného spánkového režimu
 • relaxačné techniky, ako je meditácia a hlboké dýchanie
 • vyhýbanie sa kofeínu a alkoholu pred spaním

ADHD

 • Stimulačné lieky, ako je metylfenidát (Ritalin) a amfetamíny (Adderall)
 • Nestimulačné lieky, ako je atomoxetín (Strattera)
 • Behaviorálna terapia a poradenstvo
 • Cvičenie a fyzická aktivita
 • Vyvážená strava a pravidelný spánok

Je dôležité spolupracovať s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby sa určil najlepší spôsob liečby pre vás. Ak máte príznaky nespavosti aj ADHD, môže byť potrebné liečiť oba stavy, aby sa dosiahli optimálne výsledky.

Na záver možno povedať, že nespavosť je bežným príznakom ADHD. Ak sa u vás vyskytujú príznaky oboch stavov, je dôležité vyhľadať liečbu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Správnym plánom liečby je možné zvládnuť oba stavy a dosiahnuť kvalitný spánok.

Názor od čitatela

Ahoj všetci! Už nejaký čas som pravidelným čitateľom tejto stránky a dozvedel som sa veľa o rôznych zdravotných stavoch vrátane ADHD a nespavosti. Chcel som sa podeliť o vlastné skúsenosti s týmito stavmi a ponúknuť niekoľko tipov, ktoré mi pomohli.

V prvom rade musím povedať, že sa viem stotožniť s ťažkosťami pri riešení ADHD aj nespavosti. ADHD mi diagnostikovali, keď som bol dieťa, a s nespavosťou bojujem už mnoho rokov. Určite je to náročné, ale so správnymi stratégiami je možné zvládnuť oba stavy a zlepšiť kvalitu svojho života.

Jednou z najdôležitejších vecí, ktoré som sa naučil, je dôležitosť zavedenia konzistentného spánkového režimu. Snažím sa chodiť spať a vstávať každý deň v rovnakom čase, dokonca aj cez víkendy. To mi pomohlo regulovať spánkový režim a rýchlejšie zaspávať v noci. Takisto sa vyhýbam kofeínu a alkoholu pred spaním, pretože tieto látky môžu narušiť váš spánok.

Dalšou užitočnou stratégiou pre mňa bolo praktizovanie relaxačných techník, ako je meditácia a hlboké dýchanie. Zistil som, že tieto činnosti mi pomáhajú upokojiť myseľ a znížiť nepokoj pred spaním. Tiež rád pravidelne cvičím, pretože fyzická aktivita môže zlepšiť náladu, zvýšiť sústredenie a podporiť lepší spánok.

Nakoniec chcem zdôrazniť, že je dôležité vyhľadať pomoc u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Ak bojujete s ADHD a/alebo nespavosťou, je dôležité vyhľadať liečbu a spolupracovať s odborníkom, aby ste určili najlepší postup. So správnym plánom liečby je možné zvládnuť oba stavy a dosiahnuť lepšiu kvalitu života.

Dúfam, že tieto tipy budú pre niektorých z vás užitočné. Nezabúdajte, že skúsenosti každého človeka s ADHD a nespavosťou sú jedinečné, ale so správnymi stratégiami je možné zlepšiť vaše príznaky a dosiahnuť lepšiu kvalitu života. Veľa šťastia!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Je bežné, že ľudia s ADHD trpia aj nespavosťou?

Odpoveď č. 1: Áno, nie je nezvyčajné, že ľudia s ADHD trpia aj nespavosťou. V skutočnosti výskum ukázal, že u osôb s ADHD sa častejšie vyskytujú problémy so spánkom, ako sú problémy so zaspávaním a udržaním sa v spánku, ako aj tendencia cítiť sa počas dňa unavený. Môže to byť spôsobené hyperaktivitou, impulzívnosťou a ťažkosťami s pozornosťou, ktoré sa spájajú s ADHD, čo môže spôsobiť, že je náročné relaxovať a mať dostatok pokojného spánku.

Otázka č. 2: Aké sú účinné stratégie na zvládanie ADHD aj nespavosti?

Odpoveď č. 2: Existuje niekoľko stratégií, ktoré môžu byť užitočné pri zvládaní ADHD aj nespavosti. Patrí medzi ne zavedenie dôsledného spánkového režimu, vyhýbanie sa kofeínu a alkoholu pred spaním, praktizovanie relaxačných techník, ako je meditácia a hlboké dýchanie, a pravidelná fyzická aktivita. Dôležité je tiež vyhľadať liečbu a spolupracovať s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby sa určil najlepší postup pre vaše individuálne potreby, ktorý môže zahŕňať lieky, behaviorálnu terapiu alebo iné možnosti liečby.

Otázka č. 3: Môžu sa na liečbu ADHD aj nespavosti použiť lieky?

Odpoveď č. 3: Áno, lieky sa môžu použiť na liečbu ADHD aj nespavosti. V prípade ADHD sa často predpisujú stimulačné lieky, ako sú Ritalin, Adderall a Concerta, ktoré pomáhajú zlepšiť sústredenie a znížiť impulzívnosť. V prípade nespavosti existujú rôzne lieky na spanie, ktoré sa môžu použiť na zlepšenie kvality a dĺžky spánku. Je však dôležité spolupracovať s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby ste určili najlepší plán liečby pre vás, pretože lieky nemusia byť vhodné pre každého a môžu sa vyskytnúť potenciálne vedľajšie účinky, ktoré treba zvážiť. Okrem toho je dôležité pamätať aj na to, že lieky by sa mali používať v kombinácii s inými stratégiami, ako je zavedenie dôsledného spánkového režimu a praktizovanie relaxačných techník, aby sa dosiahli najlepšie výsledky.

Zdroje použité v článku: